Šokujúce výsledky testu: plagiátmi sú aj vládne dokumenty

Keď sa povie plagiátorstvo, väčšine sa tento pojem spojí automaticky so študentmi a vysokými školami. Tento problém sa však týka nielen ich, no čo je zarážajúce - najnovšie už aj vládnych inštitúcií.

Nový prepracovaný systém na kontrolu plagiátorstva - plag.sk odhalil vo svojom výskume zameranom na verejné dokumenty zarážajúce číslo - plagiátorstvo bolo identifikované až v 2014 dokumentoch univerzít a vládnych inštitúcií. Účinnosť systému na odhaľovanie plagiátorstva sa zvyčajne testuje na základe verejne dostupných dokumentov vydaných za posledný kalendárny rok.

Väčšinou podliehajú testu dizertačné práce, ktoré sú voľne dostupné na internete - najmä po tom, čo systémová kontrola odhalila, že plagiátorstvo sa našlo až v pätine dizertačných prác. Po kontrole 10 dizertačných prác z rôznych slovenských univerzít sa ukázalo, že dve z nich dosiahli mieru výskytu plagiátorstva na 8 a 11 %. Ostatné kontrolované dokumenty vykázali menej než 4 %, čo je akceptovateľné číslo, vzhľadom na technické plagiátorstvo, ktoré sa môže objaviť kvôli dlhým slovným frázam, ako sú napríklad názvy právnych aktov, inštitúcií a pod.

Okrem dizertačných prác sa takisto kontrolujú vládne výskumné dokumenty, ako sú stratégie, rôzne prehľady a iné písomnosti.

„Plagiátorstvo vo vládnych dokumentoch je rozšírené v ešte väčšej miere, pretože si nikto nemyslí, že by vládne agentúry či ministerstvá nedodržiavali autorské zákony. Nikto nekontroluje dokumenty, ktoré pochádzajú od výskumníkov“, hovorí Klaus Chorst, CEO plag.sk. Z desiatich preverených dokumentov z ministerstva a príslušných agentúr za rok 2013 - 2015 vykázala až polovica výrazné plagiátorstvo v miere vyše 15 %, čo je podľa Chorsta absolútna špička spomedzi ostatných krajín, kde je vykonávaná podobná kontrola systémom plag.

Napriek tomu, že je tento problém alarmujúci, môže byť vyriešený vďaka našej zmene myslenia. „Verejní činitelia musia pochopiť, že autorské práva sa nevzťahujú len na študentov, ale na všetkých bez výnimky. Od výskumníkov, ktorí pracujú pre vládne agentúry, sa musí vyžadovať dodržiavanie zodpovedného prístupu k problematike plagiátorstva. Vysoké školy už dodržiavajú takéto postupy a ich výsledky sú výrazne lepšie než vo vládnych inštitúciách“, zhrnul na záver Klaus Chorst.

Systém plag.sk je súčasťou európskej siete plag vykonávajúcej kontrolu plagiátorstva.

Plag. sk umožňuje overiť akademické práce, články, výskumné práce a rôzne iné publikácie. Stačí nahrať vybraný dokument, systém ho analyzuje a určí plagiát podčiarknutím konkrétneho miesta v texte. Tak môžete vidieť presnú vetu, ktorá je plagiátom. Detekčný systém môže aj vďaka precíznej kontrole zlepšiť úroveň originality dokumentov ako na univerzitách, tak aj vo vládnych inštitúciách.

Kontakt:

Arturas Vinckevicius

winartas@yahoo.com

Klíčová slova Slovensko-vláda-zákon-vzdělání-ACVK

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.