První setkání výboru a příznivců Vlasteneckého institutu

První setkání výboru a příznivců Vlasteneckého institutu se uskuteční 5.12.2015 od 10:00 v sále pro cca 60 osob. * Nutno se včas přihlásit na jirijanecek@okstrana.cz do 30.11. 2015 * Staroměstské náměstí Melantrichova 970/17b, Praha 1

Dne 5.11. 2015 vznikl zakládací výbor Vlasteneckého institutu, ve kterém jsou mimo jiné Jiří Janeček, Jiří Vítek, Sergey Zaripov, Martin Strnad, Barbora Štěpánková, Dušan Rudecký, Petra Bártová, Mgr. Petr Hannig, JUDr. Vladimír Zavadil a jiní.

Smyslem institutu je vytvořit v Praze vlastenecké centrum, které by rozvíjelo sebe rozvojové a euroskeptické myšlenky a nezávisle analyzovalo současný politický vývoj. Institut by předával odborné a relevantní informace, analýzy, průzkumy směřující k podpoře lokálních společenských zájmů. Vlastenecký institut (VI), by sloužil jako protiváha veřejným institucím a organizacím, které jsou financované z Evropské unie a mají sloužit pouze k šíření jednostranné, zkreslené a někdy i lživé propagandy tohoto projektu. V současné době neexistuje společný evropský institut - centrum, které by mohlo podporovat lokální politická a občanská hnutí, které mají emancipační program. Vysoké školství ve většině Evropy je infikováno levicovým multikulturním myšlením a tak jedním z cílů VI je do dvou let od založení institutu vytvořit v Praze Vysokou školu se zaměřením na výchovu samostatných jedinců s vlasteneckým konzervativním názorem, kterým se dostane všeobecný a nikým necenzurovaný materiál ke studiu. Půjde o inkubátor samostatně myslících mladých jedinců.

Kontakt:

Občanská konzervativní strana

www.okstrana.cz

jirijanecek@okstrana.cz

Klíčová slova ČR-strany-vzdělání-Občanská konzervativní strana

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.