FIREMNÍ KOLOBĚŽKY – SVĚTOVÝ TREND V ČECHÁCH

BreakBikes před pobočkou MBtech Bohemia v Plzni

BreakBikes před pobočkou MBtech Bohemia v Plzni

Elektické koloběžky používají zaměstnanci MBtech Bohemia k jízdě na oběd

Ojedinělý firemní projekt s názvem BreakBike odstartoval dne 14. srpna 2014 v Plzni. Vedení společnosti MBtech Bohemia předalo zaměstnancům plzeňských poboček k užívání první čtyři firemní elektrické koloběžky. Tímto krokem se firma zařadila k předním evropským korporacím, které už tyto efektivní a skladné dopravní prostředky s úspěchem využívají v rámci vnitropodnikové mobility.

„Pilotnímu projektu BreakBike předcházela myšlenka, vyměnit automobil za moderní a především ekologický dopravní prostředek, kterým by se zaměstnanci efektivně dopravili ze vzdáleného pracoviště na oběd, a zároveň se trochu odreagovali na čerstvém vzduchu,“ vysvětluje Martin Junek, koordinátor z oddělení Electronics Solutions. Nápad, pořídit Break Bike, tedy „kolo na pauzu“ vedení nakonec dovedlo k dokonalosti: „Místo jízdních kol jsme koupili skladné elektro koloběžky. Jsou pohodlné, hodí se pro všechny věkové kategorie, a v mnoha ohledech jsou praktičtější než kola. Navíc chceme, aby si zaměstnanci užili i trochu zábavy a posílili týmového ducha,“ uvedl jednatel společnosti Dr. Wolfram Motz. Podle jeho slov jsou koloběžky ve firemních barvách plně k dispozici zaměstnancům během polední pauzy, a využití najdou i na společných akcích a v rámci teambuildingů. O dalším pokračování a rozšiřování pilotního projektu BreakBike rozhodne zájem na pracovištích.

Koloběžky jako efektivní a plnohodnotné dopravní prostředky zažívají v současné době obrovský boom. Po celém světě se na nich projíždí přes deset milionů lidí. Tisíci firemních koloběžek disponují velké korporace jako je Lufthansa, Swissair nebo Švýcarské dráhy, a stávají se trendem vnitropodnikové dopravy i v dalších evropských podnicích. MBtech Bohemia je v Čechách jedním z prvních zaměstnavatelů, který elektro koloběžky pro firemní účely zakoupil, ostatní si většinou půjčují outdoorové a turistické modely pro zpestření podnikových akcí.

„Vítáme každý nápad, který přispěje ke spokojenosti na pracovištích,“ říká Dr. Motz. „Naši zaměstnanci jsou pilířem úspěchu celé firmy, a proto se jim snažíme vytvářet co nejlepší pracovní podmínky.“ MBtech Bohemia zaměstnává na pobočkách v Praze, Plzni a v Mladé Boleslavi okolo 400 pracovníků, kterým poskytuje stabilní zázemí a nadstandardní benefity, k nimž teď patří i využívání firemních koloběžek.

Perspektivní firma právem získala prestižní ocenění Zaměstnavatel regionu v Plzeňském kraji.

Příloha tiskové zprávy

NĚKOLIK ČÍSEL

V ČR zaměstnanci v pracovním prostředí stráví 41,6 hodin. Je to jedno z nejvyšších čísel v celé EU. Výzkumy ukazují, že pracovníci se cítí lépe, když je na pracovišti optimální osvětlení, hlučnost, optimální barevnost, čistota, bezpečí a celkově je příjemné.

Colliers International Česká republika zveřejnila výsledky nedávného průzkumu veřejného mínění na téma pracovní prostory. Průzkum byl proveden ve spolupráci s Instantresearch.cz, on-line nástrojem respektované výzkumné agentury IPSOS na reprezentativním vzorku 500 zaměstnanců a 100 zaměstnavatelů po celé České republice:

• pro přibližně pětinu českých zaměstnanců jsou důležité odpočinkové nebo relaxační prostory a kavárny, stejně jako sprchy, stojany na kola nebo přístup k zeleným venkovním prostorám

• občanská vybavenost v blízkosti pracoviště, jako jsou obchody, restaurace, lékař nebo fitness centrum, jsou klíčové pro 28,2 % českých zaměstnavatelů. Dalším důležitějším faktorem pro zaměstnavatele je „možnost zaparkovat zaměstnanecká/firemní auta v budově“, a to pro 65,5 procent

Ze studie katedry psychologie Bowling Green State univerzity vyplynulo, že neadekvátní pracovní podmínky jsou třetím nejčastějším důvodem nespokojenosti zaměstnanců, hned za nespokojeností s platem a komunikací s nadřízenými. Faragher, Cass a Cooper v roce 2005 zanalyzovali 485 studií na téma vztahu psychického a fyzického zdraví k pracovní spokojenosti. Zjistili, že pracovní spokojenost je významným faktorem ovlivňujícím zdraví pracovníků. Ze závěrů vyplynulo, že organizace by se měly zaměřit na rozvoj stres managementu a redukci podmínek způsobujících pracovní nespokojenost. M.C. Ellickson (Determinants of job satisfaction of municipal government employees,2002) ve svém výzkumu zjistil nejvýznamnější determinanty pracovní spokojenosti: vybavení a zdroje, fyzikální podmínky prostředí, bezpečnost, vzdělávání (tréninky, školení), náplň práce, klima úseků organizace, plat, benefity, možnosti povýšení, ocenění výkonu a vliv nadřízeného pracovníka.

Přední společnost na trhu marketingových výzkumů TNS AISA zjistila na vzorku více než pětiset zaměstnanců z ČR, že každý druhý zaměstnanec je nespokojený a nemotivovaný, což je o třetinu více, než je běžné v Evropě.

Zaměstnanci, kteří jedí nezdravě, mají o 66 % nižší produktivitu než ti, kteří se stravují podle principů zdravé výživy. Vyplývá to ze studie amerických vědců z Brigham Young University, které se zúčastnilo 19 803 zaměstnanců.

O MBtech Bohemia – společnost skupiny AKKA Technologies

MBtech Bohemia je v České republice přední společností poskytující engineeringové a konzultační služby se zaměřením na dopravní průmysl. Na pobočkách v Praze, Plzni a v Mladé Boleslavi zaměstnává okolo 400 odborníků. Od automobilového průmyslu přes železniční dopravu až po letectví, společnosti po celém světě profitují z řešení nabízených společností MBtech jako člena skupiny AKKA Technologies.

MBtech Bohemia podporuje zejména automobilové výrobce a dodavatele, a to od prvních skic přes koncepty, konstrukci, výpočty, elektriku a elektroniku až po výrobu prototypových dílů a přípravků - bez ohledu na to, zda jsou požadovány komponenty, systémy, moduly, nový vývoj, integrace nebo testování. MBtech kombinuje tyto inženýrské kompetence s individuálními konzultačními a kvalifikačními službami. Navíc mohou zákazníci firmy MBtech využívat benefit v podobě přístupu ke znalostem a zdrojům celé skupiny AKKA, která zaměstnává přibližně 11 000 inženýrů a konzultantů ve více než 20 zemích světa.

KONTAKT:

MBtech Bohemia s.r.o.

Veronika Vondrová

Marketing & Firemní komunikace

Daimlerova 1161/6

CZ-301 00 Plzeň-Skvrňany

Tel: +42 733 130 175 veronika.vondrova@mbtech-group.com

www.mbtech-bohemia.cz

Klíčová slova ČR-služby-práce-obchod-společnost

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Auto-moto, doprava a stroje
Služby, cestovní ruch

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.