Učni se předvedli na stavebním veletrhu

Organizátor soutěže odborných dovedností

Střední škola stavebních řemesel

Brno – Bosonohy, Pražská 38b

Vyhlašovatel

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky

RWE Distribuční služby s.r.o.

Moravské kominické společenstvo

Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v soutěžích odborných dovedností oborů vzdělání

KLEMPÍŘ – IX. ročník

POKRÝVAČ – XVIII. ročník

TESAŘ – XIII. ročník

MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ – V. ročník

KOMINÍK – IV. ročník

Při pořádání XX. ročníku Stavebního veletrhu IBF ve dnech 22. – 25. 4. 2015 se jako doprovodný program na volné ploše v areálu BVV Brno konalo Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí v pěti soutěžích odborných dovedností a to v oborech klempíř, pokrývač, tesař, mechanik plynových zařízení a kominík. V oboru klempíř se jednalo o IX. ročník, v oboru pokrývač o XVIII. ročník a v oboru tesař o XIII. ročník. Vyhlašovatelem těchto soutěží byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů České republiky. Mistrovství České republiky v oboru mechanik plynových zařízení absolvovalo letos V. ročník své soutěže a vyhlašovatelem byla RWE Distribuční služby s.r.o. V oboru kominík se jednalo o V. ročník a vyhlašovatelem bylo Moravské kominické společenstvo.

Všechny tyto soutěže jsou zařazeny do Přehlídky České ručičky pro rok 2015.

V letošním roce se tohoto mistrovství zúčastnilo 18 středních škol z ČR v celkovém počtu 29 družstev a 3 zahraniční družstva. Jako hosté, přijeli i zástupci z Polska a Rakouska, kteří přislíbili svoji účast na příštím mistrovství v roce 2016. Všechny soutěže jsou zařazeny do Věstníku MŠMT ČR.

Součástí soutěže je také prezentace stále vyšší úrovně stavebních oborů a přimět tak mladou generaci o větší zájem o tato řemesla. Stavebnictví má a bude mít stále co společnosti nabídnout. Soutěže se zúčastnili nejlepší žáci – vítězové zemských a školních kol. Zcela jistě jim patří poděkování, že si tyto profese vybrali a věříme, že jim zůstanou věrni a nadále se ve své profesi budou zdokonalovat. Soutěž tak velkého charakteru by se neobešla bez přízně sponzorů, kteří dodali vše potřebné ke zdárnému průběhu soutěže. Generálním sponzorem soutěže oboru KLEMPÍŘ, je firma LINDAB s.r.o. – dodavatel maket, krytiny a všech potřebných doplňků k soutěži. Generálním sponzorem soutěže oboru POKRÝVAČ, je firma TONDACH ČR, s.r.o. - dodavatel maket, krytiny a všech potřebných doplňků k soutěži. Generálním sponzorem soutěže oboru TESAŘ, je firma PANAS s.r.o. - dodavatel dřeva a všech potřebných doplňků k soutěži. Generálním sponzorem soutěže oboru MECHANIK PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ je RWE Distribuční služby s.r.o., která dodala veškerý materiál k této soutěži a ceny pro soutěžící. Generálním sponzorem soutěže oboru KOMINÍK je firma SCHIEDEL, s.r.o. - dodavatel maket, komínů a všech potřebných doplňků k soutěži.

Děkujeme i ostatním pořadatelům a spoluorganizátorům, kterými byly: Veletrhy Brno a.s., KÚ JMK a MŠMT ČR.

KONTAKT:

Mgr. Knapil Miloslav

zástupce ředitele

SŠSŘ Brno-Bosonohy

Klíčová slova ČR-vzdělání-společnost-řemesla-ALKOM s.r.o.-PROTEXT

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.