Projekt ECVET TOUR II zvýší konkurenceschopnost středoškoláků

ECVET TOUR II: Vzdělávání zaměřené na dosahování výsledků v praxi zvýší konkurenceschopnost středoškoláků. Dvouletý mezinárodní projekt partnerů ze tří evropských zemí - Rakouska, Čech a Slovenska - ukázal, že středoškolská odborná výuka formou praktických vzdělávacích jednotek založených na systému ECVET, podporovaná výměnami, může být schopnou alternativou k tradičnímu školnímu vzdělávacímu programu.

Školy, studenti a učitelé zapojení do projektu finančně podpořeného Evropskou komisí ECVET TOUR II shodně tvrdí, že modernizace našeho středoškolského vyučování směrem k praktičnosti a transparentnosti by byla velmi užitečná. Ideální vzdělávací instituce by měly úzce spolupracovat se zaměstnavateli při popisu kvalifikací a detailního obsahu výuky. Dobrý popis odborných cílových dovedností by umožnil učitelům snadněji a objektivněji hodnotit výkon studenta v jednotlivých vzdělávacích jednotkách. A následně absolvent by přes poskytnutí komplexního přehledu nabytých kompetencí získal rychlejší vstupenku do kvalitního zaměstnání. Pro zaměstnavatele má totiž odborná kvalifikace zaměřená na dosahování konkrétních výsledků v praxi velký smysl: mohou mnohem přesněji porovnat skutečně dosažené dovednosti s požadovanými. Dopředu tak vědí, jakého zaměstnance kontrahují a jsou pak ochotnější přijmout i čerstvé absolventy.

Projekt ECVET TOUR II připravil pilotní vzdělávací jednotky pro profese KUCHAŘ a RECEPČNÍ v SR a ČR podle rakouského know-how a zajistil jejich testovací výuku prostřednictvím prvních třinácti studentských stáží ve třech zemích EU.

Školy zapojené do projektu měli velmi rozdílné zkušenosti s vytvářením či používáním vzdělávacích jednotek, jakož i s organizací výměnných pobytů. Některé to všechno dělaly v rámci projektu ECVET TOUR II poprvé, nevěděly, jak prakticky popsat vzdělávací jednotku a nikdy předtím nevysílaly studenty na stáže. Během projektu se to naučily. Jiné školy, jako například Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu z Poděbrad, byly zkušenější a od projektu očekávaly spíše ujištění, zda v rámci výchovně vzdělávacího procesu jdou správným, evropskému trhu práce odpovídajícím směrem.

"Vzhledem k tomu, že naše škola vypracovávala školní vzdělávací program jako pilotní škola, se vzdělávacími jednotkami máme dlouholeté zkušenosti a používáme je. Dlouhodobě spolupracujeme se zástupci zaměstnavatelů a neustále propojujeme teoretické poznatky s potřebami praxe. Rovněž zajišťujeme mobility pro žáky jak v rámci zemí EU, tak i v dalších státech. Výsledkem je, že nemáme větší problémy s uplatnitelností našich absolventů na trhu práce," potvrzuje trend vlastním příkladem paní učitelka Eva Krátká z Poděbrad.

Unií podporovaný systém ECVET (Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu) vychází z potřeby zvyšování kvality vzdělávání a akceptace odborné kvalifikace nejen v rámci státních hranic, ale i napříč státy EU.

Koordinátor projektu: občanské sdružení APEL (www.ecvettour2.sk).

Tento projekt podprogramu Leonardo da Vinci byl financován s podporou Evropské komise.

Tato zpráva reprezentuje výlučně názor autora a Komise neodpovídá za použití informací obsažených v této publikaci.

Kontakt:

Dagmar Václavíková

APEL

Dunajska 25, 811 08 Bratislava

Tel.c.: 0948 306 893, 0904 970 827

Klíčová slova ČR-EU-školy-hotely-turistika-střední-APEL

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Služby, cestovní ruch
Věda, vzdělávání a školství
Politika, veřejná správa a soudy

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.