1. Mezinárodní job days pro zdravotní sestry a zdravotnický a pečovatelský personál

Na 7. Mezinárodní job days lékařství a zdraví a 1. Mezinárodní job days pro zdravotní sestry a zdravotnický a pečovatelský personál, které se v Praze uskuteční ve dnech 27. - 28. 11. 2015, dorazí 50 nemocnic z Německa a Rakouska, aby se lékařům, zdravotním sestrám a zdravotnickému a pečovatelskému personálu napříč všemi specializacemi představily jako atraktivní zaměstnavatel. "Tyto job days se díky svému konceptu řadí mezi největší akce svého druhu v Evropě," říká Randolf T. Kunert, generální manažer 7. Mezinárodních job days lékařství a zdraví a 1. Mezinárodních job days pro zdravotnický a pečovatelský personál z pražské Agentury RTK International.

Zastoupené kliniky mají velký zájem na tom, aby se odborní návštěvníci akce rozhodli pracovat právě u nich. Benefity, které jsou zdravotním sestrám a ostatnímu zdravotnickému a pečovatelskému personálu nabízeny, se pohybují na té nejvyšší úrovni. Zájemci z řad českých odborných návštěvníků, kteří uvažují o práci v zahraničí a disponují znalostmi němčiny alespoň na úrovni B1, se mohou těšit na atraktivní nástupní programy.

Mezi nabízené benefity patří pracovní smlouvy na dobu neurčitou, odměna podle tarifu pro státní zaměstnance (včetně speciálních ročních bonusů), příplatky nad rámec tarifu, uznání dosavadní profesní praxe, nabídka dalšího vzdělávání, asistence v rámci uznávání profesní kvalifikace, podnikové zajištění na stáří, celodenní školka pro děti a péče o děti v areálu nemocnice, atraktivní nabídka bydlení, asistence při stěhování dalších členů rodiny či příspěvek na úhradu nákladů spojených se stěhováním ve výši až 2000 euro. Tyto výhody nabízené českým zdravotním sestrám a zdravotnickému a pečovatelskému personálu jsou zcela ojedinělé. V rámci doprovodného programu akce se uskuteční tombola o věcné a peněžní výhry v celkové hodnotě 100.000 Kč.

Místo konání :

NH Hotel City

Mozartova 261/1

150 00 Praha

Metro B /stanice : Anděl

Otevírací doba :

Pátek 27.11.2015

10.00 - 17.00 hodin

Sobota 28.11.2015

10.00 - 16.00 hodin

Vstup zdarma, bez registrace!

Kontakt:

Agentura RTK international

pr@agentura-rtk.cz, rtk@agentura-rtk.cz

Tel. 604786347

Klíčová slova ČR-lékaři-práce-firmy-Agentura RTK international

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.