PPTA slaví Mezinárodní týden dárcovství krevní plazmy

Asociace Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) a její členské společnosti sponzorují třetí výroční Mezinárodní týden informovanosti o krevní plazmě, probíhající 11.-17. října.

Mezinárodní týden informovanosti o krevní plazmě (IPAW) má za účel:

•Zvýšit celosvětové povědomí o dárcovství krevní plazmy

•Ocenit to, jak dárci krevní plazmy přispívají k záchraně životů a k jejich zlepšení

•Zvýšit informovanost o životodárné léčbě plazmatickými bílkovinami a o vzácných nemocech

Členské společnosti asociace PPTA připravily různé akce, které se budou konat na odběrových místech v Evropě a USA. Organizace reprezentující pacienty, kteří trpí vzácnými nemocemi a jsou závislí na léčbě plazmatickými bílkovinami, se též zavázaly tyto akce podpořit.

"Pacienti na celém světě spoléhají na léčbu plazmatickými bílkovinami, tuto léčbu je možné poskytovat díky šlechetnosti a závazku dárců krevní plazmy. PPTA si velmi váží toho, že je součástí průmyslového odvětví, které zachraňuje a zlepšuje lidské životy," říká Joshua Penrod, Viceprezident PPTA, oddělení Zdrojů a mezinárodních vztahů.

Léky z plazmatických bílkovin, kam se řadí léky derivované z plazmy a rekombinantní analogy, se používají k léčbě chronických, život ohrožujících nemocí, mezi které patří např. poruchy krvácivosti a srážlivosti krve, primární imunodeficience, nedostatek alfa-1 antitrypsinu a určité vzácné neurologické poruchy. Dále jsou tyto léky používané též při záchranných a chirurgických zákrocích.

Více než 500 odběrových center již existuje v Kanadě, Rakousku, Maďarsku, v České republice, Německu a USA. Kromě toho, že splňují zákonné požadavky, většina těchto center dosáhla též certifikace organizace International Quality Plasma Program, což je dobrovolný program norem ustanovený organizací PPTA, který poskytuje tomuto průmyslovému odvětví cíle pro neustávající zlepšování a soustřeďuje se na bezpečnost a kvalitu od dárců po pacienty.

O PPTA

Asociace Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), obchodní organizace s celosvětovým rozsahem, reprezentuje soukromý sektor výrobců léků z plazmy a rekombinantních analogů, známých pod společným jménem léky z plazmatických bílkovin, a též odběratele zdrojové plazmy, která je používaná pro frakcionaci. Miliony lidí na celém světě využívají tyto léky k léčbě různých onemocnění a závažných zdravotních potíží. PPTA též ustanovuje normy a řídí programy, které pomáhají zaručit kvalitu a bezpečnost léků z plazmatických bílkovin, spolu s bezpečností dárců a pacientů.

KONTAKT: Rachel Liebe, +1.443.433.1118

Klíčová slova USA-zdraví-nemocnice-Asociace Plasma Protein Therapeutics Association

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.