Nový systém může být tečkou za plagiátorstvím

Na akademické půdě je plagiátorství stále rozšířeno nejen mezi samotnými studenty, ale i mezi učiteli. Dosud bylo zavedeno několik systémů, které se snaží plagiáty odhalit, ale stále je sporné, do jaké míry jsou důvěryhodné a plně funkční. Na scénu aktuálně nastupuje nová alternativa - plag.sk, která je oproti zažitým systémem značně propracovanější a spolehlivější. Proč je tomu tak?

Na českých univerzitách se neustále šíří plagiáty v různých dokumentech. Plag.sk testoval jejich výskyt kontrolováním nejnovějších odevzdaných prací z let 2010-2014, které jsou veřejně přístupné. Zjistilo se, že institucionální systém zdaleka není dokonalý, protože bylo v těchto pracích odhalené množství plagiátorství. Plag.sk dokonce věděl identifikovat přesná místa v textu, které byly plagiátem a určit jejich originální původ - místo, odkud si autor práce text "půjčil".

Do srovnávací databáze systém se nezahrnují nahrané dokumenty, jak je to v případě institucionálních systémů a kontrolují se nejen české, ale i slovenské zdroje - kvůli podobnosti jazyků.

"Maďarsko mělo zavedený institucionální systém pro plagiátorství, ale po roce fungování začal selhávat a nebyl schopen odhalit obyčejný článek z Wikipedie, protože jeho obsah byl lety modifikován. To může být důvod a signál, že český institucionální systém je na tom podobně. Znamená to, že veřejné prostředky určené na financování institucionálního systému mohou být využívány nepříliš vhodně ", říká Klaus Chors, CEO plag.sk.

Plag.sk umožňuje ověřit akademické práce, články, eseje a jiné dokumenty. Stačí nahrát vybraný dokument, systém ho analyzuje a určí plagiát podtržením konkrétního místa v textu. Tak můžete vidět přesnou větu, která je plagiátem. Detekční systém může i díky precizní kontrole zlepšit úroveň vzdělávání na školách i univerzitách.

Společnost již úspěšně provozuje tento systém na odhalování plagiátorství ve Francii, Litvě a Lotyšsku.

Kontakt:

Chorst Klaus +37060413327

Klíčová slova ČR-školy-internet-vysoké-software-firmy-ACVK

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
IT, telekomunikace

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.