Airjobs.cz spustil osobnostní test pro hledání práce

Online pracovní portál Airjobs.cz připravil pro své uživatele praktický osobnostní test, jehož cílem je usnadnit propojení uchazečů a hledajících firem. Test pomáhá hledajícím uvědomit si, jaká práce nejlépe odpovídá jejich osobnosti. Personalistům dodává hlubší pohled do způsobu myšlení uchazeče a umožňuje tak lépe vyhodnotit, zda se hodí na jejich pozici.

"Test je založen na osvědčeném indikátoru osobnostních typů MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), který firmy velmi často využívají při najímání nových lidí a formování týmů. Proto jsme se test rozhodli integrovat přímo na Airjobs.cz a pomoci tak v rozhodování personalistům již na začátku procesu výběru zaměstnance," říká Lukáš Pokrupa, výkonný ředitel Airjobs.cz.

HR manažerka z EMTC Group, Daniela Anna Švástová, která hledá desítky nových lidí týdně, k využívání výsledků testu uvádí: "Testy mi napomáhají dešifrovat drobné nuance v osobnostech kandidátů, které se z pouhého pohovoru nedají dobře vyčíst. Množství uchazečů má naučené odpovědi na typické otázky. Předem vědí, jak odpovídat, jak se chovat, a jak reagovat. Proto se z pohovoru často stává schůzka, na které se snažím odhalit, zda kandidát mluví pravdu. Osobnostní testy mi tedy dokážou poměrně jasně přiblížit, s jakým typem člověka jednám, a zda má předpoklady k úspěchu na dané pozici. Samozřejmě nelze spoléhat pouze na jeden typ testu, a proto vždy volím vhodnou kombinaci originálních otázek a testů."

Uchazeč o práci projde test za přibližně sedm minut. Poté mu na email přijdou výsledky, jaký je osobnostní typ a jaký typ práce se pro něj nejvíce hodí. Výsledky jsou součástí jeho osobního profilu na Airjobs.cz a jsou přístupné personalistům. Vyplnění testu je pro uchazeče dobrovolné.

Výstupem z MBTI testu je 16 osobnostních typů, které kombinují osobnostní charakteristiky dle vnímání okolního prostředí (extraverze vs. introverze), získávání informací (smysly vs. intuice), zpracování informací (myšlení vs. cítění) a životního stylu (usuzování vs. vnímání). Uchazeč se tak dozví například to, zda je spíše tip umělce, analytika nebo diplomata, zda se hodí na vedoucí či spíše podřízenou pozici.

Vstup na test zde: https://www.airjobs.cz/web/candidate/poznej-sam-sebe

O AirJobs.cz

AirJobs.cz je inovativní online pracovní portál nové generace. Nabízí moderní a intuitivní pracovní prostředí a využívá nejnovějších technologií. Portál zahájil svoji činnost v červenci 2015. Měsíčně jej navštíví více než 20 tisíc uchazečů o práci. AirJobs.cz provozuje společnost Personal One, s.r.o.

www.airjobs

Kontakt:

Marie Botíková,

e-mail: marie.botikova@gmail.cz, tel.: 775 554 707

Lucie Šplíchalová

e-mail: lucie.splichalova@piart.cz, tel.: 604 150 078

Klíčová slova ČR-práce-internet-firmy-AirJobs.cz-Personal ONE

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
IT, telekomunikace
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.