Tisková zpráva k ukončení projektu "Otevřené dveře na trh práce“

V květnu 2014 byl úspěšně ukončen projekt "Otevřené dveře na trh práce“, který realizovala Asociace občanských poraden ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby a Univerzitou Karlovou v Praze, zahraničními partnery byly Skotská asociace občanských poraden a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě. Projekt byl spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR a jeho cílem bylo zlepšit situaci absolventů sociálně orientovaných škol, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce.

"Hlavním důvodem pro realizaci projektu byla skutečnost, že znalosti a dovednosti absolventů, které získají během studia, často nesplňují požadavky zaměstnavatelů v sociálně orientovaných službách," přibližuje důvody pro vznik projektu Mgr. Hynek Kalvoda z Asociace občanských poraden a dodává: "Smyslem projektu bylo nastavit vzájemnou spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a zaměstnavateli působícími v sociálních službách tak, aby studenti získávali praktické zkušenosti již ve škole a s touto praxí se poté stali pro zaměstnavatele atraktivnější a vyhledávanější.“

V rámci projektu byla zpracována metodika zaměstnávání absolventů, která definuje model způsobu spolupráce mezi školami a zaměstnavateli v oblasti odborného sociálního poradenství a poskytovateli pečovatelských služeb. Při tvorbě metodiky byly využity zkušenosti a přístupy ze zahraničí, kde mají pozitivní výsledky ve vybraných sociálních službách. Metodika byla následně pilotně ověřena na celkem 30 osobách v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a v kraji Vysočina, což jsou oblasti s vysokou mírou nezaměstnanosti. Na základě výsledků testování byl vytvořen systém praxí založený především na vzájemném předávání poznatků relevantních organizací a na tutorské podpoře odborníků z praxe.

Dále byl realizován cyklus seminářů pro vzdělavatele a poskytovatele sociálních a pečovatelských služeb, kde byly prezentovány výsledky testování v krajích a také příklady dobré praxe vedoucí k podpoře zaměstnávání mladých absolventů. Závěrečná konference zdůraznila význam role pracovníka v sociálních službách a nezbytnost kvalitně vzdělávat absolventy těchto oborů s ohledem na budoucí demografický vývoj a další sociálněekonomické změny ve společnosti.

priloha

Název projektu: Otevřené dveře na trh práce v oboru sociálních služeb

Realizátor: Asociace občanských poraden

Období realizace: 1. 12. 2012 - 31. 5. 2014

Celkový rozpočet: 3.154.730 Kč

Kontakt:

Andrea Bézová

Realizátorka projektů

Asociace občanských poraden

Sabinova 287/3, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 284 019 142

Mobil: +420 773 509 568

www.obcanskeporadny.cz

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese www.protext.cz

Klíčová slova ČR-sociální-práce-Asociace občanských poraden

Oblast
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.