American Capital Energy & Infrastructure oznámila závazek investice do největší větrné elektrárny v západní Africe

- celkové odhadované náklady na tento projekt jsou ve výši 305 milionů EUR

American Capital Energy & Infrastructure („ACEI") dnes oznámila svůj závazek investice do prvního senegalského projektu průmyslového využití větrné energie a největší plánované větrné elektrárny v západní Africe. Tento projekt pomůže snížit závislost Senegalu na nákladné výrobě elektrické energie spalováním ropy. Celkové náklady na výstavbu tohoto zařízení jsou odhadovány na 305 milionů EUR, společnost ACEI by měla poskytnout odhadovaných 76 milionů EUR kapitálu, zbývající část se očekává od prioritních a mezaninových věřitelů.

Projektem je větrná elektrárna ve fázi vývoje o výkonu 151,8MW, která bude vybudována v Taiba Ndiaye v Senegalu, přibližně 75 km severozápadně od Dakaru. Očekává se, že elektrárna bude díky diverzifikaci skladby zdrojů energie a lepšímu využití obnovitelné energie významnou součástí plánů senegalské vlády na zvýšení energetické bezpečnosti a uspokojení rychle rostoucí energetické poptávky země. Elektrická energie, která bude touto elektrárnou vyrobena, bude prodávána společnosti Senelec (Societe Nationale d'Electricite du Senegal), senegalskému státnímu podniku dodávajícímu energie, na základě smlouvy o nákupu elektrické energie na 20 let, která byla podepsána v prosinci 2013. Tento projekt byl vyvinut francouzským týmem Sarreole S.a.r.l. („Sarreole") a společnost ACEI bude spolupracovat se Sarreole, poskytne finanční prostředky na vývoj a provozní kapitál na projekt. Výstavba elektrárny je naplánována na dobu tří let, a to ve třech fázích, každé o výkonu 50,8 MW. Společnost Chapin International & Co bude na tomto projektu spolupracovat jako poradce rozvoje projektu a finanční poradce.

Paul Hanrahan, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti ACEI, uvedl: „Tento projekt má pro Senegal velký význam po stránce ekonomické, tak po stránce ekologické. Impozantní hospodářský růst Senegalu vyžaduje vybudování větší kapacity výroby elektrické energie, protože jeho míra elektrifikace je v subsaharské oblasti nadprůměrná. Kromě toho senegalská vláda prohlásila, že je zavázána přejít od výroby elektrické energie v ropných elektrárnách na úspornější zdroje energie, jako je větrná energie, aby tak snížila náklady na elektrickou energii, učinila další kroky k budoucí reformě svého elektroenergetického sektoru způsobem, který činí tuto zemi atraktivním místem pro investice. A protože se jedná o prioritní projekt, který je součástí plánu prezidenta Macky Salla s názvem „Plan Emergent Senegal", který je zaměřen na urychlení hospodářského růstu země, jsme přesvědčeni, že tento projekt bude postupovat rychle."

American Capital Energy & Infrastructure je přední světovou společností, která spravuje investice do aktiv světové energetické infrastruktury, včetně zařízení na výrobu elektrické energie, její distribuce a rozvodových sítí, stejně jako výrobních společností a služeb, které se zaměřují na elektroenergetické a energetické sektory. Kromě investice v Taiba Ndiaye společnost ACEI nedávno dokončila financování větrné elektrárny na Jamajce o výkonu 36 MW, jejíž výstavba začala začátkem tohoto roku, a také přidáním nízkonákladové větrné elektrické energie přispěje k odklonu od nákladné výroby energie z ropy. Pro další informace odkazujeme na tiskovou zprávu: www.acei.com/news/pr20150126. ACEI také investovala do Azura Power Holdings Ltd., společnosti, která vybudovala plynovou turbínu s otevřeným cyklem o výkonu 450 MW v Edo State v Nigérii a dalších nezastavěných a zastavěných pozemků v západní Africe. Pro další informace odkazujeme na tiskovou zprávu: www.acei.com/news/pr20131205.

Lisa Pinsley, ředitelka afrických investic společnosti ACEI, uvedla: „Jsme velice rádi, že můžeme oznámit naši investici do tohoto projektu. Společnost ACEI je zakládajícím partnerem iniciativy vlády Spojených států s názvem Power Africa, která byla započata prezidentem Obamou, a je zaměřena na podporu hospodářského růstu a rozvoje v Africe díky zvýšení čistého a spolehlivého přístupu k elektrické energii. V rámci iniciativy Power Africa se těšíme na spolupráci s hlavním věřitelem, společností Overseas Private Investment Corporation, a na využití různorodých nástrojů iniciativy Power Africa k podpoře tohoto projektu, dodávek elektrické energie a senegalské ekonomiky. ACEI aktivně vyhledává investice do afrických energetických společností, aby mohla vytvářet, rozvíjet, financovat a provozovat zařízení energetické infrastruktury v západní Africe, a těšíme se na realizaci tohoto projektu."

O SPOLEČNOSTI AMERICAN CAPITAL ENERGY & INFRASTRUCTURE

American Capital Energy & Infrastructure spravuje investice do aktiv globální energetické infrastruktury, včetně zařízení na výrobu elektrické energie, její distribuce a rozvodových sítí, přepravy energie, možnosti výroby paliv a výrobních společností a služeb, které se zaměřují na elektroenergetické a energetické sektory. ACEI je součástí přidružené společnosti pro správu aktiv s názvem American Capital Asset Management, LLC, náležející pod společnost American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) („American Capital"). Pro další informace odkazujeme na www.ACEI.com.

O SPOLEČNOSTI AMERICAN CAPITAL

American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) je veřejně obchodovanou, soukromou investiční společností a globálním správcem aktiv. American Capital buď přímo, nebo prostřednictvím svého podniku pro správu aktiv iniciuje, zajišťuje a spravuje investice do majetku soukromých středních podniků, mezaninového financování, nemovitostí, energie a infrastruktury a strukturovaných produktů. American Capital spravuje majetek o hodnotě 23 miliard USD, včetně aktiv v její rozvaze a úročených aktiv ve správě přidružených správců, s celkově spravovaným majetkem v hodnotě 92 miliard USD (včetně aktiv s pákovým efektem). Prostřednictvím zcela vlastněné přidružené společnosti American Capital spravuje veřejně obchodovanou společnost American Capital Agency Corp. (Nasdaq: AGNC), American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) a společnost American Capital Senior Floating, Ltd. (Nasdaq: ACSF) s celkovou čistou účetní hodnotou ve výši přibližně 11 miliard USD. Ve svých osmi sídlech v USA, Evropě a Asii zvažuje American Capital a její zcela vlastněná přidružená společnost European Capital možnosti investic od 10 milionů USD do 600 milionů USD. Pro další informace odkazujeme na www.AmericanCapital.com.

O SPOLEČNOSTI SARREOLE

Sarreole Sarl je francouzskou společností, která vyvíjí projekty na využití větrné a solární energie především ve Francii. Nicméně v poslední době byla hlavním tvůrcem projektu využití větrné energie v Taiba v Senegalu. Sarreole umožnila více než 20 projektů s využitím obnovitelných energií o celkovém výkonu přesahujícím 240 megawattů a v této oblasti má rozsáhlé zkušenosti, které jsou nutné pro koordinaci schválení projektů v různých prostředích a zajištění nejvyšší kvality projektů.

O SPOLEČNOSTI CHAPIN INTERNATIONAL & CO

Chapin International, společnost založená v roce 2003, je poradenskou firmou pro vývoj a financování projektů, která se primárně zaměřuje na projekty s využitím obnovitelných energií v Africe a na dalších rozvíjejících se trzích. Společnost Chapin se doposud celosvětově podílela na více než 25 transakcích v oblasti obnovitelných energií o celkové hodnotě přesahující 2 miliardy EUR. Pro další informace odkazujeme na www.chapininternational.com.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Prohlášení, která se týkají očekávaných výsledků společnosti American Capital Energy & Infrastructure a jejích dceřiných společností, podléhají různým faktorům a nejistotám, včetně nejistot, které jsou spojeny s datem uzavření transakce, změnami úrokových sazeb, možnostmi transakcí, změnami regionálních, národních nebo mezinárodních ekonomických podmínek nebo se změnami v průmyslu, do kterého společnost American Capital Energy & Infrastructure investovala.

Kontakt: +1 (443) 214-7070

Paul Hanrahan, generální ředitel

Richard Santoroski, výkonný ředitel

Lisa Pinsley, ředitelka investic v Africe

Klíčová slova USA-Senegal-energie-finance-American Capital Energy & Infrastructure

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.