Česko-Slovenská skupina směřuje na humanitární misi do Malawi

Foto: Tři členové loňské mise (zleva) – Tomáš Utíkal, Hana Fialová a Rastislav Maďar jedou do Malawi pomáhat i v letošním roce. Doplní je nováčci Monika Musilová, Jiřina Mužíková, Adéla Střídová a Lenka Kolarčíková.

Foto: Tři členové loňské mise (zleva) – Tomáš Utíkal, Hana Fialová a Rastislav Maďar jedou do Malawi pomáhat i v letošním roce. Doplní je nováčci Monika Musilová, Jiřina Mužíková, Adéla Střídová a Lenka Kolarčíková.

Na svou další humanitární misi do odlehlých oblastí Afriky dnes odjíždí tým charitativní organizace International Humanity pod vedením lékařů Rastislava Maďara a Tomáše Utíkala, oba se do Malawi vrací opět po roce. Z vídeňského mezinárodního letiště zamíří přes Etiopii do hlavního města Malawi Lilongwe.

V náročných podmínkách afrického venkova bude skupina dobrovolníků plnit celou řadu úkolů, především však léčit pacienty se širokým spektrem diagnóz a bojovat s dětskou podvýživou. Součástí projektu, který probíhá v Malawi již třetím rokem je i výstavba nemocnice určené pro spádovou oblast s téměř půl miliónem obyvatel patřícím k nejchudším lidem naší planety. Za zmínku stojí, že členové mise si hradí náklady spojené s cestou a pobytem z vlastních zdrojů. Nezisková organizace International Humanity totiž využívá na pomoc chudým a nemocným každou získanou korunu.

Dobrovolníci míří do oblastí, kde není elektrická energie, internet ani mobilní signál. V jejich dosahu se bude skupina nacházet jen při průjezdu okresním městem Mchinji, které je vzdáleno několik hodin jízdy po nezpevněných silnicích. V rámci technických možností se členové mise budou z cest hlásit a sdílet své zážitky a jedinečné zkušenosti na webové stránce International Humanity http://www.pomoztesnami.cz

Je třeba dohlédnout i na další záležitosti, které naše organizace ve Fanuel spravuje. Hana Fialová bude zajišťovat koupi mobilní kliniky a věnovat se jejímu uvedení do provozu. Zároveň se setká s několika studenty, které podporujeme, navštíví školu a shromáždí vysvědčení všech "našich" studentů.

Zároveň se chystáme "uvést do provozu" další projekt. Jeho podstatou je založení 6ti rodinných farem (1 kozel a 3 kozy), kdy se musí rodina o mléko podělit a každou druhou narozenou kozu pak darovat chudé rodině ve vesnici, další narozené kozy může prodat či si farmu rozšiřovat. Chceme založit vždy jednu farmu v jedné vesnici v blízkosti Fanuelu. Určitě se také podíváme do rodin, které od nás v minulosti dostaly deky, moskytiéry, slepice, kozy či výhonky manioku.

Fotograficky bude vše dokumentovat Jiřina Mužíková.

Tímto velmi děkujeme všem, kteří se na pomoci s námi podílejí. Zejména sponzorům, díky kterým můžeme zachraňovat životy a opětovně provádět oční operace.

Našimi partnery jsou : Alcon ČR, Hartmann Rico, a.s. , Hipp , Phoenix Distributor léčiv, ZOO Dvůr Králové, Connea, DB Schenker, Teva Pharmaceuticals, Belupo.

Mediálními partnery : Český Rozhlas, TV Metropol, ČTK - Protext, Agentura Marka Bora - AdHog.

Kontakt:

Kateřina Znamenáčková

koordinátor projektu

e-mail: pomoztesnami@seznam.cz

Klíčová slova ČR-Slovensko-Malawi-sociální-zdraví-charita-International Humanity

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Zdravotnictví
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.