Prestižní jmenování MUDr. Róberta Rapčana, FIPP

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Foto: archiv EuroPainClinics

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Foto: archiv EuroPainClinics

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, získal prestižní jmenování FIPP Examiner mezinárodní organizace World Institute of Pain

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, byl koncem května na mezinárodním kongresu World Institute of Pain (WIP) jmenován do prestižní pozice examinátora pro mezinárodní zkoušky FIPP v oblasti intervenční léčby bolesti. Je zároveň doposud prvním držitelem certifikace FIPP (Fellow of Interventional Pain Practice) v Slovenské a České republice.

World Institute of Pain je mezinárodní organizace, která komplexně zaštiťuje oblast intervenční léčby bolesti. Vyvíjí celosvětově aktivní činnost při předávání nejnovějších poznatků o intervenčních metodách a technikách do klinické praxe a zároveň soustavně udržuje a posiluje povědomí odborné i široké veřejnosti o možnostech této léčby.

Významný úspěch MUDr. Rapčana potvrzuje jeho špičkovou expertizu i absolutní profesionalitu a odbornost, které jsou pro znalostní platformu EuroPainClinics® excelentní devizou svědčící o kvalitě námi poskytované léčby, a rovněž jeho inovativní medicínský přístup k léčbě na mezinárodní úrovni. "Podstata i poslání funkce examinátora mezinárodních zkoušek FIPP spočívá v tom, že je schopen naprosto objektivně porovnávat a hodnotit znalosti a dovednosti jiných intervenčních algeziologů. Jako examinátor tak má jedinečnou možnost vidět, jak globálně funguje intervenční algeziologie po celém světě a jak druzí pracují,“ uvádí MUDr. Rapčan.

Celý rozhovor naleznete zde: http://www.europainclinics.com/mudr-robert-rapcan-fipp-ziskal-prestizni-jmenovani-fipp-examiner-mezinarodni-organizace-world-institute-of-pain /

MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, Medical Director EuroPainClinics®, je certifikovaný intervenční algeziolog a přední evropský lídr v léčbě bolesti s použitím speciálních intervenčních technik. MUDr. Rapčan dlouhodobě udržuje trend zavádění inovativních léčebných metod a technik, speciálních metodik a nejnovějších přístrojových medicínských technologií do klinické praxe v EuroPainClinics®. Více než 16 let působil ve Švédsku, především v univerzitní nemocnici v Umea. V letech 2005 až 2010 působil jako vedoucí lékař oddělení anesteziologie a intervenční léčby bolesti v United Kingdom Specialist Hospital ve Velké Británii. V období 2008 až 2010 zastával také funkci lékařského ředitele nemocnice Shepton Mallet Treatment Centre. MUDr. Rapčan je zakládajícím členem a prezidentem Slovenské intervenční společnosti pro léčbu bolesti. Je členem Spine Intervention Society, World Institute of Pain, International Neuromodulation Society, European Society of Regional Anaesthesia, Slovenské společnosti pro studium a léčbu bolesti či Polské společnosti intervenční léčby bolesti. Zastává funkci recenzenta odborného periodika Pain Ukraine. Je vedoucím lékařem partnerského pracoviště EuroPainClinics® v Bardejově.

Kontakt pro média:

Mgr. Dagmar Bílková

PR Manager

Tel.: +420 607 822 500

E-mail: bilkova@europainclinics.com

http://www.europainclinics.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova Slovensko-lékaři-zdraví-firmy-EuroPainClinics®

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.