ADVACAM posílá své detektory do vesmíru

ADVACAM posílá své detektory do vesmíru

ADVACAM posílá své detektory do vesmíru

V březnu t. r. startuje Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) nový výzkumný projekt zaměřený na určování směrových charakteristik energetického spektra nabitých částic ve vesmíru. Základem tohoto výzkumu bude miniaturní částicový teleskop (MPT), který vyvinula a vyrobila česká společnost ADVACAM.

První část experimentu bude probíhat na Zemi a poté se celé zařízení přesune přímo do vesmíru na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. K detekci částic přilétajících z dalekého vesmíru bude sloužit miniaturní částicový teleskop (MPT), vyvinutý a vyrobený v České republice společností ADVACAM. Detektor tvoří dva vysoce citlivé čipy, vyvinuté ve spolupráci s Evropskou organizací pro jaderný výzkum CERN a ČVUT v Praze. Hlavní úkoly tohoto unikátního zařízení jsou dva: detekce a rozlišení vysoce energetických vesmírných iontů (protonů, alfa-částic a těžších jader) dopadajících na svrchní vrstvy atmosféry a dále pak měření jejich úhlového rozdělení. Experiment je plánován na období březen až listopad 2017.

Detektory z ADVACAMu představují novou generaci zobrazovacích částicových detektorů s vysokou citlivostí a rozlišením. Jsou to v podstatě kamery, které registrují a zobrazují ionizující záření všech typů, tedy např. rentgenové záření, gama-záření, elektrony, ionty, a dokonce i neutrony. Vyznačují se především vysokým rozlišením, vysokou snímací rychlostí a výjimečnou polohovou a směrovou citlivostí. Detektory dokážou zachytit nejen polohu a energii částice, ale i tvar její dráhy. Tato unikátní vlastnost umožňuje rozlišit jednotlivé druhy částicového záření. Uspořádáním dvou a více těchto detektorů do vrstev lze pak dráhu částice zachytit i trojrozměrně.

Tímto experimentem ale využití detektorů z ADVACAMu v NASA zdaleka nekončí. Počítá se s nasazením miniaturního částicového teleskopu i v rámci příštích vesmírných výzkumných misí a stane se součástí budoucích vesmírných plavidel. Významnou roli budou hrát i v dalším pozemním výzkumu zaměřeném na sledování účinků kosmického záření na životní prostředí na Zemi, a především pak na zdraví lidí.

"Zařazení našich detektorů do přístrojového vybavení NASA je pro nás dalším velkým úspěchem na mezinárodním poli, který potvrzuje kvalitu českého aplikovaného výzkumu," říká Ing. Jan Jakůbek, Ph.D., vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti ADVACAM. "Byli bychom rádi, kdyby tento náš úspěch byl chápán jako úspěch celého mezinárodního týmu, který se na vývoji detektorů podílel, a jako výsledek dlouhodobé vynikající spolupráce s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze. Jeho velký význam spatřujeme rovněž v tom, že se stává příkladem úspěšného transferu výsledků vědy a výzkumu do komerční sféry, kterých u nás zatím, bohužel, není mnoho. Budeme proto velice rádi, když se tento náš úspěch stane inspirací pro vznik a rozvoj dalších spin-off firem, podobných té naší," uzavírá.

O společnosti ADVACAM:

Společnost ADVACAM v současné době reprezentují dvě firmy se stejnými vlastníky: ADVACAM Oy ve Finsku (založena v r. 2012) a ADVACAM, s. r. o., v Praze (založena v r. 2013). ADVACAM vyvíjí a prodává kompletní kamery s vysokou přidanou hodnotou v mnoha zemích. Aktuálně má více než 40 významných zákazníků ve více než 20 státech. Nejčastěji jsou detektory firmy ADVACAM používány pro radiografii např. při nedestruktivním testování výrobků. Činnost firmy se zdaleka neomezuje jen na výrobu a prodej zobrazovacích detektorů. Tým ADVACAMu nabízí svým zákazníkům komplexní řešení: od vytvoření metodiky pro zobrazování vybraných struktur testovaných vzorků přes její ověření až po zajištění konečné realizace.

O Mezinárodní vesmírné stanici ISS:

ISS je největším vesmírným plavidlem, které obíhá kolem zeměkoule a na jehož palubě je trvale přítomna lidská posádka. Současně funguje i jako vědecká laboratoř, ve které pracují vědecké týmy z celého světa.

Kontakt:

Andrea Cejnarová

Manažerka komunikace ADVACAM, s. r. o.

e-mail: andrea.cejnarova@advacam.com

tel.: +420 736 675 413

www.advacam.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-vesmír-elektronika-průmysl-firmy-ADVACAM

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.