Žáci z Jihomoravského kraje se vydali na cestu k řemeslu

Téměř třináct set žáků ze čtrnácti základních škol Jihomoravského kraje strávilo dny s řemeslem na Střední škole stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku si během posledního roku vyzkoušeli profese tesař, truhlář, klempíř, čalouník a řezbář.

"Naši žáci si s nadšením sami vyrobili několik drobností ze dřeva, plechu nebo čalounických materiálů. Nejen, že si svoje výrobky pak mohli odnést domů, ale mnohdy s obdivem zjistili, co dané řemeslo vůbec obnáší," hodnotila přínos aktivity učitelka Zdeňka Humpolcová ze ZŠ a MŠ Dolní Loučky. Přímo ve vybavených dílnách školy pracoval se žáky i umělecký truhlář Roman Slaný. "Když si mladí lidé zkusí vyrobit něco vlastníma rukama, může to pro ně být ta nejlepší motivace jít cestou tradičního řemesla," uvedl Slaný.

Aktivita umožňující žákům 8. a 9. tříd seznámit se s vybranými stavebními řemesly přímo v místě odborné přípravy učňů a v kontaktu s odborníky z praxe je součástí projektu Šikovné ručičky JMK - cesta k řemeslu, realizovaného do 30. března 2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kromě atraktivního programu pro základní školy, umožnil projekt také inovaci výuky přímo na SŠSŘ Brno-Bosonohy, kde pravidelně hostovali odborníci z praxe.

"Kontakt s profesionály umožnil žákům nejen zajímavý vhled do jejich řemesla, ale přiblížil jim i možnosti uplatnění na trhu práce," řekl koordinátor evropského projektu Miloslav Knapil.

Více než 250 žáků využilo také možnost zvýšit si kvalifikaci absolvováním doplňkových kurzů nad rámec předepsaných učebních plánů jednotlivých oborů. Všichni žáci pak i do budoucna mohou využívat interaktivní učební pomůcky, jako jsou moderní výukové panely nebo webové aplikace slovníků pro stavební obory v angličtině a němčině. "V aktivitách zaměřených na zkvalitnění praktické výuky a na zlepšování klíčových kompetencí žáků univerzálně využitelných pro uplatnění na trhu práce chceme pokračovat i po skončení projektu. Cílem je rozvíjet zájem mladých lidí o technické obory a řemeslo," řekl ředitel SŠSŘ Brno-Bosonohy Josef Hypr.

Celkové hodnocení projektu proběhne 18. března 2015 na závěrečné konferenci v prostorách Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy.

Kontakt:

Zuzana Prokešová

e-mail: jednatel@alkomczech.com

priloha

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.

Klíčová slova ČR-školy-vzdělání-řemesla-firmy-Alkom

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.