Fakulty Univerzity Pardubice zvou zájemce o vysokoškolské studium na dny otevřených dveří - lákají na perspektivy života, který je (nejen) chemie a který je součástí evolUPCE

V následujících dnech a týdnech se otevírá všech sedm fakult Univerzity Pardubice zájemcům o vysokoškolské studium. Pořádané DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na jednotlivých fakultách Univerzity Pardubice by uchazečům o vysokoškolské studium měly při jejich rozhodování pomoci vybrat si některý z 50 nabízených bakalářských studijních oborů, na něž v dalším studiu navazují magisterské obory a pro ty nejúspěšnější studenty i doktorské studijní programy.

Jako první pořádá DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 11. ledna Fakulta chemicko-technologická, nejstarší fakulta Univerzity Pardubice, sídlící v moderním areálu v srdci univerzitního kampusu v Pardubicích - Polabinách. Láká na atraktivní obory postavené na dlouholeté tradici, vysokém odborném kreditu, mezinárodních zkušenostech, na studium v moderním prostředí a špičkových laboratořích, s jistým a perspektivním uplatněním na trhu práce, pod heslem "život i láska - je chemie".

V průběhu měsíce ledna a února 2017 se otevřou uchazečům o studium další fakulty Univerzity Pardubice:

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice

fakulta:

den otevřených dveřípřípravný kurzpodání přihlášek k bakalářskému studiu do
Fakulta chemicko-technologickástředy 11. ledna a 8. února (11:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)31. března
Fakulta restaurování v Litomyšlipátek 13. ledna (10:00 budova fakulty v Jiráskově ulici v Litomyšli)19. května
Fakulta zdravotnických studiíčtvrtek 19. ledna (15:30 areál fakulty v Průmyslové ulici 395)28. února
Fakulta ekonomicko-správnípátek 20. ledna (10:00 univerzitní aula) sobota 21. ledna(10:00 nový výukový areál Polabiny - budova EB)z matematiky15. března
Dopravní fakulta Jana Pernerastředa 1. února (9:00 areál fakulty v univerzitním kampusu)z matematiky a fyziky(pro přijaté uchazeče)30. dubna
Fakulta filozofickástředa 8. února (14:00 univerzitní aula)z angličtiny a humanitních studií31. března
Fakulta elektrotechniky a informatikystředa 8. února (10:00 budova fakulty na nám. Čs. legií 565)31. března

Zájemci o vysokoškolské studium mohou své budoucí zaměření vybírat pro akademický rok 2017/2018 na Univerzitě Pardubice z více než 60 studijních programů a téměř 140 studijních oborů (v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském studiu). Jen v bakalářském studiu nabízí 7 fakult na padesát studijních oborů.

Během dnů otevřených dveří získají zájemci o studium řadu důležitých informací pro své další rozhodování pro podání přihlášky právě na některou z fakult Univerzity Pardubice:

- získají podrobné informace o studijní nabídce a nabízených studijních oborech i o možnostech uplatnění po absolvování studia,

- seznámí se s postupem přijímacího řízení, případně i zkoušek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2017/2018, ale také např. jak vyplnit a podat přihlášku ke studiu,

- absolvují prohlídky speciálních laboratoří a moderních učeben fakult,

- získají představu o studijním zázemí a dalších podmínkách vysokoškolského studia a života na pardubické univerzitě, v univerzitním kampusu i na kolejích,

- mají možnost navštívit a prohlédnout si moderní univerzitní areál, nejen posluchárny a laboratoře, ale i např. univerzitní knihovnu, vysokoškolské koleje s menzou, tělovýchovný areál a další komfortní zázemí, které poskytuje Univerzita Pardubice pro studium a volný čas vysokoškoláků.

Některé fakulty nabízejí v prvních měsících roku 2017 PŘÍPRAVNÉ KURZY, které by měly zájemcům o studium pomoci s přípravou na přijímací zkoušky - např. Fakulta ekonomicko-správní z matematiky a Fakulta filozofická z anglického jazyka a humanitních studií.

Pro nově přijaté posluchače pak před zahájením akademického roku některé fakulty připravily kurzy, které pomohou nováčkům lépe zvládnout některé předměty v prvních měsících vlastního vysokoškolského studia (dopravní fakulta pořádá kurz z matematiky a fyziky, Fakulta restaurování v Litomyšli úvodní plenérový kurz či Fakulta chemicko-technologická úvodní kurz chemie a matematiky).

Kdo se rozhodne pro studium na „UPCE“ - Univerzitě Pardubice, stane se součástí „evolUPCE“.

Zájemci o studium na Univerzitě Pardubice mají k dispozici i speciální webovou stránku - www.evolupce.cz, kde naleznou řadu užitečných informací. Zorientují se ve studijní nabídce, vyhledají si svůj vysněný obor a zjistí si o něm základní informace. Ocitnou se v kampusu a ve městě Pardubice, kde je vše na dosah a blízko.

Zájemci se navíc mohou zaregistrovat k odběru elektronického INFOSERVISU zdarma a získat tak pohodlně „virtuálně“ důležité informace k zahájení vysokoškolského studia, k podání přihlášky, přípravným kurzům, vlastnímu přijímacímu řízení, dozvědět se o důležitých termínech i zajímavostech života vysokoškoláka na Univerzitě Pardubice a v Pardubicích.

Sledovat dění na Univerzitě Pardubice mohou i prostřednictvím univerzitního elektronického časopisu e-Zpravodaj nebo na sociálních sítích.

Získané informace by měly zájemcům, kteří zvažují vysokoškolské studium a přemýšlejí, jaký obor se stane jejich budoucí profesní kariérou, pomoci při rozhodování, jakou vysokou školu si vyberou pro studium v novém akademickém roce 2017/2018, i usnadnit jim kroky vedoucí k vlastnímu nástupu a zahájení studia právě na Univerzitě Pardubice.

Bližší informace:

webové stránky Univerzity Pardubice http://www.uni-pardubice.cz - rubrika pro uchazeče o studium http://evolupce.cz

studijní oddělení jednotlivých fakult - přes telefonní ústřednu 466 036 111

Ing. Valerie Wágnerová, mluvčí Univerzity Pardubice

telefon: 466 036 555, mobil: 602 487 730

e-mail: promotion@upce.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-školy-vysoké-Univerzita Pardubice

Oblast
Pardubický (pu)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Média, společnost a životní styl
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.