Safe Diesel na pomoc spotřebitelům

Lidé postižení emisním skandálem koncernu Volkswagen mají právo na odškodnění!

WWW.SAFEDIESEL.CZ

Společnost SAFE DIESEL zahájila informační kampaň zaměřenou na každého, kdo mohl být poškozen v rámci emisních podvodů koncernu Volkswagen, obecně označovaných jako "Dieselgate". SAFE DIESEL založili dva muži s bohatými životními i profesními zkušenostmi, Petr Effenberger a Vladimír Neuman. Rozhodli se podpořit zájmy spotřebitelů, kteří si v minulosti pořídili automobil s "cinknutým" motorem.

"Jsme přesvědčeni, že podvádět se nemá. A že pokud se někdo k podvodu z jakéhokoliv důvodu uchýlil, musí nést odpovědnost. Tím větší, čím větší je jeho moc a vliv. Zatím se nám zdá, že přijetí odpovědnosti ze strany koncernu Volkswagen a jeho dceřiných firem je spíše vlažné," uvádí Vladimír Neuman a dodává: "Kromě toho, drtivá většina jednotlivců v České republice nemá odvahu, znalosti ani prostředky k účinné obraně proti mašinerii gigantické korporace. Někdo jim musí podat pomocnou ruku."

Společnost SAFE DIESEL angažovala k potřebné právní a komunikační podpoře zkušené poradce: advokátní kancelář BBH a agenturu Ewing Public Relations. Prvním krokem kampaně jsou internetové stránky www.safediesel.cz, které kromě užitečných informací nabízejí možnost registrace zájemců o spravedlivé vyrovnání s výrobci automobilů.

Během prvního týdne provozu navštívilo tyto stránky téměř dvacet tisíc uživatelů internetu. Do systému SAFE DIESEL se zaregistrovaly první stovky zájemců - majitelů konkrétních podvodem postižených automobilů.

Další plány SAFE DIESEL přibližuje Petr Effenberger:

"Chceme získat takové množství registrací, nad kterým nebudou automobilky moci jen tak mávnout rukou. Chceme výrobce závadných vozidel přesvědčit, že občané Evropské unie nejsou spotřebiteli druhé kategorie a že s nimi musí zacházet stejně jako s Američany. Že se ke svému problému musí i v České republice postavit čelem, nejen slovy, tak jako dosud, ale především konkrétními činy. Budeme pro postižené spotřebitele požadovat adekvátní vyrovnání."

Kontakt:

Jiří Hrabovský, Ewing Public Relations

tel.: 603 291 008

e-mail: safediesel@ewingpr.cz

www.safediesel.cz

SAFE DIESEL s.r.o. je společnost s ručením omezeným, která byla založena s cílem chránit zájmy a prosazovat oprávněné nároky spotřebitelů, majitelů automobilů z produkce koncernu Volkswagen, jichž se dotýká emisní skandál. Stejný cíl si klade ve vztahu i k dalším subjektům poškozeným v rámci technologického segmentu výroby a distribuce vznětových motorů, jako jsou prodejci, výrobci a distributoři dieselových motorů a automobilů, výrobci a distributoři dieselového paliva a další.

O zakladatelích spol. SAFE DIESEL:

Petr Effenberger (69) emigroval krátce před okupací Československa v roce 1968 do kanadského Vancouveru. V Severní Americe žil a pracoval až do roku 2000, kdy se vrátil do České republiky. Třicet let působil v různých pozicích (od řadového prodejce přes šéfa prodeje až po generálního manažera) v oblasti obchodu s automobily. Úspěšně řídil marketing a prodej zejména luxusních vozů jako Ferrari, Maserati, Bentley, Rolls Royce, Aston Martin aj. Jeho zkušeností a konzultací pak donedávna využívali dovozci některých luxusních značek v Evropě.

Ing. Vladimír Neuman (62) je absolventem stavební fakulty ČVUT. Do roku 1989 působil v Praze jako inženýr se zaměřením na investiční přípravu staveb, poté zahájil spolupráci s předními německými poradenskými firmami. Přispěl k realizaci řady projektů v oblasti energetiky, dopravy, životního prostředí, restrukturalizace průmyslových podniků aj. Má zkušenosti s organizací projektů financovaných evropskými fondy. Jako obchodní či generální ředitel se podílel na vedení několika významných českých stavebních společností.

Klíčová slova ČR-automoto-ekologie-firmy-Safe Diesel-Volkswagen

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.