Vyhlášení českých vítězů soutěže Quarry Life Award

Čeští vítězové 2. ročníku soutěže Quarry Life Award na vyhlášení

Čeští vítězové 2. ročníku soutěže Quarry Life Award na vyhlášení

V úterý, 11. listopadu 2014 byli v brněnské Otevřené Zahradě Nadace Partnerství slavnostně vyhlášeni národní vítězové soutěže na podporu biodiverzity v těžebních prostorech Quarry Life Award. Tuto vědecko-vzdělávací soutěž organizují společnosti Českomoravský cement, a.s. a Českomoravský štěrk, a.s.

Cílem soutěže Quarry Life Award je prostřednictvím soutěžních projektů navrhnout způsoby, jak ochránit a posílit unikátní biologickou hodnotu těžebních prostor a zároveň zvýšit povědomí o ní. Jedná se již o druhý ročník mezinárodní soutěže, která probíhá současně ve 22 zemích světa na čtyřech kontinentech a je určena především studentům a vědeckým pracovníkům. Do ročníku vyhlášeného v září 2013 se v České republice přihlásilo dvanáct soutěžních týmů, ze kterých vybrala odborná porota pět nejlepších projektů. Jejich autoři měli v období od března do září prostor zpracovat svůj projekt ve vybraném lomu či pískovně. Po odevzdání závěrečné zprávy v září 2014 vyhlásila porota tři vítěze.

V odborné porotě zasedli profesor Karel Prach z Jihočeské univerzity a Botanického ústavu AV ČR, profesor Jan Frouz působící na Univerzitě Karlově a v Biologickém centru AV ČR a generální ředitel HeidelbergCement ČR Ing. Jan Hrozek. Hlavní kritéria posouzení soutěžních projektů byla originalita, inovativnost myšlenky, míra realizovatelnosti a zapojení okolí do projektu. Po udělení prvních tří míst soutěže se rozhodli ředitelé skupiny HeidelbergCement ČR Jan Hrozek a společnosti Českomoravský štěrk, a.s. Karel Lorek ocenit zbývající dva projekty zvláštní cenou. Vyhlášení se odehrálo na půdě Otevřené Zahrady Nadace Partnerství, kterou společnost Českomoravský cement dlouhodobě podporuje, a bylo spojeno s prohlídkou této ukázkové pasivní budovy a interaktivní naučné zahrady.

Vítězné projekty

1. místo a cenu 5 000 euro získal projekt týmu Viléma Jurka „Zapojení života na Břidle – Příklady možností obnovy přírodního prostředí lomu Mokrá“.

Soutěžní tým dospěl k závěru, že Břidla, část lomu Mokrá, je území velmi vhodné pro přírodě blízkou obnovu. Ve spolupráci s řadou specialistů navrhli rekultivaci, při níž vznikne patnáct odlišných typů biotopů klíčových pro výskyt řady druhů rostlin a živočichů. Autoři svůj projekt dále rozvinuli směrem ke vzdělávacímu a volnočasovému využití této lokality. Realizací projektu by se tak Mokrá-Břidla měla stát jedinečným místem, kde se zájmy těžby, ochrany přírody a společenského využití protínají v esteticky velmi pěkném prostředí. Porota na tomto projektu ocenila především komplexní pojetí, realističnost provedení a kvalitu zpracování.

2. místo a odměnu 3 000 euro obdržel soutěžní projekt týmu Jana Ševčíka „Výzkum biodiverzity Tovačovských jezer“

Vědecký tým odborníků z Univerzity Palackého během několika desítek návštěv podrobně zkoumal biodiverzitu Tovačovských jezer. Při průzkumech biologové zmapovali nejcennější, druhově bohatá místa. Na základě výsledků pak navrhli, jakými opatřeními Tovačovská jezera dál a co nejlépe směřovat k přírodě blízké obnově. Jedním ze zajímavých poznatků výzkumníků je zjištění, že řadě vzácných druhů prospívá kolísavá vodní hladina a narušování způsobené mj. i samotnou těžbou. Porota na tomto projektu ocenila zejména množství biologických dat, důkladnost a systematičnost průzkumů a proveditelnost doporučení.

3. místo a cenu 1 500 euro získal tým vedený Danem Zahradníkem s projektem „Tovačovský štěrk pro krajinu – krajina pro lidi“

Další soutěžící se na Tovačovská jezera podívali z jiného pohledu a snažili se o nalezení vhodného společenského využití této krajiny. Do debaty zapojili i občany žijící v okolí a na základě jejich názorů připravili doporučení k využití Tovačovských jezer. Projekt zahrnoval i vzdělávací část, ve které se lidé na výstavě a při organizovaných prohlídkách naopak dozvěděli více o zdejší krajině a měli tak možnost se nad jejím využitím více zamyslet. Originalita, inovativnost a zkoumání vztahu lidí a krajiny bylo to, co přimělo porotu k ocenění tohoto projektu třetím místem.

Cenu generálního ředitele skupiny HeidelbergCement ČR a odměnu 20 000 Kč obdržel projekt Návrh rekultivace pískovny Tasovice autorů Gabriely Skoupé a Romana Kalouse. Cenu ředitele společnosti Českomoravský štěrk a částku 10 000 Kč dostala Hana Cihlářova, za projekt Jedna fotografie vydá za tisíc slov.

Podívejte se, jak své projekty představují na videu sami soutěžící přímo v prostředí lomů a pískoven: http://www.youtube.com/HeidelbergCementCR.

Tato vítězství nemusí být pro české soutěžící poslední. Všechny české projekty postupují do mezinárodního kola. Mezinárodní odborná porota posoudí všechny projekty a vybere šest celosvětových vítězů. Slavnostní vyhlášení mezinárodních výsledků soutěže proběhne v České republice, jakožto zemi vítězů prvního ročníku soutěže Quarry Life Award, a to 9. prosince 2014 v Praze.

Internetové stránky soutěže: http://www.quarrylifeaward.cz

KONTAKT:

Českomoravský cement, a.s, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov

Ing. Lukáš Volša - tiskový mluvčí skupiny HeidelbergCement v ČR

Tel.: +420 606 677 017, e-mail: lukas.volsa@cmcem.cz

www.cmcem.cz, www.facebook.com/HeidelbergCementCR

Klíčová slova ČR-ekologie-příroda-stavebniny-zajímavosti

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Stavebnictví, bydlení a reality
Zemědělství, životní prostředí

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.