BMR Energy uzavřela dohodu o financování větrné farmy na Jamajce za 62,7 mil USD

BMR Energy, platformová firma společnosti American Capital Energy & Infrastructure, uzavřela dohodu o financování projektu v odvětví větrné energetiky na Jamajce v hodnotě 62,7 milionů dolarů a pokračuje v rozšiřování investičního týmu

American Capital Energy & Infrastructure ("ACEI") dnes oznámila, že její rozvojová platformová společnost ve Střední Americe a Karibiku, BMR Energy, LLC ("BMR Energy"), uzavřela dohodu o financování svého projektu v odvětví větrné energetiky o kapacitě 36 MW na Jamajce.

Finanční balíček o hodnotě 62,7 milionů dolarů se skládá z 42,7 milionů dolarů starší půjčky od společnosti Overseas Private Investment Corporation ("OPIC"), 10 milionů dolarů úvěru od společnosti International Finance Corporation ("IFC"), a půjčky 10 milionů dolarů od IFC-Canada Climate Change Program.

BMR Energy použije příjmy z tohoto financování spolu se svou vlastní kapitálovou investicí ve výši 26,9 milionů dolarů, kterou financuje společnost American Capital, Ltd. (burzovní index NASDAQ: ACAS), ke stavbě nové větrné farmy s výrobní kapacitou 36,3 MW. Větrné turbíny dodá Vestas Wind Systems A/S ("Vestas"), jedna z největších světových firem v odvětví zprostředkování zakázek na větrné turbíny, strojírenství a stavebnictví (Engineering Procurement and Construction, "EPC"). Vestas bude kromě toho plánovat výstavbu větrné farmy na základě smlouvy na klíč EPC. Výstavba bude zahájena v prvním čtvrtletí roku 2015 a musí být dokončena do začátku roku 2016.

Pan Paul Hanrahan, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti ACEI, řekl: Máme radost z úspěchu, kterého tým BMR dosáhl uzavřením této transakce. Projekt bude poskytovat nízkonákladové obnovitelné zdroje energie, a dále sníží potřebu vysokonákladové výroby energie spalováním oleje na Jamajce. Těšíme se na další investice v tomto regionu."

Energie z projektu se bude prodávat společnosti Jamaica Public Service Company ("JPS") na základě energetické kupní smlouvy na 20 let. Elektřina z projektu bude jedním z nejlevnějších zdrojů energie dostupných v systému JPS, který dodává převážně energii z elektráren na spalování oleje.

Společnost ACEI dále pokračuje v rozšiřování svého mezinárodního energetického investičního týmu. Patty Rollinová pracuje jako viceprezidentka. Řídí získávání, podepisování a správu investic. Před nástupem do společnosti ACEI působila Rollinová jako viceprezidentka pro rozvoj globálních projektů u Silver Ridge Power (dříve AES Solar), což je společnost, která vyvíjela, vlastnila a provozovala velké solární fotovoltaické projekty. Před příchodem do Silver Ridge Power byla Rollinová spoluzakladatelkou společnosti Sage Energy Group, která se zaměřovala na konzultační praxi v odvětví energetického rozvoje. Od roku 1984 až do roku 2004 pracovala ve společnosti AES Corporation, kde pomáhala řídit slučování a akvizice, vztahy s investory a rozvoj globálních projektů.

Erica Changová je ředitelkou v Asia Investments. Před nástupem do ACEI působila na pozici viceprezidentky ve společnosti Marubeni Asian Power Singapore, energetické jednotky Marubeni Corporation, která spravuje příležitosti v odvětví rozvoje, slučování a akvizic v Asii. Marubeni je předním globálním nezávislým výrobcem energie s výrobní kapacitou více než 30 000 MW. Před nástupem do Marubeni pracovala Changová v AES China Corporation, kde řídila příležitosti ke sloučení a akvizicím v rámci Asie, a dále ve společnosti Fortman Cline Capital Markets, investiční banky pro obchody s módní konfekcí na území jihovýchodní Asie.

Jsme rádi, že se k našemu investičnímu týmu připojili naši bývalí kolegové Patty a Erica, řekl Richard Santoroski, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti ACEI. "Jejich zkušenosti v odvětví energetiky a infrastruktury, stejně jako jejich zavedené vztahy po celém světě, budou pro tým přínosem, protože hledáme nejlepší možné příležitosti na globálním trhu v odvětví energetiky a infrastruktury.

O SPOLEČNOSTI AMERICAN CAPITAL ENERGY & INFRASTRUCTURE

American Capital Energy & Infrastructure spravuje investice do globálních aktiv v oblasti energetické infrastruktury, včetně zařízení na výrobu energie, rozvodů elektrické energie a přenosových sítí, přepravy energie, výrobních možností pohonných hmot a výrobků a služeb firem se zaměřením na energetiku. ACEI je součástí American Capital Asset Management, LLC pro správu aktiv, která patří společnosti American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS) ("American Capital"). Další informace najdete na stránkách www.ACEI.com.

O SPOLEČNOSTI AMERICAN CAPITAL

American Capital, Ltd. (burzovní index Nasdaq: ACAS) je veřejně obchodovatelná společnost v odvětví soukromého kapitálu a globální správce aktiv. American Capital vytváří, uzavírá a spravuje investice na trhu v odvětví soukromého kapitálu střední úrovně, finančních spekulací, nemovitostí, energetiky a infrastruktury a strukturovaných produktů, a to jak přímo, tak prostřednictvím své správy majetku. American Capital spravuje aktiva o hodnotě 21 miliard dolarů. Společně s aktivy ve své rozvaze a aktivy úročenými pomocí poplatků spravovanými přidruženými správci má pod svou správou celkem 80 miliard dolarů (včetně přičleněných aktiv). Prostřednictvím své pobočky spravuje American Capital veřejně obchodované společnosti American Capital Agency Corp. (burzovní index Nasdaq: AGNC), American Capital Mortgage Investment Corp. (burzovní index Nasdaq: MTGE) a American Capital Senior Floating, Ltd. (burzovní index Nasdaq: ACSF), v celkové zůstatkové hodnotě přibližně 11 miliard dolarů. V rámci svých osmi poboček v USA a Evropě bude American Capital a její pobočka European Capital posuzovat investiční příležitosti v hodnotě 10 milionů až 750 milionů dolarů. Další informace najdete na stránkách www.AmericanCapital.com.

O SPOLEČNOSTI BMR ENERGY

BMR Energy má sídlo v New Yorku. Byla založena v roce 2013. Zaměřuje se na získávání, rozvoj, vlastnictví a provoz aktiv v odvětví energetiky v Karibiku a Střední Americe. Tým společnosti BMR má více než 60 let zkušeností v kombinaci odvětví mezinárodního rozvoje a provozu energetické infrastruktury.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Prohlášení týkající se očekávaných výsledků společnosti American Capital Energy & Infrastructure a jejích dceřiných společností podléhají různým faktorům a nejistotám, včetně nejistot spojených s načasováním uzavírání transakcí, změn úrokových sazeb, dostupnosti obchodů, změn místních, národních a mezinárodních ekonomických podmínek, nebo změn podmínek v průmyslových odvětvích, do kterých společnost American Capital Energy & Infrastructure vložila investice.

Kontakt: +1 (443) 214-7070

Paul Hanrahan, generální ředitel

Richard Santoroski, obchodní ředitel

Klíčová slova USA-energie-finance-American Capital Energy & Infrastructure

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.