Arthouse Hejtmánek představí tvorbu Jaroslava Horejce

Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek představí ve dnech 15. 10. - 4. 12. 2015 ve svých prostorách rozsáhlou výstavu Jaroslav Horejc (1886-1983) - nejen sochař. Autor je často zmiňován hlavně v souvislosti s dekorativním stylem art deco. Jeho tvorba však měla, jak se budou moci návštěvníci přesvědčit, mnohem širší spektrum. Za svůj dlouhý lidský i umělecký život vytvořil na 3000 uměleckých a uměleckořemeslných předmětů - od volné plastiky v nejrůznějších materiálech, přes reliéfy, malby, akvarely a bezpočet skic, scénické a kostýmní návrhy, až po práce ve skle, dřevě, keramice a drahých i obecných kovech.

Vystavovaná díla pocházejí převážně ze soukromé kolekce sběratele Tomáše Hejtmánka, jenž je autorem jak výstavy, tak koncepce velkoryse pojatého katalogu, který Horejcovo dílo chronologicky mapuje a do určité míry tak i nahrazuje monografii, kterou doposud nikdo tak významnému autorovi nesepsal. K vidění budou umělcovy práce známé a publikované, ale také díla, která byla nezvěstná nebo veřejnosti neznámá. Přehlídku prací pak doprovází fotografie z autorova dětství, dospívání, z cest za poznáním i z ateliéru, kde jsou zachycena díla, dnes považována za nezvěstná.

Po 33 letech se tak Jaroslavu Horejcovi dostává v Praze opět samostatné výstavy. Tou poslední byla v roce 1982 výstava v Národní galerii, věnovaná autorově kresbě. Nyní, shodou okolností také po 33 letech, během nichž pan Hejtmánek utvářel svou sbírku, bude Jaroslavu Horejcovi věnována výstava, vzdávající hold jeho mimořádné umělecké kreativitě, nadání a píli.

Výstava bude otevřena pro veřejnost každý den, mimo neděle a státní svátky, od 14 do 19 hodin. Vstupné: 150 Kč - rodinné, 100 Kč - plné a 50 Kč - seniorské a studentské.

Kontakt:

ARTHOUSE HEJTMÁNEK

galerie a aukční dům s. r. o.

Goetheho 17/2

160 00 Praha 6

tel.: +420 608 960 943

www.arthousehejtmanek.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-výtvarné-Horejc-firmy-Arthouse Hejtmánek

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.