Konference k reformě pracovního uplatnění OZP

Dne 15. září 2016 proběhla v hlavním sále Senátu PČR pod záštitou místopředsedy Zdeňka Škromacha konference tématicky zaměřená na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce.

Konferenci pod heslem „měníme zažité postoje – Vracíme zdravotně postižené na trh práce“ pořádala ve spolupráci s partnery Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR.

Konference se mimo jiné zúčastnili:

Wiesner, zástupce KZPS ČR, RHSD ČR

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., prezident Hospodářské komory ČR

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, předseda sociálního výboru Senátu PČR

S hlavními referáty ke kontextu, historii, k dalším směrům řešení vystoupili:

JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro sekci zaměstnanosti

Ing. Karel Rychtář, ředitel odboru ZZP SČMVD

Ing. Zdeněk Věchet, předseda Kontrolní komise AZZP

Ve dvou odborných panelech vystoupili:

JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro sekci zaměstnanosti

Mgr. Jan Karmazín zástupce generální ředitelky ÚP a ředitel odboru trhu práce

Ing. Marie Bílková, ředitelka odboru MF ČR

MUDr. Miroslav Bosák, ředitel odboru lékařské posudkové služby ČSSZ

Ing. Jiří Hlavatý, senátor, statutární ředitel a majitel firmy JUTA Dvůr Králové

JUDr. Rostislav Dvořák, předseda SČMVD

JUDr. Jitka Hejduková, ředitelka sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Slavoj Čegan, jednatel společnosti ČEGAN s.r.o.

V závěru konference bylo konstatováno, že všichni zúčastnění – zástupci zaměstnavatelů, sociálních partnerů, exekutivy i legislativy učiní vše, aby se systém podpory vstupu osob zdravotně postižených na trh práce a jejich postavení ve společnosti zlepšilo a dostalo se na úroveň okolních vyspělých zemí.

Z příspěvků protagonistů konference uvádíme:

Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR: „Jsem velmi rád, že současná vláda věnuje v souladu s úsilím všech sociálních partnerů pozornost návrhům, o nichž budete jednat, a věřím, že na dosažené dílčí návrhy a změny v roce 2017 naváže skutečně komplexní reforma. Osobně jsem připraven nejen podpořit návrhy, na nichž se shodne pro příští rok, ale usilovat o politickou podporu tomuto řešení i v příštím období a podpořit i případné legislativní změny. Přeji, aby tato konference opět byla dalším krokem ke zkvalitnění života lidí se zdravotním postižením a zlepšení podmínek pro jejich uplatnění v běžném životě.“

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, předseda sociálního výboru Senátu PČR: „Na poli pracovních příležitostií a podmínek OZP je mnoho započatého, ale nedořešeného. Jednotící pohled chybí. Jde jak o soukromé podniky, tak i o veřejnou a neziskovou sféru. K řešení je „tzv. flexikurita“, tedy flexibilita nabídky i sekurita zaměstnání. Náš výbor rád poskytne prostor k dalším jednáním, bude-li osloven.“

Ing. Karel Rychtář, ředitel odboru ZZP SČMVD: „Skutečná pracovní místa OZP jsou součástí trhu práce. A trh práce je jen jeden a řídí se nabídkou a poptávkou a ekonomickými pravidly. Systém podpory není součástí sociální politiky, ale její nadstavbou.“

JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí: „Naším společným cílem je efektivní trh práce. Potřebujeme fungující chráněný trh i volný trh práce, které na sebe budou navazovat a vzájemně spolupracovat.“

Ing. Zdeněk Věchet, předseda Kontrolní komise AZZP: „Na časové ose reformy se pohybujeme na jejím úplném počátku. Dojednané změny jsou základními stavebními kameny, na kterých bude nový koncept podpory vystavěn. Kromě zjednodušení administrativy je v tomto okamžiku nejvýznamnějším prvkem záměna složitého systému s mnoha restrikcemi za jednoduchý systém postavený na vzájemné důvěře.“

Během konference Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR ocenila tři osobnosti – JUDr. Petra Šimerku, Josefa Šulce a ing. Jiřího Hlavatého za jejich dlouhodobý celoživotní přínos ke společenské odpovědnosti ve prospěch znevýhodněných osob na trhu práce.

V závěru konference se její účastníci dohodli, že pro efektivní řešení potřebujeme politické zadání a podporu. Cílem je, aby společnost konečně začala vnímat podporu zaměstnávání znevýhodněných ne jako prostředí pro spekulace a podvody, ale jako výraz společenské odpovědnosti – součásti podnikatelské kultury. Integrační sociální podnikání je jednou z cest k tomuto cíli.

Po dnešní konferenci budou podle vyjádření představitelů AZZP ČR navazovat regionální akce, jejichž společným cílem je prostřednictvím zapojení dalších partnerů získat společenskou a politickou podporu pro navrhované změny systému.

Kontakt:

helena.placha@centrum.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-senát-společnost-práce-AZZP

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.