V soutěži o nejlepší řešení inspekce izolovaných tlakových nádob pro Statoil zvítězila česká firma

Statoil Facility

Statoil Facility

Jan Jakůbek - ADVACAM Schema

Současné metody inspekce izolovaných tlakových nádob vyžadují přerušení provozu a odstranění izolační vrstvy. To ale samozřejmě způsobuje velké časové i finanční ztráty. Společnost Statoil, největší firma ve Skandinávii v oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu, proto vypsala inovační soutěž na řešení, které by umožňovalo vyšetřovat stav nádob za provozu. Do soutěže se přihlásilo 32 projektů, ze kterých byly vybrány tři nejlepší. Nejvíce odborníky Statoilu zaujalo řešení, které prezentovala česká společnost ADVACAM. Dalšími v pořadí byli Fraunhoferův institut (Německo) a společnost Cybernetix (Francie). ADVACAM je spin-off firma, která již několik let úspěšně komercionalizuje duševní vlastnictví vytvořené ve spolupráci s Ústavem technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze.

ADVACAM předložil řešení založené na metodě 3D zobrazení stěny izolovaných tlakových nádob pomocí zpětného rozptylu rentgenového záření pronikajícího stěnou nádoby a následného měření odrazu rentgenových paprsků od zkoumaného materiálu. V tom se tato metodika zásadně liší od klasického uspořádání, které vyžaduje prosvěcování skrz materiál. Díky tomu lze sledovat poškození izolovaných tlakových nádob, jako je vnitřní i vnější koroze, praskliny, vady svárů stěn apod., bez nutnosti odpojení nádob či sejmutí izolační vrstvy.

K zachycení záření rozptýleného stěnou nádoby jsou navrženy unikátní zobrazovací detektory umožňující detekovat jednotlivé fotony záření a jejich spektrum vlnových délek. Zmíněné detektory jsou vyvíjeny a vyráběny v České republice přímo firmou ADVACAM. Vyznačují se řadou výjimečných vlastností, jako je vysoká citlivost, vysoká snímací rychlost, vysoké rozlišení, vysoká účinnost a energetická citlivost.

"Naše společnost se specializuje mimo jiné na nedestruktivní testování různých typů materiálů. Vítězství v této projektové soutěži je především oceněním práce našeho vývojového týmu," říká Ing. Jan Jakůbek, Ph.D., vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti ADVACAM. "V konkurenci více než třiceti různých návrhů řešení byla naše metoda vyhodnocena jako ta nejlepší. Zároveň to potvrzuje fakt, že český aplikovaný výzkum, mající v tomto případě kořeny v Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT, se umí prosadit ve světové konkurenci," uzavírá.

O společnosti ADVACAM:

Společnost ADVACAM v současné době reprezentují dvě firmy se stejnými vlastníky: ADVACAM Oy ve Finsku (založena v r. 2012) a ADVACAM, s. r. o., v Praze (založena v r. 2013). ADVACAM vyvíjí a prodává kompletní kamery s vysokou přidanou hodnotou v mnoha zemích. Aktuálně má více než 40 významných zákazníků ve více než 20 státech. Její činnost se ale zdaleka neomezuje jen na výrobu a prodej detektorů. Tým ADVACAMu svým zákazníkům připravuje komplexní řešení od vytvoření metodiky přes její ověření až po zajištění konečné realizace měření.

O společnosti Statoil:

Statoil ASA je nadnárodní společnost působící v oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu a energetiky s hlavním sídlem v Norsku. V současné době má pobočky ve 36 zemích světa a podle obratu je 11. největší ropnou společností na světě (Forbes 2013). Celkem zaměstnává kolem 23.000 lidí po celém světě.

Kontakt:

Andrea Cejnarová

Manažerka komunikace ADVACAM, s. r. o.

e-mail: andrea.cejnarova@advacam.com

tel.: +420 736 675 413

www.advacam.com

Přiložené fotografie:

1.Jan Jakůbek

Ing. Jan Jakůbek, Ph.D., vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti ADVACAM

2.Statoil Facility

Norská společnost Statoil je největší firmou ve Skandinávii v oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu

3.Schéma uspořádání

Možná konfigurace zobrazovací jednotky a jejího využití pro skenování tlakových nádob: malý ostíněný vozík veze zdroj - rentgenovou trubici (červený box uprostřed), kolimátory zakomponované do stínění (černé) a několik zobrazovacích detektorů (znázorněny modře) k detekci rozptýleného rentgenového záření (žluté). Celá jednotka neobsahuje žádné pohyblivé díly a může tedy být velmi kompaktní.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-průmysl-ropa-plyn-těžba-firmy-ADVACAM

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.