I v ČR se nyní lze pojistit proti rakovině

Pojišťovna VZP (PVZP) uvádí na trh pojistný produkt pro osoby, které se chtějí pojistit proti riziku finančního kolapsu v případě rakoviny, a to na pojistnou částku 200 tisíc Kč až pět milionů Kč. Konkrétní výše pojistného je závislá především na věku pojistníka. Podmínkou je, že pojistníkovi nebyl v době před uzavřením pojistné smlouvy diagnostikován jakýkoliv typ zhoubného nádoru či dalších šest konkrétních onemocnění, která by mohla souviset se vznikem rakoviny.

V ČR je každoročně rakovina diagnostikována přes 80 tisícům lidí a celkově zde žije téměř 600.000 lidí, kteří se s rakovinou léčili nebo léčí. Patříme tak mezi státy s nejvyšší onkologickou zátěží. Podle statistik rakovinou onemocní každý třetí Čech a každý čtvrtý jí podlehne.

Nejčastější onkologickou diagnózou je u mužů karcinom prostaty, u žen karcinom prsu. V Evropě jsme navíc první ve výskytu rakoviny tlustého střeva. V případě léčby rakoviny si podstatně méně uvědomujeme finanční komplikace, které s sebou onemocnění přináší. Na jedné straně musí pacient vynaložit výdaje související s léčbou a následnou rekonvalescencí. Na straně druhé je nucena většina nemocných omezit či úplně rezignovat na své pracovní povinnosti, a tak přichází o příjem, což může dostat rodinu do existenčních problémů. Mnoho pacientů navíc v případě výpadku příjmu není schopno dostát svým finančním závazkům, jako jsou hypotéka, nájem či školné. "Právě pro tyto situace je určen produkt Fénix, který nemocnému i jeho rodině v době, kdy musí řešit svou vlastní léčbu, poskytne dostatečnou finanční podporu. Ta je důležitá nejen z hlediska zajištění rodiny, ale i v situaci, kdy nemocný bude chtít využít například protonovou či biologickou léčbu, která stojí stovky tisíc. Již v základní variantě je klient pojištěn proti některým z nejčastějších typů rakoviny - tedy u mužů mimo jiné pro případ rakoviny prostaty a plic, a u žen například pro případ rakoviny prsu," říká Ing. Halina Trsková, obchodní a marketingová ředitelka PVZP.

Po sjednání pojištění začíná běžet 90denní čekací lhůta, během které není možné uplatnit nárok na výplatu pojistné částky, a to především z důvodu, že v době vzniku pojištění již pacient zřejmě byl onkologicky nemocný. Po uplynutí této lhůty však již může pacient nárok uplatnit dle následujícího příkladu.

Příklad pojistné smlouvy

- Pojištěný věk 44 let

- Pojistná částka 1,000.000 Kč

- Varianta pojištění Classic

- Roční pojistné = 3924 Kč

Průběh výplaty

- Diagnóza - 400.000 Kč

- Operace - 200.000 Kč

- Tři cykly chemoterapie - 150.000 Kč (za každý 50.000 Kč)

- Rekonvalescence - 150 000 Kč (tři měsíce)

- Recidiva - 100.000 Kč

- Celkem vyplaceno - 1,000.000 Kč

Charakteristika pojištění Fénix

- Samostatné pojištění bez nutnosti sjednání životního pojištění

- Pojištění všech zhoubných nádorů

- Bez vstupní lékařské prohlídky

- Bez potvrzení příjmů

- Pro občany ČR i cizince

- Vstupní věk od 18 do 70 let

- Výplata 40 % pojistné částky ihned po diagnóze

- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou na pět let

Pojištění je možné sjednat na pobočkách Pojišťovny VZP (PVZP) nebo na vybraných pobočkách VZP.

Více informací o pojištění Fénix naleznou zájemci na:

https://www.pvzp.cz/cs/produkty/fenix/ nebo http://www.pojistenifenix.cz/.

Klíčová slova ČR-zdraví-pojišťovny-rakovina-firmy-PVZP-AMI Communications

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.