Arca Capital podala insolvenční návrh na Tomáše Bártu

Společnost Arca Capital podala v úterý 1. září insolvenční návrh na Tomáše Bártu kvůli pohledávce v hodnotě 16,5 milionů, která je po splatnosti. Tomáš Bárta nedodržel dohodnuté podmínky a popíral, že vlastnictví podílu ve společnosti Bohemia Energy náleží Arca Capital.

Tomáši Bártovi pomohla Arca Capital poskytnutím půjčky v hodnotě 15 milionů, ručením za jeho závazky ještě před získáním podílu v Bohemia Energy a hájila jeho další zájmy. Bárta nejednal dle dohodnutých podmínek a neplatil závazky, které jsou aktuálně po několikrát prodlužované splatnosti. Jelikož nedodržel sjednané pokyny a popíral, že vlastnictví podílu v Bohemia Energy náleží společnosti Arca Capital, podala Arca Capital na Bártu insolvenční návrh za účelem ochránit i další věřitele od podvodného jednání.

O společnosti Arca Capital:

Arca Capital je private equity skupina působící především v oblasti venture kapitálu v regionu střední a východní Evropy. Skupina má zastoupení v Bratislavě, Praze, Londýně a v Kyjevě. Toto rozmístění jí dává prostor pro maximální využití mezinárodního know-how při posuzování investičních příležitostí. Tým Arca Capital získal pověst dynamického a inovativního investičního subjektu, který respektuje a dodržuje investiční a etické principy v podnikání.

Kontakt:

Barbora Hanáková

PR manager

Arca Capital Bohemia, a.s.

Polygon House, Doudlebská 1699/5

140 00 Praha 4

Mob: +420 776 575 096

Tel: +420 224 231 813

Fax: +420 224 231 818

e-mail: hanakova@arcacapital.cz

http://www.arcacapital.com

Klíčová slova ČR-finance-energie-právo-firmy-Arca Capital

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.