Průzkum Platební morálka v západní Evropě

Více než třetina z celkového objemu pohledávek, které nejsou zaplaceny do 90 dní po splatnosti, zůstane nakonec zcela neuhrazena.

Podle respondentů průzkumu Atradius Payment Practices Barometer, který proběhl v zemích převážně západní Evropy, nebylo v průměru 37,6 % z celkové částky B2B pohledávek uhrazeno včas, přičemž 4,9 % dokonce více než 90 dní po původním datu splatnosti. V průměru 1,7 % z celkové částky B2B pohledávek nebylo dlužníkem uhrazeno vůbec. To znamená, že přibližně 35 % pohledávek, které nejsou uhrazeny do 90 dnů po splatnosti, musí být nakonec odepsáno jako zcela nedobytné. Takový výsledek jednoznačně ukazuje na důležitost řízení pohledávek pro každou společnost. Největší obtíže se včasnou úhradou pohledávek zmiňovali účastníci průzkumu z Turecka, Španělska, Velké Británie a Itálie. Naopak respondenti z Dánska, Švédska, Rakouska a překvapivě také Řecka vykázali v oblasti úhrady pohledávek statistiky nejlepší.

Do průzkumu společnosti Atradius o B2B platební morálce se zapojilo přibližně 3 tisíce společností ze 14 evropských zemí. Kromě platební morálky se průzkum zaměřil také na otázky překážek ziskovosti a komplexního řízení pohledávek.

Zatímco nejčastějším důvodem pro pozdní platby je nedostatek finančních prostředků (uvedlo 46,6 % účastníků průzkumu pro tuzemské a 35,2 % pro zahraniční zákazníky), odběratelé take často oddalují platbu pouze jako alternativní zdroj financování. Tato možnost byla nejčastěji uváděna u tuzemských odběratelů v Německu (50,3 %) a u zahraničních v Dánsku (42,4 %). Platební neschopnost tuzemského odběratele pak uvedlo 20,53 % respondentů. Složité platební procesy a neefektivní bankovní systém uvedla přibližně čtvrtina společností jako příčinu ve vztahu k pozdním platbám u zahraničních odběratelů.

Odhalení potenciálních důvodů pro pozdní úhradu pohledávek a důsledné omezování tohoto rizika přináší snížení finančních ztrát. Tři z pěti respondentů uplatňují standardizované procesy, které mají snižovat riziko spojené s poskytnutím obchodního úvěru B2B zákazníkům. Nejčastěji používanými nástroji jsou v tomto ohledu zasílání upomínek (46,2 %) a prověřování bonity odběratelů (43,3 %)

Navzdory předpovídanému zlepšení hospodářské situace v mnoha zemích jsou snižující se poptávka a problém s nedostatečným cash flow považovány účastníky průzkumu za největší překážky ziskovosti. Pokles poptávky byl nejčastěji zmiňován ve Švédsku, Dánsku, Turecku a Rakousku, zatímco udržení dostatečného cash flow bylo uváděno nejvíce v Řecku, Rakousku, Velké Británii a Francii. V průměru bylo inkaso pohledávek uvedeno jako velká překážka rozvoje u zhruba 25% společností, ale v Nizozemí a Německu považovalo inkaso pohledávek za největší problém 33 % respektive 30 % respondentů. Také proto je patrný relativně vysoký podíl využití inkasních agentur pro vymáhání pohledávek právě v těchto zemích a také ve Švédsku a ve Francii.

Andreas Tesch, Chief Market Officer společnosti Atradius N.V k výsledkům průzkumu uvádí: „Respondenti velmi správně zůstávají obezřetní a uvědomují si rizika spojená s platební nevůlí a neschopností odběratelů, neboť není pravděpodobné, že by se situace v nejbližší době výrazně zlepšila. Přestože vývoj počtu insolvencí se ubírá pozitivním směrem, zlepšování je jen velmi pozvolné – celkový počet insolvencí ve vyspělých zemích zůstane i v roce 2014 zhruba 32 % nad úrovní roku 2007. Očekáváme zlepšování situace na některých klíčových trzích jako jsou Španělsko, Nizozemí, Dánsko nebo Irsko, ale ve většině zemí zůstane počet insolvencí dle našich předpokladů stabilní, a to v mnoha případech na velmi vysoké úrovni. Četnost insolvencí je například v eurozóně v průměru dvakrát vyšší než v předkrizovém období a na periferních trzích eurozóny dokonce více než třiapůlkrát vyšší.“

Kompletní zprávu o výsledcích letošního průzkumu Atradius Payment Practices Barometer for Western Europe lze nalézt zde.

ikona Kompletní zpráva

Informace o společnosti Atradius:

Skupina Atradius zajišťuje pojištění obchodních úvěrů, záruk a služby vymáhání pohledávek na celém světě. Díky 160 pobočkám ve 45 zemích má Atradius přístup ke kreditním informacím 100 milionů společností po celém světě. Její produkty pomáhají chránit společnosti z celého světa před platebními riziky spojenými s prodejem zboží a služeb s odloženou splatností.

KONTAKT:

Bližší informace na www.atradius.cz nebo www.atradius.com.

Další informace:

Atradius Corporate Communications

Christine Gerryn

Tel.: +31 20 553 2047

E-mail: christine.gerryn@atradius.com

www.atradius.com

Klíčová slova Nizozemí-ČR-finance-lidé-Atradius

Oblast
Evropa, EU, NATO (es)

Kategorie
Finance, ekonomika

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.