Nový začátek pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Nový začátek pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Nový začátek pro poskytovatele a zprostředkovatele spotřebitelských úvěrů

Od 1.12.2016 začal platit nový zákon o spotřebitelském úvěru, který zavedl řadu změn a povinností pro všechny subjekty poskytující nebo zprostředkující spotřebitelské úvěry. Jednou z velkých změn je i to, že od tohoto data vykonává dohled nad všemi těmito subjekty Česká národní banka.

Všechny subjekty, které chtějí poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelské úvěry musejí podat žádost na ČNB. Poslední termín s možností využití tzv. přechodného období - období kdy poskytovatel / zprostředkovatel nemusí čekat na pozitivní vydání osvědčení od ČNB, byl 28. únor 2017.

Ke dni 3.3.2017 uvádí ČNB na svých webových stránkách, že žádost podalo 66 poskytovatelů a 240 zprostředkovatelů. Informace uváděné ve zpravodajství České televize hovoří o celkem 108 subjektech, které ČNB eviduje.

Předseda Asociace právní ochrany Bedřich Vít uvádí jako hlavní důvod nezapsání všech subjektů na seznam ČNB to, že část žadatelů o povolení nechávala dodání podkladů na poslední chvíli. Některé subjekty dokonce dodávali poslední nezbytné listiny do žádosti poslední den po 22. hodině tj. dvě hodiny před finálním termínem možnosti podání přihlášky k ČNB. Poslední sken Asociace právní ochrany dodávala klientovi 23:46, ihned však dodává, že to nebylo chybou na straně Asociace.

Dle statistik Asociace právní ochrany, která připravovala nebo se částečně podílela na přípravě více než 40 subjektů, lze očekávat, že počet žádostí o povolení poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelské úvěry v nebližší době ještě poroste, neb mnoho firem v současné době vyčkává na postup ČNB a zatím poskytují jen podnikatelské úvěry - úvěry osobám s živnostenským listem.

Pro odlehčení Bedřich Vít dodává i další statistické údaje (průměr na klienta)

Osobní poradenství / diskuse o nutných změnách spojených s příchodem nového zákona14,5 hod
Telefonické konzultace dílčích částí36 hod
Odborné školení zaměstnanců - pomoc při implementaci norem do praxe5,5 hod
Právní poradenství (osobní setkání, telefon, email)18 hod
Doprovodná odborná školení (tvorba business plánu, úprava zaměstnaneckých smluv aj.)12 hod
Upomínání klientů k dodání podkladů7 hod
Kompletace a kontrola dokumentů k podání přihlášky21 hod
Vytištěných stran2356 stran
Naskenovaných stran1850 stran
Ujitých kroků v kanceláři (spisovna, kopírka/skener, skartace)865 m
Zpracovaných emailů (příchozí / odchozí)483 e-mailů
Náklady na kurýrní službu21.000 Kč
Náklady na překlady56.000 Kč
Zajištění dalších zkoušek a povolení, navýšení základního kapitálu, zapsání dozorčí rady atd.89.000 Kč

Klienti nám dále sdělili, že průměrně strávili přípravou podkladů, změnami atd. více jak 576 hodin (72 člověkodní).

Bedřich Vít dodává: myslím si, že po schválení zákona si nikdo nemyslel, že zákon přinese tolik nutných a v mnoha případech radikálních změn. V návaznosti na stovky hodin, které jsme strávili s našimi klienty, si dovolím tvrdit, že prvotní časové a finanční náklady nejsou zdaleka posledními, které do toho bude muset každý subjekt poskytující či zprostředkující spotřebitelské úvěry vložit. Velká část našich klientů teprve až s implementací povinných směrnic a postupů do praxe pochopila rozsah změn a povinností, které jim zákon přinesl.

Kontakt:

Asociace právní ochrany

Předseda Asociace právní ochrany Bedřich Vít

e-mail: advokat@DeCP.eu

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-finance-právo-zákon-úvěry-firmy-Asociace právní ochrany

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.