Vítěz národního kola European Business Awards 2015-2016

testovací stěna na Barrandově (po roce)

Česká nanotechnolgická společnost Advanced Materials-JTJ s.r.o. (AMJTJ) byla vybrána jako vítěz národního kola prestižního programu cross-sektorového výběru nejlepších evropských firem European Business Awards 2015 - 2016 (EBA). AMJTJ byla vybrána z českých inovačních firem, aby reprezentovala naši zemi v celoevropské soutěži o ocenění za Inovace UK Trade &Investment (UKTI Award for Innovation).

V národních výběrových kolech, v deseti soutěžních kategoriích, ve 33 zemích Evropy, bylo z více než 32.000 firem vybráno 678 vítězů národních kol

http://www.businessawardseurope.com/national-champion/co/Czech%20Republic/2015

Ti se ve svých kategoriích střetnou o získání celoevropského ocenění, které bude vyhlášeno červnu příštího roku. AMJTJ se orientuje na vývoj a využití nanočástic. Realizuje několik inovačních projektů založených na revolučních nanotechnologických řešeních.

AMJTJ se účastní v soutěži EBA především s technologií funkčních povrchů FN(R). Základem této technologie je využití speciálních nátěrových hmot Protectam FN(R), které tato společnost vyvinula a vyrábí. S jejich pomocí se na povrchu vytvoří velmi tenká vrstva, která přeměňuje světelnou energii ve velmi účinný čistící efekt. Základem je fyzikálně-chemický jev - fotokatalýza.

Povrchy vytvořené nátěry Protectam FN(R) vykazují mimořádnou účinnost, která překonává mnohonásobně všechny obdobné konkurenční výrobky na světovém trhu.

Technologie vyvinutá AMJTJ se využívá nejenom pro vytváření samočistících povrchů zdí a střech, ale také jako účinná čistička vzduchu od nebezpečných látek, alergenů, mikroorganismů a zápachu v interiérech budov.

Ve zdravotnických zařízeních je tato technologie využívána k vytváření povrchů stěn s permanentní desinfekční a purifikační funkcí a plní významnou roli při omezování vzniku a šíření nozokomiálních infekcí.

Natřené plochy slouží jako čistička vzduchu, stejně jako prevence epidemií a infekčních chorob.

Technologie funkčních povrchů FN(R) je v současnosti prakticky jediným prostředkem pro účinné a ekonomicky efektivní čištění ovzduší od imisí nebezpečných látek produkovaných spalovacími motory automobilů, topením nebo průmyslovou výrobou. Podrobné informace naleznete na www.fn-nano.com.

Druhou zásadní inovací, která vyšla z AMJTJ, je projekt vývoje a výroby zcela nového konstrukčního typu lithiového akumulátoru. ten většinou svých parametrů výrazně převyšuje současné lithiové baterie. Projekt je realizován v rámci společné firmy HE3DA. Ta v příštím roce plánuje zahájení výroby lithiových akumulátorů pro energetiku.

Kontakt:

Pavel Šefl

Advanced Materials-JTJ s.r.o.

www.amjtj.com

tel.: +420 724 339 369

e-mail: pavel.sefl@advancedmaterials1.com

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-Británie-průmysl-trh-věda-firmy-Advanced Materials-JTJ-EBA

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.