Slavnostní otevření Centra experimentální, systematické a ekologické biologie (CESEB)

V Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích bylo ve středu 12. února 2014 slavnostně otevřeno Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie - CESEB. Hlavním cílem projektu bylo vybudování nové kvalitní a moderní infrastruktury pro Ústav experimentální biologie a Ústav botaniky a zoologie Masarykovy univerzity. Komplex budov CESEBu je tak další součástí Univerzitního kampusu Bohunice, největšího stavebního projektu v oblasti vysokého školství ve střední Evropě, kde na ploše 42 hektarů postupně vyrostlo vzdělávací a výzkumně-vývojové centrum pro pět tisíc studentů a přibližně tisíc zaměstnanců. Do kampusu se přesunula přírodovědecká fakulta, lékařská fakulta a fakulta sportovních studií. Celý vysokoškolský komplex sousedí s Fakultní nemocnicí Brno.

Stavba CESEBu započala v prosinci 2011, byla dokončena po dvou letech a celkové náklady dosáhly téměř jednu miliardu korun. Projekt pomáhala financovat Evropská unie. Výstupem jsou čtyři nové výukové a vědecko-výzkumné pavilony, z nichž dva budou sloužit výuce a vědecko-výzkumné práci v rámci systematicko-ekologických oborů a dva budou určeny pro experimentální biologické obory. Výstavba moderní infrastruktury umožní zvýšit kvalitu výuky spojené s výzkumem ve všech oborech programu Biologie.

Nové zázemí využijí studenti biologie a dalších přírodovědných oborů v bakalářských, magisterských i doktorských programech. V trojici nových pavilonů najdou žáci učebny i laboratoře, čtvrtý ukrývá skleník a zahradu, kde si studenti budou moci své poznatky vyzkoušet v praxi.

Arch.Design na projektu CESEB zajišťoval pro Masarykovu univerzitu komplexní služby Manažera Projektu představují dozor a spolupráci při výkonu projektových prací, komplexní řízení a dozor nad přípravnými pracemi, včetně řízení změn v průběhu realizace a procesního zajištění reklamací.

ČTK ke zprávě vydává fotografie, které jsou k dispozici ve Fotobance ČTK na adrese http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/hledani?sendFlag=1&q=protext&name=1&lang=none&service%5B%5D=1&service%5B%5D=2&service%5B%5D=3&service%5B%5D=4&service%5 B%5D=5&service%5B%5D=6 a na webu Protextu http://www.protext.cz

Kontakt:

Arch.Design, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, www.archdesign.cz

Klíčová slova ČR-věda-školy-architektura-vysoké-CESEB-Arch.Design

Oblast
Jihomoravský (bn)

Kategorie
Věda, vzdělávání a školství
Kultura

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV
Přihlásit k odběru

Upozornění:
Materiály označené značkou Protext nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.