NEZÁVISLÉ VYHODNOCENÍ MRI PÁTEŘE V EUROPAINCLINICS®

Foto: archiv EuroPainClinics®

Foto: archiv EuroPainClinics®

EuroPainClinics®, odborný garant partnerských a spolupracujících pracovišť pro intervenční léčbu bolesti, rozšiřuje od října 2016 své portfolio o novou službu - nezávislé lékařské vyhodnocení výsledků vyšetření páteře magnetickou rezonancí (MRI). Bezplatnou službu mohou zájemci využít prostřednictvím on-line platformy www.mripatere.cz.

Vyšetření zobrazovací metodou magnetické rezonance (MR) předkládá důležité informace o zdravotním stavu pacienta a je prvním krokem pro diagnostiku a následné určení nejefektivnějšího léčebného postupu. EuroPainClinics® jako expert na léčbu chronické bolesti zad disponuje mnohaletými zkušenostmi v interpretaci výsledků MRI, a aktuálně tak nabízí široké veřejnosti odborný názor dalších specialistů jako profesionální a nezávislé lékařské stanovisko k zjištěné diagnóze.

Nezávislé vyhodnocení připravují zkušení experti z relevantních medicínských oborů s mnohaletou zkušeností z domácích a zahraničních pracovišť. K posouzení jsou v současnosti přijímány výhradně scany MRI páteře (křížová páteř a kostrč, bederní, hrudní a krční páteř).

Služba "Vyhodnocení MRI zdarma - druhý názor odborníka" je k dispozici na on-line platformě www.mripatere.cz a představuje snadnou cestu a příležitost, jak získat jistotu v otázkách svého zdravotního stavu a své léčby. Na webové stránce jsou uvedeny podrobné informace a detailní návod k odeslání MRI a další zdravotnické dokumentace včetně formuláře lékařského posudku s interaktivním ukazatelem bolesti. Nezávislé odborné vyhodnocení se provádí do tří dnů.

Služba je určena každému, kdo se na léčbu připravuje, a zároveň všem, kteří si přejí získat další odborný názor, potvrdit si stávající diagnózu či být informováni o nových nebo dalších léčebných možnostech.

www.mripatere.cz

EuroPainClinics® je odborným garantem partnerských a evropských spolupracujících klinických pracovišť se zaměřením na intervenční léčbu bolesti se specializací na miniinvazivní a endoskopické výkony na páteři. Pracoviště využívající znalostní platformu EuroPainClinics® poskytují vysoce odbornou lékařskou péči s cílem zlepšení zdravotního stavu pacientů úlevou od bolesti, minimalizace užívání léků a rychlého návratu do aktivního života. Všechny poskytované výkony se opírají o poznatky medicíny založené na důkazech (EBM, evidence-based medicine) a řídí se mezinárodními standardy SIS (Spine Intervention Society). Pracoviště EuroPainClinics® poskytují komplexní intervenční diagnostiku, ambulantní péči a výkony v režimu jednodenní chirurgie. EuroPainClinics® vyvíjí vlastní výzkumnou činnost a připravuje odborné vzdělávací programy a semináře s tématy aktuálních trendů v intervenční algeziologii.

www.europainclinics.com

Kontakt:

Mgr. Dagmar Bílková

PR Manager

Tel.: +420 607 822 500

E-mail: bilkova@europainclinics.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-zdraví-EuroPainClinics®

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.