Nadace Gatesových věnuje 50 mil dolarů na podporu boje s ebolou

Nadace Billa a Melindy Gateosých (The Bill & Melinda Gates Foundation) oznámila, že věnuje 50 miliónů dolarů na podporu okamžitých opatření na zvládnutí současné epidemie eboly v západní Africe a na zabránění dalšího šíření viru.

Nadace okamžitě uvolní finanční prostředky ve prospěch příslušných mezinárodních organizací a poboček OSN, které se podílí na hledání řešení. Tyto finanční prostředky umožní zainteresovaným stranám a vládám jednotlivých zemí nakoupit potřebné věci a přijmout nouzová opatření v postižených zemích. Navíc bude nadace spolupracovat s veřejnoprávními a soukromými partnerskými subjekty na urychlení vývoje nových způsobů léčby, vakcín a diagnostických metod, které by mohly pomoci v léčbě pacientů a zabránit dalšímu šíření nemoci.

"Urychleně spolupracujeme s našimi partnery, abychom nalezli nejúčinnější způsoby jak pomoci zachránit lidské životy a zastavit další šíření této smrtelné nemoci," řekla Sue Desmond-Hellmann, generální ředitelka Nadace Gatesových. "Chceme také urychlit vývoj nových způsobů léčby, vakcín a diagnostických metod, které by mohly pomoci zastavit tuto epidemii a zabránit jejímu opětovnému vypuknutí v budoucnu."

K dnešnímu dni přispěla nadace Gatesových na boj s epidemií eboly částkou více než 10 miliónů dolarů, z nichž 5 miliónů věnovala Světové zdravotnické organizaci (WHO) na okamžitá nouzová opatření a zhodnocení aktivit v oblasti výzkumu a vývoje a 5 miliónů věnovala americkému fondu UNICEF na podporu aktivit v Libérii, Sierra Leone a Guinei, která spočívala zejména v nákupu zdravotnického materiálu, koordinaci činností v souvislosti s reakcí na tuto epidemii a také v poskytování život zachraňujících informací těm nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva. Další 2 milióny dolarů budou okamžitě poskytnuty Centru pro prevenci a kontrolu chorob (Centers for Disease Control and Prevention) za účelem posílení systémů zdravotní péče, zvládání krizových situací a zajištění odpovídající léčby.

V srpnu zareagovala Nigérie na tuto krizi otevřením Střediska nouzových operací (Emergency Operations Center - EOC) v Lagosu, a to za podpory nadace Gatesových a nadace Dangote Foundation. Centrum EOC využívá zkušenosti získané v rámci celostátního programu boje proti dětské obrně a stojí v centru obrovské snahy federálních i národních vlád o zastavení dalšího šíření viru. S opatrným optimismem tak můžeme doufat, že tento rychlý zásah pomohl zabránit ještě většímu rozšíření této epidemie.

Protože se neustále připravují nové další granty, bude nadace poskytovat další informace o svých finančních příspěvcích pro samotné operace v terénu a do výzkumu a vývoje léčiv, vakcín a diagnostických metod, které mohou v boji s ebolou pomoci.

O nadaci Billa a Melindy Gatesových

Nadace Billa a Melindy Gatesových věří, že každý život má stejnou hodnotu. Proto se snaží pomáhat všem lidem, aby mohli vést zdravý a produktivní život. V rozvojových zemích, se zaměřuje na zlepšení zdraví lidí a dává jim možnost vybřednout z hladu a extrémní chudoby. Ve Spojených státech Amerických se nadace snaží zajistit, aby všichni lidé, zejména ti, kteří mají nejméně finančních prostředků, měli přístup k příležitostem, které potřebují pro úspěšné studium a život. Nadace sídlí v Seattlu ve státě Washington, je řízena generální ředitelkou Sue Desmond-Hellmann a spoluředitelem Williamem H. Gatesem, starším, pod dohledem Billa a Melindy Gatesových a Warrena Buffetta.

KONTAKT: +1-206-709-3400, Media@GatesFoundation.org;

Upozornění pro vydavatele: Podrobnější informace o tomto oznámení získáte na třicetiminutové konferenci na Twitteru, která se uskuteční v 9:30 dopoledne času PT, za účasti Sue Desmond-Hellmann, generální ředitelky nadace a Chrise Eliase, prezidenta pro globální rozvoj. Konferenci najdete na Twitteru pod symbolem #ebolachat.

Klíčová slova USA-zdraví-společnost-život-sociální-Bill & Melinda Gates Foundation

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.