Mimořádná tisková konference

Pozvánka na mimořádnou tiskovou konferenci „Zabraňme ohrožení pracovních míst osob se zdravotním postižením“

TK se koná ve čtvrtek 1. prosince 2016 od 13.oo v Praze, v sídle SČMVD, Václavské nám. 21 ve IV. poschodí, zasedačka “A“

Po dvou letech konstruktivní spolupráce s MPSV ČR dochází ke zpoždění projednání a schválení důležitých novel zákona o zaměstnanosti, které

- ohrožuje stabilitu a zachování 35 000 pracovních míst osob se zdravotním postižením v důsledku výrazného zvýšení minimálních mezd a zrušení výjimek pro invalidní zaměstnance,

- hrozí neschválení změn ke skutečné reformě systému podpory zaměstnávání OZP v tomto funkčním období vlády a Parlamentu ČR, na nichž se již shodli sociální partneři.

Petici na podporu urychleného projednání změn adresovanou vládě a Parlamentu ČR již podepsalo téměř 4 500 občanů a přibývají další podpisy.

Po mnoha letech úsilí o prosazení reforem důstojných 21. století jsme v paradoxní situaci.

Mimo trh práce stojí desítky tisíc osob se zdravotním postižením, které nevěří, že jim zaměstnání zvýší kvalitu života. Na druhé straně velká část zaměstnavatelů na volném trhu práce nevěří, že tito lidé mohou být jejich užitečnými spolupracovníky. A to za situace, kdy na trhu práce chybí pracovní síla i pro nekvalifikované pozice.

Tiskové konference se zúčastní:

Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

Ing. Karel Rychtář, místopředseda AZZP ČR

Ing. Zdeněk Věchet, zaměstnavatel – aktivní člen AZZP za svolavatele JUDr. Rostislav Dvořák v. r., předseda SČMVD, Josef Šulc v. r., předseda AZZP ČR

Kontakt:

Ing. Karel Rychtář - 603 447 370, 224 109 255

Klíčová slova ČR-sociální-práce-zákon-politika

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.