Společnost ARAKO navazuje na investice minulých let a rozšiřuje svou produkci

Společnost ARAKO spol. s r.o. (patřící do strojírenské divize korporace Rosatom - Atomenergomash) díky provedeným investicím z předchozích let rozšiřuje nabízený sortiment armatur o vysokotlaká kovaná šoupátka pro jadernou energetiku.

Investiční program v celkové hodnotě 150 mil. korun proběhl v letech 2011 - 2013. Byl financován jak z vlastních, tak z externích zdrojů, záruku pro vyřízení úvěru poskytla společnost Atomenergomash. Jednalo se o nejrozsáhlejší investici v historii společnosti a hlavním cílem bylo zvýšení efektivity výroby za udržení prvotřídní kvality armatur pro klasickou i jadernou energetiku.

Rozsáhlá modernizace výrobních zařízení zahrnovala nákup moderního zařízení: CNC soustružnická centra, svařovací a navařovací automaty, kontrolní a zkušební zařízení, odmašťovací a oplachová zařízení, horizontální obráběcí centra, osm nových moderních pecí pro tepelné zpracování, tryskací box a jiné. Modernizací prošla linka povrchových úprav a byl vybudování nový sklad pro vstupní materiály. Firma také implementovala nový ERP informační systém, který nahradil množství starých programů a nyní významně optimalizuje a zrychluje procesy související s činnostmi firmy.

Nákup nového zařízení posunul výrobu o krok dopředu, umožnil rozšíření sortimentu nejen o nové typy armatur, ale také o větší světlosti armatur (až DN800). Přispěl rovněž k vyšší soběstačnosti společnosti - společnost ARAKO dosáhla snížení technologicky nutných kooperací, a to o 35 procent ve srovnání s rokem 2013. Díky modernizaci zkušebních zařízení došlo k výraznému zvýšení produktivity při provádění tlakových zkoušek armatur pro jadernou energetiku, nově vybudovaný sklad zajistil optimalizaci logistických procesů ve výrobě. V souvislosti s nákupem nového zařízení dosáhla společnost ARAKO v roce 2014 snížení používaných nástrojů a přípravků o 30 procent.

Společnost ARAKO spol. s r.o. nyní pokračuje ve svém rozvoji a přijímá výzvu stát se více konkurenční na trhu průmyslových armatur, také v důsledku zrychlení a zpřesnění výroby.

Vývojové oddělení konstrukce společnosti zpracovalo v loňském roce náročný konstrukční úkol - šoupátko A42 pro použití v jaderných elektrárnách. V prosinci 2014 byly úspěšně dokončeny interní zkoušky na prototypu o světlosti DN100, tlaku PN160, které zahrnovaly zkoušku funkčnosti, zkoušku armatury na pevnost a těsnost tlakové obálky, zkoušku těsnosti uzavíracího elementu a také cyklování armatury s elektropohonem ZPA Pečky v počtu 1000 cyklů. Následují externí zkoušky v autorizovaných zkušebnách a po jejich zdárném ukončení bude zpracována dokumentace pro následné převedení výrobku do sériové výroby. Aktuálně probíhají jednání o dodávkách šoupátek A42 pro ruské jaderné elektrárny.

Stejně jako v případě vysokotlakého kovaného šoupátka S43 a kované klapky L43 pro klasickou energetiku, jejichž vývoj byl ukončen v minulém roce, je možné i šoupátka A42 pro jadernou energetiku vyrábět zásluhou nového zařízení, které společnost ARAKO v rámci investičního programu zakoupila.

ARAKO spol. s r.o. (ČR) - výrobce průmyslových armatur pro jadernou energetiku, tepelnou energetiku, chemický, petrochemický průmysl a plynárenství. Armatury společnosti ARAKO se vyvážejí do mnoha zemí po celém světě, například do Německa, Rakouska, Slovenska, Indie, Číny, Ruska, Velké Británie.

Akciová společnost Atomenergomash (RF) - energeticko-strojírenská divize ruské státní korporace Rosatom, jedna z předních ruských společností v daném oboru. Atomenergomash dodává efektivní komplexní řešení pro jadernou a tepelnou energetiku, stejně jako pro plynárenství a petrochemický průmysl. Společnost tvoří přibližně 30 významných výrobních, vědeckovýzkumných a inženýringových podniků na území Ruska i v dalších zemích.

Kontakt pro tisk:

Zuzana Sommerová, tel. 777 919 942, e-mail: zuzana.sommerova@essential-com.cz

Klíčová slova ČR-stroje-energie-firmy-ARAKO

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.