Dny prevence zraku se zaměří na záchranáře a policisty

Po úspěchu předchozích ročníků tradiční pražská klinika Oční centrum Praha již počtvrté bezplatně vyšetří zrak příslušníkům složek Integrovaného záchranného systému. Letošní „Dny prevence zraku“ odstartují 24. listopadu a potrvají tři dny, během nichž vyšetření podstoupí přibližně 700 policistů, strážníků a záchranářů.

V rámci projektu „Dny prevence zraku“ bude zájemcům z řad příslušníků složek Integrovaného záchranného systému zkontrolován zrak. Akce si klade za cíl důkladně vyšetřit co největší počet policistů a zaměstnanců Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Policejního prezidia ČR, Městské policie hl. m. Prahy a Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy, u nichž je dobrý zrak nezbytný pro výkon jejich povolání.

Letošní preventivní vyšetření zraku IZS úspěšně navazuje na předchozí spolupráci Očního centra Praha a jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému. Zájem ze strany příslušníků IZS každoročně stoupá. I proto se složky IZS rozhodly pokračovat ve spolupráci s Očním centrem Praha i letos.

„Velmi nás těší, že zájem integrovaných záchranných složek o preventivní vyšetření každým rokem stoupá. Již první ročník se setkal s účastí přibližně 300 policistů a tato skutečnost se pro nás stala impulsem oslovit s nabídkou bezplatného preventivního vyšetření i ostatní složky IZS. V loňském roce jsme vyšetřili více než 700 příslušníků záchranných složek a minimálně takto vysoký počet příslušníků IZS předpokládáme vyšetřit i v letošním již čtvrtém ročníku,“ uvedl Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, ředitel Očního centra Praha, který dodává: „Právě těmito akcemi upozorňujeme na skutečnost, že prevence je vždy jednodušší a méně nákladná pro všechny a určitě „méně bolí“ než řešení zanedbaného stavu.“

V uplynulých třech letech se akce účastnilo celkem přibližně 1500 hasičů, policistů a záchranářů. Výsledky odhalily u přibližně 30 % osob vyšší nitrooční tlak (což může značit zelený zákal), u třetiny vyšetřených různý stupeň krátkozrakosti a častý syndrom suchého oka. I letošní ročník má za úkol poukázat na důležitost oční prevence, nejen v případě složek IZS.

"Dny prevence zraku“ začnou 24. listopadu vyšetřením strážníků a záchranářů. „Po velkém úspěchu této akce v letech minulých jsme letos samozřejmě vůbec neváhali a s nadšením jsme přivítali možnost znovu využít preventivního vyšetření zraku pro strážníky. Naši zaměstnanci i letos projevili velký zájem o toto bezplatné vyšetření, protože tím, že lékaři přijedou za strážníky na pracoviště, mohou této nabídky využít opravdu všichni. Pevně věříme, že spolupráce bude pokračovat i v nadcházejících letech, protože tuto formu prevence velmi oceňujeme,“ uvedla vedoucí kanceláře ředitele Městské policie Praha Irena Seifertová. „Rádi jsme využili nabídky preventivního vyšetření zraku našich zaměstnanců. Zdravotníci se s následky nedostatečné prevence setkávají každý den a velmi dobře vnímají její význam. Navíc možnost vyšetření přímo v sídle Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy je pro ně výhodná,“ dodala mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Jiřina Ernestová.

Akce bude nadále pokračovat ve dnech 25. a 26. listopadu, kdy budou lékaři Očního centra Praha k dispozici příslušníkům Policie ČR. Vyšetření zraku není časově náročné a zabere asi 30 minut, zahrnuje i konzultaci s očním lékařem, který doporučí další případnou léčbu. „Letošním ročníkem navazujeme na úspěch předcházející spolupráce s Očním centrem Praha. Každoročně stoupá počet zájemců z řad Policie ČR o vyšetření a věříme, že se tato dnes již pravidelná aktivita opět setká s velkým ohlasem u příslušníků, u nichž je dobrý zrak při výkonu jejich nelehké služby nezbytností,“ řekla republiková koordinátorka prevence Policejního prezidia ČR pplk. Mgr. Zuzana Pidrmanová.

"Preventivní prohlídky mají za cíl odhalit především ta onemocnění, která probíhají zpočátku skrytě a nijakým způsobem neomezují svého nositele. Mezi taková onemocnění patří především zelený zákal nebo tzv. věkem podmíněná makulární degenerace, u kterých nám včasná diagnostika a léčba umožní předejít možným komplikacím nebo i trvalým ztrátám zraku. I v případě absence očních onemocnění se doporučují tyto preventivní prohlídky podstupovat jednou za rok. Jsme potěšeni, že příslušníci IZS naše doporučení berou zodpovědně,“ uvádí k důležitosti preventivních prohlídek primář Očního centra Praha MUDr. Radan Zugar.

Vyšetření zraku:

Vyšetření zraku není časově náročné a zabere asi 20-25 minut, zahrnuje i závěrečnou konzultaci s očním lékařem, který doporučí další případnou léčbu. Vyšetření zraku proběhne na těchto přístrojích:

1) Autorefraktokeratometr - jde o plně automatický přístroj pro stanovení zrakové ostrosti, pro změření objektivní refrakce = výchozí zjištění hodnot dioptrií na čtení, na dálku nebo střední vzdálenost. Přístroj zjišťuje dioptrické vady oka a usnadňuje tak předpis optimální korekce.

2) Tonometr - jedná se o automatický přístroj pro přesné a objektivní měření nitroočního tlaku bez nutnosti anestézie rohovky a kontaktu přístroje s pacientem.

3) LCD Optotyp - grafické seskupení písmen nebo znaků různé velikosti sloužící jako základní kontrola zraku a zjištění případných odchylek zrakové ostrosti s korekcí (brýle, kontaktní čočky) nebo bez korekce.

4) Barvocitové tabulky - kniha s definovanými barevnými čísly a písmeny, pro zjištění citlivosti vnímání barev, resp. barvocitu. Praktické vyšetření používané zejména u profesí náročných na vnímání barevných signálů (policisté, hasiči, letci, profesionální řidiči apod.)

5) Fundus kamera - přístroj, který slouží k detailnímu zobrazení a fotografování očního pozadí. Vyšetření fundus kamerou může odhalit diabetické a hypertonické změny očního pozadí umožňuje odhalení a sledování věkem podmíněné makulární degenerace a je vhodná pro dokumentování zrakového nervu u pacientů se zeleným zákalem

OČNÍ CENTRUM PRAHA, a.s

Oční centrum Praha je oční klinika, která poskytuje péči v oboru očního lékařství již od roku 2000. Dlouhodobou strategií je postupné rozvíjení a rozšiřování nabídky služeb souvisejících s očními vyšetřeními a operacemi, které korespondují s dynamickým rozvojem medicíny.

Kontakt pro média:

JIŘÍ HUBIČKA, GUIDELINE s r.o., +420 733 603 570 , jiri.hubicka@guideline.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz

Klíčová slova ČR-zdraví-policie-zrak-firmy-Oční centrum Praha-Guideline

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.