Výzva k odstoupení členů představenstva České exportní banky, a.s.

Arca Capital, a.s. oznamuje, že podává výzvu k odstoupení členů představenstva České exportní banky, a.s. vzhledem k nestandardnímu postupu v rámci výběrového řízení o postoupení pohledávky společnosti Slovakia Steel Mills, a.s. Kroky České exportní banky, a.s. dle názoru Arca Capital, a.s. soustavně směřují k účelovému znehodnocení této pohledávky a vzbuzují důvodné podezření o korupčním jednání představitelů České exportní banky, a.s. Společnost Arca Capital, a.s. má za to, že postup společnosti Česká exportní banka, a.s. je netransparentní a v rozporu s péčí řádného hospodáře.

O společnosti Arca Capital:

Arca Capital je private equity skupina působící především v oblasti venture kapitálu v regionu střední a východní Evropy. Skupina má zastoupení v Bratislavě, Praze, Londýně a v Kyjevě. Toto rozmístění jí dává prostor pro maximální využití mezinárodního know-how při posuzování investičních příležitostí. Tým Arca Capital získal pověst dynamického a inovativního investičního subjektu, který respektuje a dodržuje investiční a etické principy v podnikání.

Kontakt:

Barbora Hanáková

hanakova@arcacapital.cz

Klíčová slova ČR-banky-obchod-firmy-Arca Capital

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.