Energetický projekt Azura-Edo společnosti American Capital Energy & Infrastructure získá od společnosti OPIC 50 milionů dolarů na financování závazků

Společnost American Capital Energy & Infrastructure ("ACEI") včera oznámila, že rozvojová finanční instituce americké vlády Overseas Private Investment Corporation ("OPIC") schválila až 50 milionů dolarů pro přímé financování na podporu výstavby a provozu projektu elektrárny Azura-Edo poblíž Benin City ve státě Edo v Nigérii. Projekt elektrárny Azura-Edo představuje elektrárnu o výkonu 459 MW s plynovou turbínou s otevřeným cyklem. Stavba byla zahájena v roce 2014 a představuje první fázi budování elektrárny s potenciálním výkonem 1 000 MW.

Oznámení zveřejnili na slavnostním podpisovém ceremoniálu generální ředitel a spoluzakladatel společnosti ACEI Paul Hanrahan, generální ředitelka a prezidentka společnosti OPIC Elizabeth Littlefieldová a výkonný ředitel společnosti Azura Power Holdings David Ladipo. Oznámení bylo zveřejněno 5. srpna na první americké konferenci mezi zástupci Afriky a USA ve Washingtonu, DC. Třídenní akce se účastní téměř 50 vůdců z celého afrického kontinentu. Událost posílila vztahy USA s jedním z nejdynamičtějších a nejrychleji rostoucích světových regionů. Konference se zaměřuje na obchod a investice v Africe a zdůrazňuje závazek USA přispět k bezpečnosti a ekonomickému a demokratickému rozvoji Afriky a jejího lidu.

Pobočka ACEI se zavázala investovat až 130 milionů dolarů do společnosti Azura Power Holdings Ltd. Tato společnost je odpovědná za rozvoj projektu elektrárny Azura-Edo. Investice jsou určeny na financování první i druhé fáze projektu elektrárny Azura-Edo, stejně jako na budoucí akvizice a projekty na zelené louce v Nigérii. Kromě společností OPIC a ACEI, mezinárodního týmu úvěrového kapitálu a akciových investorů se projektu zúčastní africké a evropské fondy v odvětví infrastruktury, rozvojové a komerční banky a vláda státu Edo. Projekt elektrárny Azura-Edo představuje prvního projektově financovaného nezávislého výrobce elektrické energie v Nigérii za více než deset let.

"Jako hlavní investor společnosti Azura Power Holdings jsme rádi, že můžeme usnadnit kritickou účast společnosti OPIC v projektu elektrárny Azura Edo, řekl Paul Hanrahan, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti ACEI. "Vztahy se společností OPIC a dalšími rozvojovými institucemi jsou základem strategie ACEI pro budování a rozvoj elektrárenských společností na rychle rostoucích trzích, jako Afrika, Asie a Latinská Amerika."

"Účast společnosti OPIC na tomto projektu je ukázkovým příkladem toho, jak lze mobilizovat soukromý kapitál na podporu rozvoje v Africe a po celém rozvojovém světě," řekla Elizabeth Littlefield, prezidentka a generální ředitelka společnosti OPIC. "Chronické výkonové nedostatky v Nigérii brzdí růst a rozvoj. Podpora společnosti OPIC pomůže společnosti ACEI zajistit pokrok na projektu Azura-Edo a přispěje k celkové energetické kapacitě Nigérie, která posílí klíčový hospodářský pokrok v této zemi."

David Ladipo, generální ředitel společnosti Azura Power Holdings, poznamenal, že: "Investice Spojených států v rámci projektu Azura, zastoupená společnostmi OPIC a American Capital, je doplněna o poradní podporu poskytovanou našimi partnery ve veřejném sektoru prostřednictvím Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj. Tyto tři instituce poznaly, že nigerijský elektrárenský sektor má obrovský růstový potenciál, a na základě tohoto zjištění jednaly energicky a rychle. Vítáme jejich vizi, jejich ducha partnerství a jejich odvahu."

"Schválení podpory společnosti OPIC je dalším úspěchem týmu Azura, který ve spojení s nigerijskými vládními partnery neúnavně budoval první nezávislou elektrárnu na zelené louce. Tato elektrárna byla postavena v rámci reformního programu energetického sektoru prezidenta Goodluck Jonathana, řekla Lisa Pinsley, ředitelka společnosti Africa Investments, ACEI. "Skupina smluv elektrárenského projektu Azura-Edo představuje vzor pro toto odvětví a zajistí růst energetického sektoru nad rámec prvních 459 MW společnosti Azura."

Společnost ACEI je partnerem společnosti Power Africa, iniciativy vlády USA, kterou zahájil prezident Obama. Tato iniciativa se zaměřuje na podporu hospodářského růstu a rozvoje v Africe prostřednictvím čistého a spolehlivého přístupu k elektrické energii. Jako partner iniciativy společnost ACEI aktivně sleduje investice do afrických energetických společností zaměřené na vytváření, rozvoj, financování a provoz aktiv regionální energetické infrastruktury v západní Africe, východní Africe a jižní Africe. Tyto investice by v průběhu příštích čtyř let mohly dosáhnout celkové hodnoty 800 milionů dolarů.

O společnosti AMERICAN CAPITAL ENERGY & INFRASTRUCTURE

Společnost American Capital Energy & Infrastructure spravuje investice do globálních aktiv v oblasti energetické infrastruktury, včetně zařízení na výrobu elektrické energie, rozvodů elektrické energie a přenosových sítí, aktiv pro přepravu energie, příležitostí pro výrobu pohonných hmot a firem v odvětví výrobků a služeb se zaměřením na energetiku. ACEI je součástí společnosti American Capital, Ltd. (burzovní index Nasdaq: ACAS) ("American Capital"), pobočky pro správu aktiv společnosti American Capital Asset Management, LLC. Další informace najdete na adrese www.ACEI.com.

O společnosti AMERICAN CAPITAL

American Capital, Ltd. (burzovní index Nasdaq: ACAS) je veřejně obchodovatelná firma v odvětví soukromého kapitálu a globální správce aktiv. American Capital vytváří, pojišťuje a spravuje investice na středním trhu soukromého kapitálu, v odvětví spekulačních financí, nemovitostí, energetiky, infrastruktury a strukturovaných produktů, a to jak přímo, tak prostřednictvím správy svého majetku. American Capital spravuje aktiva v hodnotě 19 miliard dolarů, včetně aktiv v rozvaze a aktiv se ziskem z úroků spravovaných přidruženými správci. Celkem spravuje aktiva o hodnotě 84 miliard dolarů (včetně spekulačních aktiv). Prostřednictvím pobočky spravuje společnost American Capital veřejně obchodované společnosti American Capital Agency Corp. (burzovní index Nasdaq: AGNC), American Capital Mortgage Investment Corp. (burzovní index Nasdaq: MTGE) a American Capital Senior Floating, Ltd. (burzovní index Nasdaq: ACSF) s přibližnou celkovou zůstatkovou hodnotou 11 miliard dolarů. Prostřednictvím svých osmi poboček v USA a Evropě bude společnost American Capital a její přidružená společnost European Capital zvažovat investiční příležitosti v rozsahu 10 až 750 milionů dolarů. Další informace najdete na adrese www.AmericanCapital.com.

O společnosti OPIC

OPIC je rozvojová finanční instituce vlády USA OPIC mobilizuje soukromý kapitál na pomoc řešení kritických problémů v oblasti rozvoje a tím rozvíjí zahraniční politiku USA. Vzhledem k tomu, že společnost OPIC spolupracuje se soukromým sektorem v USA, pomáhá americkým firmám získávat opěrné body na rozvíjejících se trzích, katalyzovat příjmy, vytvářet pracovní místa a příležitosti k růstu doma i v zahraničí. Své poslání realizuje společnost OPIC poskytováním investorů s pojištěním finančních, záručních a politických rizik, a zajišťováním podpory soukromého kapitálu pro investiční fondy.

Společnost OPIC byla založena v roce 1971 jako agentura vlády Spojených států. Pracuje na soběstačném základě a nevyužívá žádné prostředky amerických daňových poplatníků. Služby OPIC jsou k dispozici novým a expandujícím obchodním společnostem ve více než 160 zemích po celém světě. K dnešnímu dni podpořila společnost OPIC přes 200 miliard dolarů investic do více než 4 tisíc projektů. Odhaduje se, že její podpora vygenerovala 76 miliard dolarů v americkém vývozu a podpořila přes 278 000 amerických pracovních míst.

O společnosti AZURA POWER HOLDINGS LTD.

Azura je světová společnost v odvětví rozvoje energetiky, která byla vytvořena s cílem zaměřit se na vývoj, konstrukci, budování a provoz elektrárenských zařízení v Nigérii, a později v západní Africe. Kromě kapitálu a zkušeností svého zakladatele, společnosti Amaya a jejího investora American Capital Energy & Infrastructure, využívá společnost Azura své dovednosti v oblasti projektového rozvoje a financování a zaměřuje se na rozvoj a akvizice rozsáhlých nezávislých plynových elektráren v Nigérii. Další informace najdete na adrese www.azurawa.com.

Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Prohlášení týkající se očekávaných výsledků společnosti American Capital Energy & Infrastructure a jejích dceřiných společností podléhají různým faktorům a nejistotám, včetně nejistot spojených s načasováním uzavírání transakcí, změn úrokových sazeb, dostupnosti transakcí, změn regionálních, národních nebo mezinárodních ekonomických podmínek, nebo změn podmínek v průmyslovém odvětví, do kterého společnost American Capital Energy & Infrastructure vložila investice.

Kontakt:

+1-443-214-7070

Paul Hanrahan, výkonný ředitel

Richard Santoroski, generální ředitel

Lisa Pinsley, ředitel, investice pro Afriku

Klíčová slova USA-energie-finance-American Capital Energy & Infrastructure

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Finance, ekonomika
Energetika, suroviny

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.