Společnost Airborne Wireless Network podepsala memorandum o porozumění ve věci maximalizace rychlosti dat pro sítě se společností ViaLight, která je spin-off firmou německého vesmírného centra

Společnost Airborne Wireless Network (OTCQB: ABWN) (dále „Společnost") s potěšením oznamuje, že podepsala memorandum o porozumění („MOU") se společností ViaLight, která je spin-off firmou Německého vesmírného centra (DLR). Na základě tohoto memoranda budou obě společnosti zkoumat možnosti integrace a laserového komunikačního systému se zamýšleným širokopásmovým vzdušným systémem připojení Infinitus Super Highway™ společnosti pro zlepšení a maximalizaci rychlosti dat, která bude dalece překračovat možnosti stávajících sítí.

Jason T. de Mos, viceprezident pro obchodní rozvoj a dodržování leteckých předpisů společnosti, uvedl: „Jsme přesvědčeni, že náš hybridní systém, který je propojen s tradičním bezdrátovým připojením s laserem, může po svém dokončení poskytnout vzdušnou páteř extrémní kapacity, která by nabízela dosud nevídanou šířku pásma za přijatelnou cenu. Naší vizí je spojení radiofrekvenčního ovládání pro přesné určení polohy letadla v síti a možnosti přepínání mezi laserem a radiofrekvencí pro komunikaci dat, což našemu zamýšlenému systému umožní úspěšný provoz za všech povětrnostních podmínek a nabídnout tak to nejlepší z obou světů."

Laser je 100% bezpečný před přetížením a také intercepcí. Díky úzké rozbíhavosti paprsku zůstává neviditelný. Navrhovaný hybridní systém laserové komunikace by k přenášení dat na ultra dlouhé vzdálenosti využíval laserové světlo, které je bezpečné pro oči. Navrhovaný systém širokopásmového připojení by byl pro jakékoliv současné konkurenční technologie nedostižný.

O společnosti ViaLight

Společnost ViaLight má více než 15leté rozsáhlé zkušenosti s laserovou komunikací v oblasti pozemní, vzdušné a vesmírné komunikace typu point-to-point. ViaLight úspěšně umístilo svůj laserový terminál na stíhacím letounu Tornado, který létá rychlostí překračující 750km/h. Jeho technologie nabízí přenos dat na velké vzdálenosti s ultra vysokou rychlostí, přičemž je energeticky efektivní a zároveň bezpečná.

O společnosti Airborne Wireless Network

Tato společnost má v úmyslu vytvořit vzdušnou vysokorychlostní bezdrátovou širokopásmovou síť díky využití propojení letadel za letu. Každé letadlo, které bude součástí této sítě, bude představovat vzdušný opakovač (repeater) nebo router, který bude odebírat a vysílat širokopásmové signály z jednoho letadla na druhé a vytvářet tak digitální dálnici ve vzduchoprostoru. Tato síť má být dle slov společnosti vysokorychlostní širokopásmovou internetovou dálnicí, která rozšíří rozsah připojení. Tato společnost nemá v úmyslu poskytovat připojení pro maloobchodní koncové uživatele, ale vystupovat jako velkoobchodní nosič připojení pro cílové zákazníky, jakými mohou být poskytovatelé internetového připojení a telefonní společnosti.

V současnosti je světová konektivita zajišťována použitím podmořských kabelů, pozemních optických kabelů nebo satelitů. Společnost je přesvědčena, že její vzdušná digitální dálnice je logickým řešením pro vyplnění prostoru v rámci světové konektivity. Když bude tato síť plně vybudovaná a funkční, její využití je v zásadě neomezené. Síť této společnosti by po jejím dokončení měla kromě konektivity pro komerční a soukromá letadla během letu zajišťovat také nízkonákladovou vysokorychlostní konektivitu pro odlehlé oblasti, ostrovní země, lodě na moři a ropné věže.

Pro více informací navštivte webové stránky: www.airbornewirelessnetwork.com

Upozornění na výhledová prohlášení:

Tato tisková zpráva může obsahovat „výhledová prohlášení" ve smyslu zákona o vedení sporů v obchodu s cennými papíry - United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Tato prohlášení jsou založena na současných očekáváních a odhadech vedení společnosti a představují značná rizika a nejasnosti. Pokud budou základní předpoklady nepřesné nebo pokud se rizika či nejasnosti stanou skutečností, skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků předpokládaných dle výhledového prohlášení.

Rizika a nejistoty zahrnují mimo jiné přístupnost kapitálu; nejistoty neodmyslitelně spojené s vývojem produktů nebo technologií a provozem společnosti ve vývojové fázi; získání dalších finančních prostředků potřebných pro pokračování našeho podnikání a vývoje produktů; naši schopnost vytvořit a komercializovat produkty na základě naší technologické platformy; konkurenci prostředí, ve kterém podnikáme; všeobecné průmyslové podmínky; všeobecné ekonomické faktory; dopady regulace průmyslu; technologický pokrok; nové produkty a patenty konkurenčních společností; potíže s výrobou nebo její opoždění; závislost na datech platnosti patentů společnosti; možnost soudních sporů včetně řešení patentových sporů a/nebo regulační opatření.

Kontakt:

info@airbornewirelessnetwork.com

Tel.: 805-583-4302

Klíčová slova USA-komunikace-věda-Airborne Wireless Network

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.