Příští středoškoláci, vyberte si SOŠ s kvalitní praxí: zvýší vám šance na lepší zaměstnání

S přípravou našich středoškoláků pro praxi nejsou zaměstnavatelé spokojeni. Pouze deset procent středoškoláků reaguje na nabídky zaměstnání, které se vážou k jejich studiu. Na druhé straně, je mnoho absolventů SOŠ, které trh práce prostě nechce. Situaci může zčásti vyřešit připravovaná novela o školním zákoně, ale spoléhat se pouze na legislativu nestačí. I samotné školy a učitelé mohou udělat hodně pro zlepšení přípravy svých svěřenců. Lze najít inspirativní příklady škol, které už dnes fungují v účinné spolupráci se zaměstnavateli a zároveň vysílají své studenty na stáže. Cílem je lepší uplatnění jejich studentů na trhu práce.

O nutnosti přibližování studentské výuky potřebám zaměstnavatelů, a jak tomu mohou pomoci projekty systému ECVET, se s námi podělila Dagmar Václaviková, koordinátorka mobilit česko-slovensko-rakouského projektu ECVET TOUR II.

Jak mohou školy a učitelé přispět ke zlepšení přípravy středoškoláků?

Během projektu ECVET Tour II jsme měli několik schůzek se školami i zaměstnavateli a zjistili jsme zajímavou věc: všichni se snaží, chtějí to nejlepší, ale bez většího efektu. Každý se drží svého, nedochází k účinné interakci mezi školami a firmami. Studenti mají málo praxe a výsledky výuky se minimálně potkávají se skutečnými nároky na zaměstnance. Firmy pak musí vynakládat nadbytečné prostředky, čas a energii na adaptaci či rekvalifikaci. Návrh na řešení je snadný, jeho naplnění ale těžší. Je zapotřebí spolupracovat se zaměstnavateli a připravit takové absolventy, o které se na trhu práce poperou. Efektivní jsou kupříkladu nástroje systému ECVET.

Jak můžou tyto nástroje ovlivnit žáky v praxi?

Důležité je, aby byla výuka na škole definována a aby také probíhala v úzké spolupráci se zaměstnavateli a na základě jejich skutečných požadavků na zaměstnance-absolventa. Aby tahle výuka umožňovala přesně identifikovat, co student po absolvování každé části učiva dokáže. Při uplatňování principů ECVET je velmi žádaná i realizace mobilit (výměnných pobytů). Vysílat studenty na stáže mimo vlastní školu. V souladu s ECVET principy umí vysílající i přijímající škola přesně definovat, co a kde se má vyslaný student naučit a s jakými znalostmi a dovednostmi se má vrátit. Pak se dají tyto dovednosti snadněji uznávat i u zaměstnavatele a také v jiných státech. Tento způsob je ve výsledku efektivní a zároveň transparentní pro učitele, žáky i zaměstnavatele, a to je ideální stav.

Pro studenty bývají atraktivní výměnné pobyty, zvláště ty zahraniční. Jaké benefity přinesou projekty jako ECVET TOUR II pro žáky i pro školy?

Nové znalosti, zkušenosti, známosti, rozšiřování obzorů a motivace pracovat na sobě jsou jen špičkou ledovce benefitů pro studenty. Škola využívající kontakt se skuteční praxí a realizující mobility získává rovněž na atraktivitě, protože nabízí svým žákům cosi navíc. Ukazuje, že modernizuje své vyučování, že je ve spojení se světem, že její žáci mají vyšší šance na trhu práce a nebudou mít problémy najít dobré zaměstnání. Zapojení do podobných projektů napomáhá rozvoji žáků i škole, dává jim mnoho kontaktů, vztahů a nový pohled na mnohé další příležitosti.

Projekt ECVET Tour II byl financován s podporou Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autora. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise ani Národní agenturu a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jejž jsou jejím obsahem.

Kontakt:

Dagmar Václavíková

APEL

Dunajska 25, 811 08 Bratislava

Tel.c.: 0948 306 893, 0904 970 827

Klíčová slova ČR-Slovensko-Rakousko-školy-střední-ECVET TOUR-APEL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.