Kulatý stůl - Zpřísňování bezpečnostních opatření u provozovatelů a majitelů měkkých cílů - zejména OC

Dne 8. 9. 2016 uspořádala česká pobočka ASIS INTERNATIONAL kulatý stůl na téma Zpřísňování bezpečnostních opatření u provozovatelů a majitelů měkkých cílů - zejména obchodních center.

Kulatý stůl zahájil předseda sdružení bezpečnostních profesionálů Jaromír Průša, který uvedl, že cílem našeho setkání je reakce na vývoj bezpečnostní situace především v Evropě, hrozby a nebezpečí plynoucí z terorismu.

Se zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Policejní akademie, Ministerstva vnitra a soukromé bezpečnostní služby M2C se diskutovalo na téma měkkých cílů, active shootera, osamělého vlka, a to především v rámci ochrany obchodních center.

Hledaly se nejen odpovědi na otázky v oblastech prevence, ochrany nakupujících a zaměstnanců, ale i možnost spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému.

Účastníci kulatého stolu byli v rámci diskuse se zástupci Policie ČR a Ministerstva vnitra seznámeni s aktivitami státu, s novinkami v legislativě a obeznámeni se současnou situací a vývojem řešení krizových situací při ohrožení měkkých cílů a to v podobě metodiky MV a zřízení odboru na nově vzniklé Národní centrále proti organizovanému zločinu Policie ČR.

Všichni níže zmínění odborníci společně se zástupci obchodních center následně v panelové diskusi rozebrali jednotlivá aktuální témata, jako např. spolupráci s policií, ozbrojenou ostrahu, face recognition, ozbrojenou veřejnost při návštěvě obchodních center apod.

Pozvání na kulatý stůl přijali zástupci:

Ministerstva vnitra - odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, vedoucí Oddělení krizového řízení JUDr. Benedikt Vangeli

Policejního prezidia České republiky - ředitelství služby pořádkové policie plk. Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA

Policejního prezidia České republiky - Národní centrála proti organizovanému zločinu kpt. Mgr. Petr Jokl

Ministerstva vnitra - generální ředitelství HZS ČR - vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva plk. Ing. Luboš Votípka

Vadim Petrov - bezpečnostní poradce

Policejní akademie České republiky v Praze - Fakulta bezpečnostního managementu, katedra krizového řízení Mgr. Jan Tvrdek a Ing. Ondrej Tarčáni

SBS - společnost Mark2 Corporation Czech a.s., provozní ředitel Oldřich Rutar

V rámci kulatého stolu se přítomní odborníci shodli na tom, že se jedná o velmi důležitá a aktuální témata, která se budou v rámci Konference bezpečnostního managementu KBM2016 dne 3. 11. 2016 rozebírat podrobněji s cílem rozšířit informace o ochraně měkkých cílů i do ostatních oblastí, kterých se to týká, nejen v obchodních centrech.

Jaroslav Zoubek ze společnosti M2C, jako zástupce poskytovatele služeb bezpečnosti, zdůraznil: „Veškerá mimořádná opatření nastavená na objektech již od minulého roku jsou stále aktuální. Nyní se připravují další formy školení a metodik pro bezpečnostní manažery i řadové strážce, které reflektují aktuální bezpečnostní hrozby a celkové dění v Evropě. Inspirované budou mimo jiné i cennými zkušenostmi M2C například z Turecka, pro které jsou hrozby teroristickými útoky aktuální téma již mnoho let.“

Závěrem se všichni účastníci shodli na faktu, že situace se v Evropě nebude v nejbližších letech zlepšovat a takovýchto diskusí bude vyvoláváno stále více nejen týkajících se měkkých cílů.

Podrobné informace budou uveřejněny v příštím čísle Security magazínu.

Kontakt:

ASIS CZ

Veronika Weinfurtová - e-mail: v.weinfurtova@asiscz.org

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-terorismus-policie-bezpečnost-firmy-ASIS

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.