ODBORNÁ KONFERENCE A VALNÁ HROMADA Asociace speciálních pedagogů České republiky

Dne 23. 4. 2016 pořádá Asociace speciálních pedagogů ČR v Univerzitním konferenčním centru (Studentská 519, Pardubice - Polabiny) odbornou konferenci a valnou hromadu, na jejichž programu je velmi diskutované téma inkluzivní, resp. Společné vzdělávání za účasti náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, hejtmana Pardubického kraje a skutečných odborníků na problematiku školství, tedy nikoli za účasti neziskovek, kterým se daří vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pouze rozvracet.  

Program:

11.00 ZAHÁJENÍ KONFERENCE PaedDr. Jiří PILAŘ, předseda ASP ČR

11.05 JUDr. Martin NETOLICKÝ, Ph.D., hejtman Pardubického kraje

Zdravice

11.20 prof. PhDr. Stanislav ŠTECH, CSc., náměstek člena vlády, MŠMT, profesor psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy

Diskuse

11.40 Mgr. Václav KLAUS, ml., expert ODS pro oblast školství

"Komu prospívá ničení tradičních povolání a oborů?"

Diskuse

12.00 doc. PhDr. Jiří DAN, CSc.

"Inkluze z pohledu poradenského psychologa"

Diskuse

12.20 Edita BARTOŠOVÁ, Sdružení rodičů a přátel Centra Kociánka, z. s.

"Ústavní stížnost pro porušení ústavních práv"

Diskuse

12.40 Mgr. Jana KARVAIOVÁ, Učitelské profesní sdružení

„Zkušenosti pedagoga se vzděláváním žáků s LMR ve třídách zřízených při základní „běžné“ škole“

Diskuse

13.00 PaedDr. Jiří PILAŘ, předseda ASP ČR

"Rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky za respektování jejich individuálních zvláštností."

Diskuse

13.20 UKONČENÍ KONFERENCE

ikona Konference a valná hromada ASP - PROGRAM  

Kontakt:

PaedDr. Jiří PILAŘ, předseda ASP ČR

e-mail: jmzpilar@gmail.com  

ČTK ke zprávě vydává přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-školy-společnost-vzdělání

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.