Z průzkumu Ligy proti hanobení (ADL) ve více než 100 zemích vyplývá, že více než jedna čtvrtina dotázaných je „nakažena“ antisemitistickým postojem

Pouhých 54 procent respondentů někdy slyšelo o holocaustu

Liga proti hanobení (The Anti-Defamation League) (dále jen ADL) dnes zveřejnila výsledky originálního světového průzkumu antisemitistického postoje. Průzkum The ADL Global 100: An Index of Anti-Semitism oslovil 53 100 dospělých ve 102 zemích, aby vůbec poprvé získal aktuální vyčerpávající vědecký průzkum úrovně intenzity protižidovského postoje na celém světě.

Z průzkumu vyplynulo, že antisemitistický postoj je velmi rozšířený na celém světě. Více než jeden ze čtyř dospělých (26 procent) dotázaných, má hluboce zakořeněný antisemitistický postoj. Toto číslo představuje odhadem 1,09 miliardy lidí. Z průzkumu vyplynulo, že pouhých 54 procent všech dotázaných někdy slyšelo o holokaustu. Dva ze tří respondentů buď nikdy o holocaustu neslyšeli nebo nevěří, že jsou tyto historické údaje pravdivé.

Celkové výsledky průzkumu ADL Global 100 Index reprezentují procento respondentů, kteří označili jako "pravděpodobně pravdivý" šest nebo více z 11 negativních mýtů o Židech. Seznam 11 otázek použila ADL jako klíčové měřítko antisemitistického přístupu ve Spojených státech amerických za posledních 50 let.

"Vůbec poprvé máme reálnou představu o tom, jak rozšířený a přetrvávající je dnes antisemitismus ve světě," řekl Abraham H. Foxman, národní ředitel Ligy proti hanobení. "Tyto údaje nám umožňují podívat se dál než jen na antisemitistické incidenty a rétoriky a uvědomit si rozsah protižidovského postoje na celém světě. Můžeme teď identifikovat kritická místa, stejně jako země a regiony světa, kde nenávist k Židům prostě neexistuje."

Průzkum ADL Global 100 Index je k dispozici na interaktivní internetové adrese http://global100.adl.org a přináší vědcům, studentům, vládám i veřejnosti přístup k cenným aktuálním datům o antisemitistickém postoji. Průzkum seřadil země a teritoria od nejméně protižidovských (Laos s 0,2 procenta) k zemím s nejvíce protižidovským postojem (Západní břeh Jordánu a Gaza s 93 procenty).

Česká Republika se zařadila mezi země s nejméně protižidovským postojem ve východní Evropě, kde zastává protižidovský postoj pouhých 13 procent obyvatelstva. "To je důkaz vysoké úrovně tolerance a přijímání české společnosti," řekl Foxman.

Je zde také několik velice povzbudivých faktů. Ve většině anglicky mluvících zemí představuje procento obyvatel s protižidovským postojem 13 procent, mnohem méně než je celkový průměr. Většina zemí, kde je rozšířena protestantská církev, má nejnižší úroveň protižidovského postoje, v porovnání s většinou dalších zemí, kde jsou silné jiné druhy náboženství. 28 procent respondentů na celém světě nevěří, že by některý z 11 protižidovských mýtů byl "pravděpodobně pravdivý."

Liga ADL pověřila realizací průzkumu postoje k Židům společnosti First International Resources a Anzalone Liszt Grove Research. Data byla získána prostřednictvím rozhovorů realizovaných v rozmezí od července 2013 do února 2014 v 96 jazycích a dialektech prostřednictvím pevných telefonních linek, mobilních telefonů a osobních pohovorů.

Respondenti byli dotázáni na 11 otázek založených na zažitých mýtech o Židech, jako jsou například mýty o síle, loajalitě, penězích a chování. Ti, kteří kladně potvrdili šest a více negativních prohlášení o Židech jsou považováni za osoby s antisemitistickým postojem. Míra chyby ve většině zemí, kde bylo vybráno 500 respondentů je +/- 4,4 procent. V dalších větších zemích, kde bylo dotazováno 1 000 respondentů, je míra chyby +/- 3,2 procenta.

ADL Global Index: Antisemitismus podle regionů

Nejvyšší koncentrace respondentů s protižidovským postojem byla zaznamenána na Středním východě a zemích severní Afriky ( oblast "MENA"), kde téměř tři čtvrtiny dotázaných (74 procent), souhlasily s většinou mýtů o Židech. Země mimo tuto oblast měly průměrnou hodnotu 23 procent.

Mimo oblast Středního východu a Severní Afriky byly hodnoty podle regionů následující:

•Východní Evropa: 34 procent

•Západní Evropa: 24 procent

•Subsaharská Afrika: 23 procent

•Asie: 22 procent

•Americký kontinent: 19 procent

•Oceánie: 14 procent

Další informace o průzkumu ADL Global 100, včetně porovnání jednotlivých zemí naleznete na internetové adrese http://global100.adl.org

Liga proti hanobení (The Anti-Defamation League), založená v roce 1913, je přední světová organizace, která bojuje proti antisemitismu prostřednictvím programů a služeb zaměřených proti nenávisti, předsudkům a fanatismu.

KONTAKT:

Todd Gutnick

Tel : +1-212-885-7755

Email : adlmedia@adl.org

Klíčová slova USA-ČR-židé-společnost-život-Anti-Defamation League

Oblast
USA, Kanada, OSN, svět a Arktida (us)

Kategorie
Politika, veřejná správa a soudy
Média, společnost a životní styl

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.