Pacienti s diabetem 1. typu, kteří přešli na systém nepřetržitého monitorování hladiny glukózy Animas® Vibe™ vyjadřují velkou spokojenost s kvalitou léčby, a to bez ohledu na dosud využívané metody léčby

Předběžné výsledky multicentrického, mezinárodního, prospektivního, výzkumného klinického hodnocení byly představeny na výročním zasedání Evropské asociace pro výzkum diabetu (EASD - European Association for the Study of Diabetes), na kterém byl rovněž potvrzen psychologický přínos nejnovější generace inzulínových pump.

Předběžná data z klinického hodnocení, která byla dnes zveřejněna, potvrzují psychologický přínos integrované inzulínové pumpy Animas® Vibe™ a nepřetržitého monitorování glukózy u pacientů s diabetem 1. typu, což je důležitým faktorem pro optimální kvalitu života. Po přechodu na inzulínovou pumpu Animas® Vibe™ s nepřetržitým měřením hladiny glukózy byla spokojenost všech pacientů vysoká (střední hodnota 72 na stupnici od 0 do 100), a to bez ohledu na to zda tito pacienti předtím byli léčeni inzulínovou pumpou nebo jiným způsobem léčby.

Klinické hodnocení porovnávalo spokojenost pacientů, kteří přešli na inzulínovou pumpu Animas® Vibe™ nové generace s možností nepřetržitého monitorování hladiny glukózy (CGM). Pacienti svou spokojenost vyjádřili v dotazníku ITSQ (Insulin Treatment Satisfaction Questionnaire - Dotazník spokojenosti s inzulínovou léčbou)[i]. Dotazník sledoval jak spokojenost pacientů, kteří na inzulínovou pumpu Animas® Vibe™ přešli z běžných inzulínových injekcí, tak u pacientů, kteří dosud používali jiné inzulínové pumpy. Podle výsledků klinického hodnocení by 95% účastníků doporučilo inzulínovou pumpu Animas® Vibe™ ostatním. Účastníci klinického hodnocení tuto inzulínovou pumpu pozitivně hodnotili slovy, jako například: "Jsem se svojí inzulínovou pumpou velmi spokojen. Díky ní lépe snáším své onemocnění a cítím se stejně jako ostatní lidé. Netrpím takovým stresem a úzkostí jako předtím. Z hlediska hladiny cukru v krvi se cítím být lépe sledován." Kromě celkové spokojenosti s léčbou byli pacienti v dotazníku dotázáni také na další konkrétní parametry inzulínové pumpy Animas® Vibe™ a 88,9% pacientů, kteří dotazník vyplnili, vyjádřilo spokojenost se snadností používání této pumpy, 95,5% pacientů bylo spokojeno s tím, že jim pumpa automaticky zvyšuje hladinu inzulínu v krvi v době svačiny nebo jídla a 74,4% pacientů vyjádřilo spokojenost s varovnými hláškami a systémem zabezpečení.

"Diabetes je mnohem více než jenom udržování hladiny glukózy ve zdravých mezích," řekl Dr. Brian Levy, lékařský ředitel firmy Animas Corporation. "Toto klinické hodnocení je důležité, protože ukazuje psychické a emoční výhody, které inzulínové pumpy s nepřetržitým monitorováním hladiny glukózy v krvi (CGM) pacientům přináší. Tyto faktory jsou pro úspěšné zvládání diabetu stejně důležité jako vlastní léčba."

Předběžné výsledky tohoto klinického hodnocení byly představeny na 50. výročním zasedání Evropské asociace pro výzkum diabetu (EASD - European Association for the Study of Diabetes), které se konalo v rakouské Vídni. Inzulínová pumpa Animas® Vibe™ je určená pro nepřetržité subkutánní (podkožní) podávání inzulínu dětským a dospělým diabetikům. Současně přijímá, zpracovává a zobrazuje data ze snímače hladiny glukózy. Celý systém je tak současně i zařízením na monitorování hladiny glukózy, což umožňuje sledování trendů v kolísání hladiny glukózy u pacientů ve věku 2 a více let. Inzulínová pumpa Animas® Vibe™ je dostupná v 18 zemích světa, a to v Evropě, Asii, Tichomoří a Kanadě.

O klinickém hodnocení

Klinické hodnocení CHOICE (Comparing perception of insulin therapies for T1D patients with the aim to improve quality of care - Klinické hodnocení zaměřené na to, jak pacienti s diabetem 1. typu vnímají léčbu inzulínem z hlediska zlepšování kvality života) je multicentrické, mezinárodní, prospektivní klinické hodnocení, které se snaží získat dosud chybějící informace o tom, jak pacienti trpící diabetem 1. typu reagují na změnu ve způsobu přijímání inzulínu po přechodu na inzulínovou pumpu Animas® Vibe™ nové generace se systémem nepřetržitého monitorování hladiny glukózy. Klinického hodnocení se zúčastnili pacienti z pěti členských zemí Evropské unie, a to jak pacienti, kteří dosud žádnou inzulínovou pumpu nevyužívali, tak pacienti, kteří s ní již nějakou zkušenost mají. Na zasedání byla prezentována předběžná data od 190 respondentů (střední věk: 39,7 let; střední doba trvání onemocnění: 19,6 let), ze tří zemí: Francie, Irska a Velké Británie.

O společnosti Animas Corporation

Firma Animas je součástí skupiny firem Johnson & Johnson Diabetes Solutions Companies, se kterými sdílí společný cíl, kterým je "vytvoření světa bez hranic" pro lidi s diabetem. Jednotlivé firmy v rámci skupiny spolu úzce spolupracují a snaží se poskytovat pacientům, kteří mají diabetes, integrovaná řešení, která uspokojí jejich potřeby v oblasti spolehlivé léčby tohoto onemocnění. Firma Animas diabetikům nabízí širokou paletu řešení pro dávkování inzulínu, včetně systému OneTouch® Ping® pro komplexní řízení hladiny glukózy v krvi, inzulínové pumpy Animas® Vibe™ se systémem nepřetržitého monitorování hladiny glukózy (CGM) a inzulínové pumpy Animas® 2020 (Upozornění: Ve všechny produkty jsou dostupné ve všech zemích). Firma Animas, jejíž jméno pochází z latinského slova "vnitřní svět nebo duše" se již od roku 1996 snaží uspokojovat potřeby pacientů vyvíjením špičkových a výkonných technologií a poskytováním nepřetržité zákaznické podpory, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce. Vice informací o společnosti Animas najdete na webových stránkách http://www.animas.com/.

[i] Dotazník Insulin Treatment Satisfaction Questionnaire (ITSQ) je psychometricky schválený dotazník v několika jazycích, který byl vytvořen za účelem hodnocení spokojenosti pacientů s různými způsoby inzulínové léčby a který poskytuje data, na jejichž základě lze jednotlivé léčebné metody porovnávat.

Kontakt pro média

Sarah Cooper

+1-215-928-2184

sarah.cooper@toniclc.com

Klíčová slova Rakousko-zdraví-Animas Corporation

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Zdravotnictví

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.