Kreditní riziko ve východní Evropě se v roce 2014 zhorší

V roce 2014 se předpokládá pokles ekonomického růstu ve východní Evropě. Očekávaný růst reálného HDP v tomto roce je 1,7%, v porovnání s růstem 2,0% v roce 2013. Tento pokles růstu pravděpodobně způsobí nárůst nezaplacených pohledávek v roce 2014 a to i navzdory pouze mírnému nárůstu insolvencí.

Z odpovědí evropských respondentů v Barometru platební morálky – červen 2014 vyplynula lepší platební morálka společností ve východní Evropě, než společností v západní Evropě. Pohledávky po datu splatnosti se pohybovaly na úrovni 31,9%, 3,5% pohledávek bylo po splatnosti víc než 90 dnů a 1,2% pohledávek bylo odepsaných jako nevymožitelných. V západní Evropě se tyto čísla pohybovaly na úrovni 37,%, 4,9% a 1,7%. Slovenští respondenti uvedli, že byli nejvíce ovlivněni úrovní pohledávek po splatnosti a čeští respondenti byli ovlivnění množstvím nevymožitelných pohledávek. Navzdory rozdílu mezi pohledávkami po splatnosti a nevymožitelnými pohledávkami, zůstává úroveň pohledávek po splatnosti více než 90 dnů dlouhodobě stejná v západní i východní Evropě a to na úrovni 34% respektive 35%.

V průzkumu společnosti Atradius o platební morálce odběratelů mezi evropskými firmami bylo osloveno víc než 3.800 společností. Ve východní Evropě byly dotazovány společnosti z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Kromě zkušeností s platební morálkou se průzkum zaměřoval i na otázky profitability, řízení úvěrových rizik a doby obratu pohledávek.

Lepší znalost platebních schopností zákazníků může být velice hodnotná při snižování dopadů neuhrazených pohledávek a problému s cash-flow. Účastnící průzkumu uvedli, že v 58,6% případů v tuzemsku a 37,5% případů v zahraničí se dostali do druhotné platební neschopnosti. Pochopení důvodů nezaplacení poskytuje společnostem další informace, na základě kterých můžou zlepšit řízení svých rizik. 41,2% slovenských respondentů uvedlo, že se setkali s pozdními úhradami od zákazníků, kteří používají úvěry jako způsob financování. Lepší pochopení těchto skutečností může pomoct v plánování cash-flow, nebo při vyjednání platebních podmínek se zákazníky. 41,9% polských respondentů uvedlo, že se setkalo s pozdními úhradami od svých exportujících klientů z důvodu složitosti platebních procesů. Použitím těchto znalostí se můžou snažit o zjednodušení platebních procesů za účelem zrychlení přijímaní plateb.

Největší skupina respondentů z východní Evropy, a to až 41,7% uvedlo, že největší výzvou pro tento rok pro ně bude řízení cash-flow. To je o 41% více, než uvedli respondenti ze západní Evropy, kde tomuto problému bude čelit 29,6% firem.

Markéta Stržínková, Výkonná ředitelka Atradius Credit Insurance pro střední a východní Evropu uvedla: „Kvůli situaci na Ukrajině se odhad růstu HDP v zemích východní Evropy snížil na 1,7%. Růst přes 2% se očekává v České republice, Maďarsku a Polsku a na Slovensku kolem 2%. Navzdory tomu dochází zhruba u 1/3 fakturovaných částek k úhradě po splatnosti a riziko úpadku odběratelů zůstává vysoké. Oba faktory negativně ovlivňují cash-flow. Zvýšená pozornost platebnímu chování včetně dobré informovanosti o situaci odběratele, promyšlená strategie a pojištění pohledávek pomůžou snížit množství pohledávek a zlepšit cash-flow.

Kompletní přehled, spolu s vyhodnocením dotazníkového šetření z června 2014 je k dispozici v Barometru platební morálky – východní Evropa v sekci Publikace na stránkách atradius.com.

ikona Výsledky červen 2014

O Atradius

Skupina Atradius poskytuje služby pojištění pohledávek, záruk a vymáhání pohledávek po celém světe prostřednictvím svých 160 poboček v 50 zemích. Atradius má přístup ke kreditním informacím více než 100 milionů společnosti po celém světě. Její produkty pomáhají chránit společnosti po celém světě před rizikem spojeným s prodejem produktů a služeb na splatnost.

Pro více informací kontaktujte:

Atradius Corporate Communications

Christine Gerryn

Tel.: +31 20 553 2047

E-mail: christine.gerryn@atradius.com

www.atradius.com

Klíčová slova ČR-Nizozemí-hospodářství-finance-pojišťovny-Atradius

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)
Praha, Česká republika (ce)

Kategorie
Obchod, marketing
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.