Společnost Adient dokončuje oddělení od Johnson Controls International; dnes začíná být „regulérně” obchodována na NYSE

Společnost Adient (NYSE:ADNT) oznámila zahájení své činnosti jakožto nezávislá, veřejně obchodovatelná společnost a dokončení oddělení od společnosti Johnson Controls, International. Kmenové akcie společnosti začnou být dnes obchodovány na newyorské burze cenných papírů pod symbolem ADNT.

Společnost Adient je jedním z největších světových dodavatelů automobilových sedadel, podporující všechny přední výrobce automobilů v odlišení vozidel vysokou kvalitou, technologií a výkonem. Společnost se 75 000 zaměstnanci provozuje 230 výrobních a montážních závodů ve 33 zemích. Kromě toho má společnost Adient dobrou pozici na rostoucím čínském trhu, kde má 17 společných podniků se zaměřením na sedadla, provozujících 60 výrobních lokalit v 32 městech.

Distribuce kmenových akcií se uskutečnila v 12:01 ET dne 31. října 2015. Při distribuci vydala dne 19. října 2016 společnost Adient jednu kmenovou akcii na každých deset držených akcií Johnson Controls, což je datum zápisu pro distribuci. Žádné frakční akcie společnosti Adient nebyly vydány.

Chairman a Chief Executive Officer společnosti Adient Bruce McDonald a další členové řídicího týmu společnosti Adient se účastnili zahajovacího ceremoniálu na půdě newyorské burzy cenných papírů na oslavu oficiálního „prvního dne“ činnosti společnosti Adient.

„Zvonění na zahajovací zvon na newyorské burze cenných papírů je více než symbolické,“ řekl McDonald. „To naznačuje schopnost společnosti Adient působit jako nezávislá společnost a investovat do podniku pro iniciování ziskového růstu a v důsledku toho hodnoty pro naše akcionáře, zákazníky a zaměstnance.“

Jako nezávislá společnost plánuje Adient zvýšit investice do inovativních produktů a technologií, které řeší trendy, jako je autonomní řízení, elektrifikace, štíhlá a lehká sedadla a služby na míru podle představ zákazníků.

Společnost také předpokládá, že využije příležitosti na přilehlých trzích mimo tradiční automobilový průmysl, například v oblasti sedadel v komerčních vozidlech, osobních vlacích a letadlech.

McDonald znovu zdůraznil sílu, kterou společnost Adient přináší na trh a akcionářům jakožto nezávislá společnost.

Investiční záměr

• Čelní a posilující pozice na trhu,

• Zákaznické portfolio, které je chloubou v daném odvětví,

• Dobře diverzifikovaná báze výnosů,

• Přední pozice v daném odvětví v Číně,

• Zlepšení ziskovosti, příležitost k dalšímu zvýšení zisku,

• Solidní a zlepšující se generování cash flow.

Další informace o investičních záměrech společnosti Adient jsou k dispozici na webové stránce společnosti Adient v sekci investorských vztahů.

K získání dalších informací o společnosti Adient navštivte stránku adient.com

O společnosti Adient:

Adient je celosvětová jednička v oblasti automobilových sedadlech. Se 75 000 zaměstnanci působícími ve 230 výrobních a montážních závodech ve 33 zemích po celém světě vyrábíme a dodáváme automobilová sedadla pro vozidla všech tříd a pro všechny přední OEM. Naše odbornost pokrývá každý krok výrobního procesu automobilových sedadel, od kompletních sedadel až po individuální komponenty. Naše integrované interní dovednosti nám umožňují vést naše výrobky celou cestou od výzkumu a návrhu až po zpracování a výrobu - a do více než 25 milionů vozidel každý rok.

Výstražné prohlášení týkající se výhledových prohlášení:

Společnost Adient plc učinila v tomto dokumentu prohlášení, která jsou výhledová, a proto jsou předmětem rizik a nejistot. Veškerá prohlášení v tomto dokumentu s výjimkou prohlášení historických faktů jsou nebo mohou být považována za „výhledová prohlášení“ ve smyslu Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform Act). V tomto dokumentu jsou prohlášení ohledně budoucí finanční situace společnosti Adient, jejího obratu, nákladů, výnosů, cash flow, dalších parametrů hospodářských výsledků, kapitálových výdajů nebo míry zadlužení a plánů, záměrů, výhledů, cílů, vedení nebo úkolů výhledovými prohlášeními. Slova, jako „může“, „bude“, „předpokládat“, „hodlat“, „odhadovat“, předpokládat“, „domnívat se“, „mělo by“, předpověď“, „projekt“ nebo „plán“ nebo pojmy s podobným významem jsou obecně určena k identifikaci výhledových prohlášení. Společnost Adient upozorňuje, že vypovídací schopnost těchto prohlášení je ohrožena četnými závažnými riziky, nejistotami, předpoklady a dalšími faktory, z nichž některé nemá Adient pod kontrolou a které mohou způsobit, že se skutečné výsledky společnosti Adient budou výrazně lišit od výsledků takto vyjádřených nebo předpokládaných těmito výhledovými prohlášeními. Jedná se mimo jiné o rizika ve vztahu k dopadu vyčlenění obchodních činností společnosti Adient, riziko, že přerušení v důsledku vyčlenění naruší obchodních činnosti společnosti Adient, riziko konkurenčních reakcí na vyčlenění, všeobecné ekonomické a obchodní podmínky, které budou mít dopad na společnost Adient po vyčlenění, sílu ekonomiky USA či jiných ekonomik, úrovně výroby automobilů, mix a harmonogramy, ceny energií a komodit, vztahy společnosti Adient, finanční podmínky restrukturalizační opatření ve vztahu se zákazníky, dodavateli a OEM, schopnost společnosti Adient úspěšně konkurovat ostatním dodavatelům pro automobilový průmysl, fluktuaci ve výrobě vozidel nebo ztrátu obchodování ve vztahu k obchodnímu úspěchu či neúspěchu, model vozidla, pro nějž je Adient významným dodavatelem, dostupnost surovin a komponent produktu, měnové kurzy a zrušení či změnu obchodních ujednání. Podrobný rozbor rizik ve vztahu k podnikatelské činnosti společnosti Adient naleznete v oddílu „Rizikové faktory“ v informačním prohlášení uvedeném jako bod 99.1 k registračnímu prohlášení ve formuláři 10 a v jeho dodatcích, jejichž kopie lze získat návštěvou webové stránky SEC na adrese www.sec.gov. Akcionáři, potenciální investoři a další mohou zvážit tyto faktory při vyhodnocování výhledových prohlášení a neměli by se nepatřičně spoléhat na taková prohlášení. Výhledová prohlášení obsažená v tomto dokumentu jsou činěna pouze k datu tohoto dokumentu a pokud není specifikováno jinak a není to požadováno zákonem, společnost Adient nepřebírá žádný závazek ani se nevzdává jakéhokoli závazku aktualizovat taková prohlášení, aby odrážela události nebo okolnosti vzniklé po datu vydání tohoto dokumentu. ADNT-FN

Kontakt:

Adient Ltd. & Co. KG

Industriestraße 20-30

51399 Burscheid

Ulrich Andree

Tel.: +49 (0)2174 65-4343

E-Mail: Ulrich.Andree@Adient.com

Klíčová slova USA-automoto-obchod-finance-Adient

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.