Vyjádření společnosti ANERO k areálu bývalého Vertexu

Vzhledem k neutichající kampani vedené několika jedinci proti využití areálu bývalé továrny Vertex považuje současný majitel, akciová společnost ANERO, za korektní, aby se k problému otevřeně vyjádřila.

Průmyslový areál v centru města Moravský Krumlov, o rozloze 53.000 m2 s 23.000 m2 zastavěné plochy, získala v roce 2012 akciová společnost ANERO, dceřiná společnost firmy UNIPAP, výrobce průmyslových obalů, se záměrem rozšířit výrobu.

Vzhledem k ekonomické krizi a složitým jednáním s odběrateli se nedaří plánovanou strategii společnosti zatím plnit. Využití areálu se však vždy projednávalo s představiteli města a o každém kroku byl minimálně starosta informován.

Firma ANERO, a.s., v průběhu tří let investovala 15 milionů do odstranění ekologických zátěží, plynofikace, oprav fasád, tak aby areál nehyzdil městskou památkovou rezervaci a mohl plnit funkci standardního průmyslového a logistického areálu s možností využití firem z Moravského Krumlova či blízkého okolí. Navíc ročně stojí firmu provoz a údržba areálu dva miliony, což znamená, že od roku 2012 tak v Moravském Krumlově už investovala přes 21 milionů korun.

V současné době zde působí 16 firem se zhruba 60 zaměstnanci, zaměřením od kovovýroby přes autodopravu až po sklad nábytku. Tyto firmy tak ve městě díky prostorám, které získaly v areálu firmy ANERO, a.s., mohou působit a rozšířit tak slabé podnikatelské portfolio.

Trnem v oku je však rekonstrukce bývalé závodní jídelny a prodejny lahůdek na nové obchodní prostory. To napadají některé místní podnikatelky a obchodníci, kteří prodávají obdobný sortiment zboží jako je k dostání v tomto obchodě a argumentují územním plánem platným do roku 2020, v kterém je areál veden jako území pro výrobu. Provozovatel požádal o jeho změnu na území pro smíšené výrobní využití umožňující i provozování obchodu. Celou záležitost na městě předjednal. Zastupitelé pod nátlakem změnu neodsouhlasili a stavební úřad provoz obchodu pozastavil. Firma ANERO, a.s., se odvolala ke Krajskému stavebnímu úřadu v Brně, který celou záležitost přehodnotil a vrátil zpět k přezkoumání na stavební úřad do Moravského Krumlova. Nyní se celá záležitost vrací na začátek, opět se bude hlasovat o změně územního plánu a opět nejvíc protestují lidé, kteří se cítí ohroženi ve svém vlastním byznysu. Nestydí se xenofobně poukazovat na asijskou tržnici, mimochodem tak je tento prostor nesprávně nazýván v článcích, kterými se odpůrci prodejny snaží ovlivňovat veřejnost a dokládají k tomu fotografie z maďarských tržnic. Přitom obchod zabírá jen 2% z celkové zastavěné plochy areálu a s užitnou plochou 500 m2 jej nelze nazývat tržnicí, navíc definice tržnice je zásadně odlišná, což si však místní podnikatelky nejspíše neověřily. "Tržnice je obvykle samostatná budova, která je projektována a vybavena tak, aby se v ní mohly konat trhy. V přeneseném významu ale takto může být označeno vhodné místo pod širým nebem, které je vymezeno pro nesystematickou maloobchodní činnost."

Svým umístěním, pohodlným parkovištěm a dlouhou otvírací dobou včetně sobot a nedělí obchod v areálu bývalé továrny Vertex valná většina občanů města přivítala a je pro jeho zachování.

Považujeme za korektní přiblížit, podle našeho názoru, zbytečné spory kolem jednoho obchodu a vyvrátit výtky některých zastupitelů, že jednáme netransparentně a s městem o našich záměrech nejednáme. Naši firmu, která investuje ve městě nemalé prostředky bezdůvodně napadají a místo hájení zájmů občanů, kteří do obchodu chodí nakupovat, hájí zájmy své nebo malé skupiny lidí. Veřejnost a zastupitelé by si navíc měli uvědomit, proč bývalý majitel objektu, společnost Vertex, která byla největším zaměstnavatelem ve městě, odešla z Moravského Krumlova? Kdo se přičinil o značný nárůst nezaměstnanosti ve městě? Proč soukromý právnický subjekt, který tento v minulosti kritizovaný areál v centru města koupil a zrekonstruoval, by měl být teď trnem oku a pranýřován za to, že v administrativní budově otevřel obchodní prostor o velikosti 500 m2? Nebo by zastupitelé a již zmiňované podnikatelky z náměstí raději viděli v centru města ruinu, chátrající areál, jak tomu je v případě bývalého Lakrumu?

Je až úsměvné, že úředníci z městského úřadu, kteří navštěvovali jídelnu a obchod v bývalém Vertexu, nyní argumentují tím, že tam obchod být nesmí a osočují nás z porušování zákonů. Přitom v rozhodnutí z Krajského úřadu Jihomoravského kraje se praví, že stavební úřad nepostupoval dle stavebního zákona a v rozporu s ustanovením § 127 odst.4 stavebního zákona! Navíc v těchto případech by 99% podnikatelů změnu užívání ani nehlásilo. My jsme v rámci korektnosti požádali o změnu užívání přesto, že došlo pouze k úpravě interiéru, přičemž výklad územního plánu tuto možnost připouští, cituji - "zóna Výroba a technická zařízení - Vp" výrobní provozovny, výrobní podniky - nepřípustné: větší kapacity bydlení a občanské vybavenosti. To znamená, že obchod, který zabírá 2% ze zastavěné plochy a 1% z celkové rozlohy areálu, je považován za větší kapacitu bydlení a občanské vybavenosti? Nebo si zastupitelé na svém zasedání opět odhlasují nákup areálu do vlastnictví města, podobně jako tomu je u zámku či hotelu na náměstí a pověří paní podnikatelku jeho správou?

Ing. Roman Šádek

Provozní manažer

ANERO, a.s.

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-reality-trh-stavby-firmy-ANERO

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Stavebnictví, bydlení a reality
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Obchod, marketing

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.