Náhrada obětem investičního podvodu skupiny EMG/FFX

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států zasílá obětem Ponziho schématu skupiny Evolution Market Group/Finanzas Forex formuláře s žádostí o uznání nároku na náhradu

Analytics, remisní správce pracující pro Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, sděluje následující:

Spojené státy versus aktiva popsaná v „Dodatku A" k žalobě o propadnutí majetku (Federální okresní soud pro floridský Middle District) a Spojené státy versus šedesát čtyři stříbrných cihel o hmotnosti (přibližně) 68,5 liber, et al. (Federální okresní soud pro floridský Middle District)

Vláda Spojených států obdržela rozsudek federálního okresního soudu vedoucí k propadnutí přibližně 40 miliónů dolarů v bankovních fondech a zlata a stříbra v hodnotě 138 milionů dolarů zabavených federálními úřady pro jejich zapojení do podvodu spáchaném skupinou Evolution Market Group (EMG) obchodující pod názvem Finanzas Forex (FFX). Tyto výnosy budou rozděleny mezi oprávněné oběti prostřednictvím procesu zvaného „remise". Pravomoc k udělení remise má Ministerstvo spravedlnosti Spojených států v souladu se Sbírkou federálních nařízení, kapitolou 28, částí 9 (2010).

Analytics, remisní správce pracující pro Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, zasílá formuláře s žádostí o uznání nároku na náhradu obětem investičního podvodu skupiny the EMG/FFX ve více než 60 zemích.

Oběti EMG musí pro uznání nároku formulář vyplnit a odeslat zpět správci nejpozději do 14. července 2016. Vyplněné formuláře lze odeslat také elektronicky na adresu claims@emg-ffxremission.com nebo podat prostřednictvím online podatelny na adrese www.emg-ffxremission.com.

Oběti by se měly s případnými dotazy obrátit telefonicky na správce na telefonním čísle (855) 763-9455. Oběti ze zahraničí mohou využít telefonní číslo +1 (641) 323-1345 pro informace o procesu poskytování náhrady.

Investiční rozhodnutí si žádají čas a řádnou uvážlivost. Více informací získáte na adrese: www.consumer.ftc.gov/articles/0238-investment-risks

KONTAKT: Caroline Barazesh, +1 (952) 404-5709

Klíčová slova USA-finance-soud-Analytics

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.