Brno bude hlavním městem prádelenství a čistírenství

Letošní podzim je pro odborníky z prádelenství a čistírenství zcela výjimečný. Důvodem je odborná konference INTERCLEAN, která je v letošním roce rozšířena o setkání asociací střední a východní Evropy - o summit CEE-TEX platformy.

Konferenci pořádá Asociace prádelen a čistíren ČR již tradičně v hotelu Voroněž v Brně. V letošním roce s podporou mezinárodního sdružení pro údržbu textilu CINET, které je současně iniciátorem CEE-TEX platformy.

Konference INTERCLEAN je také místem, kde proběhne podpis oborové Sektorové dohody, do níž se zapojují oborově silné firmy podporující uznávání kvalifikací, jež vznikají v Sektorových radách.

Součástí programu jsou odborné přednášky českých a zahraničních přednášejících, mimo jiné také tzv. Incomingová mise, která je podporována Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jejím tématem jsou aktuální trendy oboru v Srbsku. Díky této aktivitě přijede delegace 16 odborníků z této země. Mimo Srbskou delegaci potvrdili svoji účast také zástupci z Polska, Maďarska, Německa, Chorvatska, Slovenska a Holandska.

Doprovodná výstava, která se letos těší značnému zájmu vystavovatelů, nabídne odborníkům řadu novinek a přímo na místě budou mít možnost si prohlédnout prací a žehlicí techniku.

Výjimečnost této akce podporuje také fakt, že nad ní převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek.

Kontakt:

Asociace prádelen a čistíren ČR

e-mail: info@apac.cz

tel.: 604 917 068

Klíčová slova ČR-služby-textil-Asociace prádelen a čistíren ČR

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Zpracovatelský a výrobní průmysl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.