BMR Energy odkoupí energii od Jamaica Public Service Company

BMR Energy, platformová firma společnosti American Capital Energy & Infrastructure, uzavřela konečnou smlouvu o odkupu energie se společností Jamaica Public Service Company Limited

Společnost American Capital Energy & Infrastructure (dále jen "ACEI") dnes oznámila, že její platformová společnost, BMR Energy, LLC (dále jen "BMR Energy"), dokončila mezník ve vývoji svého projektu na výrobu 36 MW elektrické energie z větru v oblasti St. Elizabeth Parish na Jamajce.

Na slavnostním ceremoniálu v jamajském Kingstonu pořádaném 18. září, uzavřela společnost BMR Energy konečnou smlouvu s energetickou firmou Jamaica Public Service Company Limited (dále jen "JPS") na odkoupení 100% výkonu projektu po dobu 20 let. Na stejném ceremoniálu prezentoval ministr pro energetiku, vědu, technologii a těžbu na Jamajce Philip Paulwell licenci společnosti BMR Energy na dodávky elektrické energie společnosti.

Společnost BMR Energy si již dříve zajistila dlouhodobý pronájem půdy potřebné pro realizaci projektu u Národní agentury pro půdu (agentury National Land Agency) (dále jen "NLA") na Jamajce a získala environmentální povolení potřebné pro výstavbu a provoz projektu od Agentury pro životní prostředí a plánování (National Environment and Planning Agency) ("NEPA") Jamajky.

S těmito důležitými dokumenty bude společnost BMR Energy pracovat na rychlém dokončení a uzavření finančních smluv se společnostmi Korporace pro soukromé investice v zámoří (Overseas Private Investment Corporation) ("OPIC") a Mezinárodní finanční korporace (International Finance Corporation) ("IFC"). Společnost BMR Energy očekává, že zahájí výstavbu projektu na podzim letošního roku a uvede ho do provozu koncem roku 2015.

O SPOLEČNOSTI AMERICAN CAPITAL ENERGY & INFRASTRUCTURE

Firma American Capital Energy & Infrastructure investuje do globální energetické infrastruktury, včetně zařízení na výrobu energií, přenosových systémů a sítí, systémů pro přepravu energií, výrobních kapacit pro zpracování ropy a do firem zabývajících se poskytováním produktů a služeb pro energetiku. ACEI je součástí firmy American Capital, Ltd. (index Nasdaq: ACAS) ("American Capital"), která je sesterskou společností firmy American Capital Asset Management, LLC pro oblast správy portfolia. Další informace najdete na webových stránkách www.ACEI.com.

O SPOLEČNOSTI AMERICAN CAPITAL

Firma American Capital, Ltd. (index Nasdaq: ACAS) je veřejně obchodovatelná soukromá firma zabývající se investicemi do firem a organizací a správou aktiv po celém světě. Firma American Capital jak sama, tak prostřednictvím svých sesterských společností, vyhledává, upisuje a spravuje investice do soukromých firem, finančnictví, realit, energetické infrastruktury a dalších strukturovaných produktů. Firma American Capital spravuje aktiva v hodnotě 19 miliard dolarů. Tato částka zahrnuje jak aktiva přímo zahrnutá v účetní rozvaze, tak aktiva, ze kterých firma získává podíly. Celková hodnota aktiv spravovaných firmou American Capital a jejími sesterskými společnostmi činí 83 miliard dolarů (včetně pákových investic). Prostřednictvím své sesterské společnosti, spravuje firma American Capital veřejně obchodovatelnou společnost American Capital Agency Corp. (index Nasdaq: AGNC), společnost American Capital Mortgage Investment Corp. (index Nasdaq: AGNC) a společnost American Capital Senior Floating, Ltd. (index Nasdaq: ACSF) s celkovou hodnotou čistého jmění ve výši 11 miliard amerických dolarů. Prostřednictvím svých 8 poboček v USA a Evropě, firma American Capital a její partnerská společnost European Capital, hledají investiční příležitosti v rozmezí 10 - 750 miliónů dolarů. Další informace najdete na webových stránkách www.AmericanCapital.com.

O SPOLEČNOSTI BMR ENERGY

Společnost BMR Energy, LLC se sídlem v New York City, byla založena v roce 2013 a zaměřuje se na získávání, vývoj, správu a provoz zařízení na výrobu elektřiny a energie v Karibiku a Střední Americe. Tým společnosti BMR má více než 60 let zkušeností jak z oblasti vývoje mezinárodní energetické infrastruktury, tak provozu.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Tato prohlášení se týkají očekávaných výsledků společnosti American Capital Energy & Infrastructure a jejích dceřiných společností, které podléhají různým faktorům a nejasnostem, včetně nejasností souvisejících s načasováním dokončení transakce, změn úrokových sazeb, dostupnosti transakcí a změn ekonomických podmínek v průmyslových odvětvích, kde má společnost American Capital Energy & Infrastructure své investice v regionálním, národním a mezinárodním měřítku.

Kontakt: (443) 214-7070

Paul Hanrahan, generální výkonný ředitel

Richard Santoroski, výkonný ředitel

Klíčová slova USA-energie-průmysl-American Capital Energy & Infrastructure

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zpracovatelský a výrobní průmysl
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.