Medaile Nobelovy ceny míru je z certifikovaného zlata

Letošních nominací na prestižní Nobelovu cenu míru bylo rekordních 376. Cena byla nakonec udělena kolumbijskému prezidentovi Juanovi Manuelovi Santosovi, který se významně podílel na dojednání příměří s povstalci z Revolučních ozbrojených sil Kolumbie (FARC).

Padesát let trvající občanská válka vyhnala z domovů více než 6 miliónů lidí a vyžádala si přes 200 000 lidských životů. Nobelův výbor vzkázal, že cena by měla být vnímána nejen jako ocenění jednotlivce, ale celé kolumbijské veřejnosti, která i přes neskutečná utrpení, válkou způsobená, nikdy nevzdala naději v nastolení mírového procesu.

Medaile, která bude kolumbijskému prezidentovi na slavnostním ceremoniálu v Oslu 10. prosince 2016 předána, bude již po druhé vyražena z certifikovaného zlata. Tradice použití certifikovaného zlata byla započata v roce 2015, kdy skupina Samlerhuset, která medaili každoročně razí, začala spolupracovat s Aliancí pro zodpovědnou těžbu (ARM). Dceřinou společností skupiny Samlerhuset Group BV je v České republice společnost Národní Pokladnice.

Fascinující je, že Aliance pro zodpovědnou těžbu, jejíž snahou je zajistit vyhovující podmínky pro horníky a jejich rodiny v malých dolech po celém světě, byla založena právě v Kolumbii. Zlato, které bude použito pro ražbu letošní Nobelovy ceny, pochází navíc rovněž z Kolumbie.

Použitím certifikovaného zlata pro výrobu Nobelovy ceny za mír se společnost Samlerhuset v kooperaci s ARM snaží poukázat na nevhodné podmínky ve zlatých dolech a jejich negativní dopad na životní prostředí a nevyhovující podmínky horníků a celých komunit, kterým těžba zlata zajišťuje obživu.

Těžba zlata tvoří jeden z nejdůležitějších zdrojů příjmů pro velké množství chudých komunit v Latinské Americe, Africe a Jihovýchodní Asii. Přestože 85-90% zlata těženého na celém světě pochází z velkých dolů, jež jsou regulovány národními a mezinárodními standardy, je zde stále 10-15% nekontrolované těžební produkce, která ovšem zaměstnává více než 10 miliónů lidí – což je celkem 90% světových horníků. Tyto doly neposkytují svým horníkům vhodné pracovní podmínky a svým nezodpovědným chováním poškozují životní prostředí.

V těchto nekontrolovaných dolech probíhá extrakce zlata často ručně, za velmi obtížných podmínek. Získávání zlata z nerostů provádějí sami horníci, bez odborného zaškolení a k jeho čištění mnohdy používají nebezpečné látky jako je rtuť, která je vysoce nebezpečná jak pro ně, tak pro jejich okolí. Provozovatelé těchto dolů často nedisponují nutnými povoleními od příslušných úřadů a tím komplikují život milionů lidí.

Snahou Organizace ARM (Aliance pro zodpovědnou těžbu) v kooperaci s Norskou mincovnou a společností Samlerhuset (Národní Pokladnice) je postupná transformace drobných těžebních společností v sociálně a environmentálně zodpovědné subjekty. Takovými se doly mohou stát pouze získáním příslušné certifikace. Tato certifikace je vydávána pouze společnostem, které poskytují svým zaměstnancům vyhovující pracovní podmínky, nezatěžují životní prostředí zakázanými látkami a používají takové metody těžby zlata, které neohrožují pracovníky, jejich blízké ani okolí těžby. Společnost Samlerhuset společně se svými partnery věří, že spojením celosvětového významu Nobelovy ceny Míru a certifikovaného zlata se podaří poukázat na možnost zodpovědného přístupu k těžbě, a zlepšit tak životní podmínky pro milióny horníků a jejich rodiny.

Kontakt:

Mgr. Kateřina Škabradová

+420 607 035 728

katerina.skabradova@samlerhuset.cz

www.narodnipokladnice.cz

Klíčová slova ČR-kovy-zlato-společnost-sociální-zajímavosti

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Média, společnost a životní styl
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.