Smart City Expo Praha 2016 - Setkání těch, kteří městům nabízí inovativní řešení, s těmi, kdo o takové řešení mají skutečný zájem

O Smart City se hodně mluví, my vám však ukážeme reálná řešení a postupy. Přední odborníci v oblasti „chytrých technologií“ se poprvé v ČR setkají se zástupci samospráv na odborné konferenci SMART CITY EXPO 2016. Konferenci pořádá agentura AMDEN ve spolupráci s Gatum Advisory s.r.o.

6. prosince 2016 proběhne v prostorách PVA EXPO PRAHA konference zaměřená na využití inovativních technologií ve městech. Na otevřeném fóru se setkají přední výrobci a technologičtí odborníci se zástupci samospráv, kteří se zajímají o možnosti, které pomohou jejich občanům k lepší kvalitě života.

Mezi hlavní témata konference jsou zařazeny klíčové oblasti, kterých se problematika Smart City dotýká: prostupnost, energetická efektivita a odolnost, čistota a odpady. V neposlední řadě i oblast financování a legislativa. Každému tématu bude věnováno několik přednášek s následným praktickým workshopem. K vidění bude i řada zajímavých ukázek technologických řešení, včetně případových studií z již funkčních projektů. Chybět nebude ani dostatek času a prostoru pro osobní setkání a konzultace. Více na www.smartcityexpo.cz.

„Projekt nás svým pojetím velmi zaujal. SMART CITY EXPO umožní setkání výrobců a vývojářů technologií s těmi, kteří uvažují o implementaci konceptu chytrého města a nejsou si jistí, jak a kde začít. Věřím, že na konferenci získají mnoho dobrých informací a kontaktů, které jim pomohou problematiku dobře zvládnout. Zástupcům měst a obcí například plánujeme představit řešení chytrého veřejného osvětlení, parkovací systémy, EPC nebo technologie pro správu budov.“ Uvedl Tomáš Růžička, zástupce Siemens ČR, strategického partnera SMART CITY EXPO.

Záštitu nad konferencí přijali:

- Mgr. Adriana Krnáčová, MBA, primátorka hlavního města Prahy

- Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, Dr. h. c., děkan Dopravní fakulty ČVUT

- Mgr. František Lukl, MPA, předseda Svazu měst a obcí ČR

- Zdeněk Zajíček, prezident ICT UNIE z.s.

- JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií

- Hospodářská komora České republiky

O pořadatelích

AMDENGATUM ADVISORY

AMDEN je marketingová agentura, která se specializuje na komplexní podporu v oblasti marketingové komunikace svých klientů, on-line marketing, event marketing, podporu prodeje, motivační nebo věrnostní programy a produkci. Pečuje o klienty smysluplným propojováním aktivit na míru, zaměřených na podlinkovou i nadlinkovou reklamu.

Více na www.amden.cz.

Gatum Advisory je poradenská firma, která spojuje profesionály, řešení a koncepce z oblasti manažerského poradenství, digitálního světa, akademického prostředí a veřejné správy. Prostřednictvím vizí jako je Smart City, egovernment, průmysl 4.0 a dalších chceme pomoci čelit výzvám a proměně společnosti v 21. století. Nabízí tvorbu koncepcí a analýz, zapojení předních odborníků ze všech oblastí a moderaci při zavádění strategických a dlouhodobých řešení.

Více informací poskytne

Ruben Vančo, PR a Média

E-mail: ruben.vanco@smartcityexpo.cz

Telefon: +420 737 282 975

Klíčová slova ČR-správa-firmy-AMDEN

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.