Atradius expanduje na asijské a africké trhy

Společnost Atradius, jeden z celosvětových lídrů v oblasti pojištění pohledávek, rozšířila v polovině roku 2016 své působení na významné asijské a africké trhy. Nejprve získala licenci na podnikání v Jižní Koreji, následně pak v Jihoafrické republice odkoupila 25% podíl v Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Ltd - jedné z předních společností poskytujících pojištění pohledávek na afrických trzích. Z tohoto rozšíření působnosti mohou profitovat i české společnosti, kterým dokáže Atradius poskytnout komplexnější a spolehlivější servis.

Otevřením zastoupení v Korejské republice se pole působnosti společnosti Atradius v Asii rozšířilo na celkem 14 zemí. Pojišťovna bude své služby - především domácí a zahraniční krytí úvěrových rizik - poskytovat lokálně s podporou legitimní zajišťovny v Soulu - Seoul Guarantee Insurance Company (SGIC).

"Vystavení licence upozorňuje na skutečnost, že v současnosti nejen v Koreji, ale celosvětově roste zájem o úvěrové pojištění. Současně také reaguje na příležitosti, které se budou v nadcházejících letech v Jižní Koreji objevovat, a to v době, kdy ještě přetrvává nejistota v obchodování na regionální i globální úrovni," komentuje otevření pobočky generální ředitelka pojišťovny Atradius Markéta Stržínková.

Obchodní kontakty mezi Českem a Koreou zaznamenaly v posledních letech výrazný nárůst. Mezi hlavní položky českého vývozu do Koreje patří v současnosti podle ministerstva průmyslu a obchodu hračky, čerpadla a armatury, optická zařízení, automobilové součástky, převodové hřídele, obráběcí stroje nebo sklo.

"Korea patří mezi tři nejvýznamnější mimoevropské partnery českých firem a zároveň je jedním z největších zahraničních investorů v ČR. V loňském roce pak byla uzavřena historicky první česká investice v Koreji, a to stavba pivovaru ve výši přesahující 300 milionů korun. Díky zastoupení přímo v Koreji získává Atradius detailnější přehled o tamním trhu, příležitostech a rizicích a dokáže poskytnout lepší servis českým firmám obchodujícím s korejskými partnery," říká Markéta Stržínková.

Spolu s otevřením pobočky v Jižní Koreji odkoupil Atradius také strategický 25% obchodní podíl ve společnosti Credit Guarantee Insurance Corporation of Africa Ltd. Stalos se tak po dohodě se společností Mutual & Federal - nejstarším pojistitelem krátkodobých rizik v Jihoafrické republice. Celá transakce by měla být kompletně dokončena do konce letošního roku.

Jako leader trhu pojištění pohledávek v Africe spolupracuje CGIC s Atradius již několik let a zajišťuje tak pro globální zákazníky Atradius potřebné služby v Africe. Chystaný nákup podílu upevní dosavadní spolupráci a představuje pro obě společnosti značný potenciál k dalšímu rozvoji a expanzi na afrických trzích.

Atradius Barometr: Počty insolvencí se zvyšují v zemích NAFTA i v Brazílii, potenciální riziko to znamená i pro Česko

Poslední vydání průzkumu Atradius Barometr ukázalo zhoršení platební morálky v zemích NAFTA (USA, Kanada, Mexiko) a také v Brazílii. V roce 2016 vzrostl počet insolvencí v Kanadě o 4 %, v USA pak o 3 %. V Brazílii vede k vyššímu počtu úpadků společností především ekonomická recese a snížení tamního HDP. U B2B zákazníků má v uvedených zemích problémy se zpožděnými platbami dokonce 92 % společností.

Tato situace má za následek větší obezřetnost tamních firem v obchodním styku.

Společnosti stále častěji od svých B2B zákazníků požadují zajištěné formy plateb a kontrolují kredibilitu a platební morálku u svých odběratelů častěji, než tomu bylo doposud. Přes 30 % společností v regionu pak bylo v důsledku zpožděných plateb nuceno přijmout specifická opatření na úpravu svého cash-flow.

Spojené státy jako člen NAFTA se přitom v roce 2015 staly pro český export druhým nejvýznamnějším partnerem hned po zemích EU.

Poprvé od roku 2006 tak překonaly Rusko. "Spojené státy se stávají nejrychleji rostoucím partnerem českých firem. Ty vyvezly v loňském roce podle Českého statistického úřadu do USA zboží za více než 92 miliard korun, což představovalo meziročně 11% nárůst. Nejčastěji se jednalo o automobilové součástky, pneumatiky, turbíny či čerpadla," přibližuje Markéta Stržínková.

Kompletní zprávu zářijového vydání Atradius Barometr platební morálky 2016 zaměřeného na průzkum platební morálky v zemích NAFTA a Brazílii je možné najít na adrese www.atradius.us

O společnosti Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí v 50 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3300 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 200 milionech firem.

Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů.

www.atradius.cz

Kontakt:

Mgr. Klára Pirochová

PR konzultant

klara@pulpo.cz

+420 732 801 881

Klíčová slova ČR-pojišťovny-finance-trh-firmy-Atradius

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.